2019/09/03 - Sveikiname Andrių Tidiką apgynus daktaro disertacijąSveikiname Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos j. m. d. ANDRIŲ TIDIKĄ 2019 m. rugsėjo 3 d. sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją tema „Branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas“ (technologijos mokslai,  energetika ir termoinžinerija – T 006).