Darius Jakimavičius

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
417-AK
Telefonas:
+37037401965

Publikacijos

Straipsnis

2021

Šarauskienė D. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Analysis of Hydrologic Regime Changes Caused by Small Hydropower Plants in Lowland Rivers In: Water. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (14), 1961, p. 1-23. ISSN 2073-4441.

2020

Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Influence of climate change on the ice conditions of the Curonian Lagoon In: Oceanologia. Sopot: POLISH ACAD SCIENCES INST OCEANOLOGY, 2020, Vol. 62, Iss. 2, p. 164-172. ISSN 0078-3234, eISSN 2300-7370..
Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Uncertainty of annual runoff projections in Lithuanian rivers under a future climate In: Hydrology Research. London: IWA PUBLISHING, 2020, Vol. 51, No. 2, p. 257-271. ISSN 0029-1277, eISSN 2224-7955.

2019

Kriaučiūnienė J. [LEI], Virbickas T., Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Kažys J., Bukantis A., Kesminas V., Povilaitis A., Dainys J., Akstinas V. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI]. Fish assemblages under climate change in Lithuanian rivers In: Science of the Total Environment. Elsevier, 2019, Vol. 661, p. 563-574. ISSN 0048-9697.
Dainys J., Jakubavičiūtė E., Gorfine H., Pūtys Ž., Virbickas T., Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Povilaitis A., Bukantis A., Kažys J., Ložys L.. Predicted climate change effects on European perch (Perca fluviatilis L.) – A case study from the Curonian Lagoon, south-eastern Baltic In: Estuarine, Coastal and Shelf Science. Elsevier, 2019, Vol. 221, p. 83-89. ISSN 0272-7714., eISSN 1096-0015.

2018

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Assessment of wave climate and energy resources in the Baltic Sea nearshore (Lithuanian territorial water) In: Oceanologia. Sopot, Poland: Elsevier, 2018, Vol. 60 , p. 207-218. ISSN 0078-3234.
Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J., Bukantis A., Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Povilaitis A., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliuraitė V.. Recent aridity trends and future projections in the Nemunas River basin In: Climate Research. Oldendorf, Germany: Inter Research, 2018, Vol. 75, No. 2, p. 143-154. ISSN 0936-577X, eISSN 1616-1572.
Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Bukantis A., Kažys J., Povilaitis A., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliuraitė V.. Projection of Lithuanian river runoff, temperature and their extremes under climate change In: Hydrology research. London: IWA, 2018, Vol. 49, Iss. 2, p. 344-362. ISSN 0029-1277.

Pranešimas konferencijoje

2021

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Long-term Future Impact of Runoff Changes on Hydrotechnical Structures in Low-land Rivers In: Conference Proceedings WATER RESEARCH AND INNOVATIONS IN DIGITAL ERA 31 March -2 April 2021, Riga, Latvia . Riga: RTU - Rygos technikos universitetas, 2021, p. 15-21. ISBN 978-9934-22-618-2.

2020

Adžgauskas G. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Evaluation of hydropower energy production in the context of climate change In: 6th IAHR Europe Congress, June 30th – July 2nd, 2020, Warsaw, Poland . Warsaw: International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2020, p. 459-460. ISBN 978-83-66847-01-9.
Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Prediction of wave energy resources of the Baltic Sea under climate change In: ook of Abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy. Online, November 26-27, 2020. Florencija: COST, 2020, p. 40. ISBN 9789080928107.

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Ecological flow estimation in Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 175-176. ISBN 978-981-11-2731-1.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2017

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. v-vii. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Interreg

1

Projekto „TRANSWAT“ tikslas - užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPDDaugiau

2
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

3

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens bDaugiau

COST

1

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave EnergDaugiau

2

SMIRES yra Europos Bendrijos finansuojama COST programos veikla CA15113, skirta skatinti bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą ir žinių sintezę moksliškai tiriant bei valdant išdžiūstDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau