2019/09/09 - Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo konkursą į doktorantūrąLietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo į doktorantūrą konkursą. Daugiau informacijos


Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m. (atnaujinta 2019-09-09)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
2. Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
3. Fluidų tekėjimų tampriuose kanaluose skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
4. Eksperimentiniai Leidenfrost fenomeno tyrimai skirti įvertinti dangos poveikį garo susidarymui Dr. Raminta Skvorčinskienė valstybės finansuojama
5. Energetiniuose įrenginiuose naudojamų plienų savybių eksperimentinis tyrimas esant ilgalaikiam terminiam poveikiui Dr. Arūnas Baltušnikas valstybės finansuojama
6. Vietinių efektų tarpfaziniame garo-vandens
paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai
Dr. Marijus Šeporaitis valstybės finansuojama
7. Efektyvių energijos technologinių sprendimų pastatams tyrimas Dr. Eugenijus Perednis valstybės finansuojama
8. Skirstomojo elektros tinklo darbo režimų planavimas įvertinant atsinaujinančių energijos išteklių generuojamą galią Dr. Virginijus Radziukynas valstybės finansuojama
9. Elektros perdavimo tinklo režiminio patikimumo vertinimas Dr. Virginijus Radziukynas valstybės finansuojama
       
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
 
   
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Lietuvos upių nuosėkio dėsningumų ir rizikos vertinimas gamtinėse bei techninėse sistemose klimato kaitos sąlygomis Dr. Jūratė Kriaučiūnienė valstybės finansuojama
2. Vėjo elektrinių ilgaamžiškumo ir poveikio aplinkai tyrimas Dr. Mantas Marčiukaitis valstybės finansuojama
3. Dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais fitoremediacijos strategijos keičiantis klimatui Dr. Jūratė Žaltauskaitė valstybės finansuojama
4. Išteklių atgavimas iš atliekų Dr. Gintaras Denafas valstybės finansuojama
       
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
       
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. AEI technologijų panaudojimo įtakos klimato kaitos susitarimo įsipareigojimų vykdymui tyrimas ir vertinimas Prof. habil. dr. Valentinas Klevas valstybės finansuojama
2. Europos sąjungos energetikos politikos pokyčių poveikio visuomenės gerovei tyrimai Dr. Aušra Pažėraitė valstybės finansuojama
       2019 M. PAPILDOMO PRIĖMIMO Į LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO DOKTORANTŪRĄ DATOS:

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2019-09-09
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2019-09-10 – 2019-09-20,
I-IV – 8-16.00 val.
V – 8-15.00  val
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2019-09-25 – 2019-09-26
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2019-09-27,
8 – 10 val.
Apeliacijų skelbimas 2019-09-27,
11 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas el. paštu
2019-09-27,
13 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2019-09-30
13.00 – 16.00 val.