LEI 2019 m. finansinės veiklos ataskaitos:


LEI 2019 m. I ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Biudžeto vykdymo ataskaitos (2019 1-as ketvirtis)


LEI 2019 m. II ketvirčio ataskaita
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita


LEI 2019 m. III ketvirčio ataskaita
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita

LEI 2019 m. IV ketvirčio ataskaita
 1. Finansinių ataskaitų rinkinys
 2. Biudžeto vykdymo ataskaita