2019/09/03 - Susitikimas su „Global BOD Group“ valdybos pirmininku


2019 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos energetikos instituto atstovai susitiko su „Global BOD Group“ valdybos pirmininku Vidmantu Janulevičiumi. Susitikimo metu p. V. Janulevičius pristatė „Global BOD Group“ veiklas ir pasiekimus. LEI direktorius Sigitas Rimkevičius pristatė naujausias inovatyvias iniciatyvas prisidedant prie naujosios NENS įgyvendinimo.  Vidmantas Janulevičius trumpai pristatė pradedamas veiklos sritis susietas su AEI technologijų vystymu. Aptartas galimas bendradarbiavimas MTEP srityje, kuris apimtų bendradarbiavimą tiek nacionaliniame lygmenyje, tiek tarptautinėse mokslo programose.