Tomas Vonžodas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
89-BRK
Telefonas:
+37037401825
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2022

Byčenkienė S., Pashneva D., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Touqeer G., Andriejauskienė J., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sikard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region In: Environmental research. San Diego: Elsevier, 2022, Vol. 207, 112218, p. 1-10. ISSN 0013-9351, eISSN 1096-0953.

2020

Jasinskas A., Streikus D., Vonžodas T. [LEI]. Fibrous hemp (Felina 32, USO 31, Finola) and fibrous nettle processing and usage of pressed biofuel for energy purposes In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 149, p. 11-21. ISSN 0960-1481.

2019

Byčenkienė S., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Plauškaitė K., Striūgas N. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Juodka R., Juška R., Juškienė V.. Country-specific emission factors for biomass combustion in residential and agriculture sectors In: Lithuanian Journal of Physics. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 59, No. 2, p. 113-120. ISSN 1648-8504.

2017

Jasinskas A., Šiaudinis G., Martinkus M., Karčauskienė D., Repšienė R., Pedišius N. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. Evaluation of Common Osier (Salix viminalis L.) and Black Poplar (Populus nigra L.) Biomass Productivity and Determination of Chemical and Energetic Properties of Chopped Plants Produced for Biofuel In: Baltic Forestry. Kaunas: Institute of Forestry, LRCAF, 2017, Vol. 23, Nr. 3 (46), p. 666-672. ISSN 1392-1355, eISSN 2029-9230.
Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Research of factors influencing the burnout quality inside a biomass combustion chamber In: Mechanika. 2017, Vol. 23, No. 1, p. 39-46. ISSN 1392-1207.

2016

Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Lemanas E. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 268-281. ISSN 0235-7208.
Varnagiris Š. [LEI], Duonėlienė J., Tučkutė S. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Incorporation of particles into the bulk of expanded polystyrene foam using physical vapour deposition technologies In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 28-36. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2021

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..

2017

Streikus D., Jasinskas A., Domeika R., Čekanauskas S., Pedišius N. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Annuk A.. Evaluation of giant knotweed and miscanthus as perspective energy plants and assessment of produced biofuel quality indicators In: Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 23-24 d. 2017. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017, p. 448-452. ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.

2016

Vonžodas T. [LEI]. The application of agricultural waste and recycling products for small and medium scale boilers In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 297-304. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Interreg

1
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau