Vidas Lekavičius

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
311-AK
Telefonas:
+37037401986

Publikacijos

Studija

2021

Almad I., Debrah S.K., Eid N., Fisher M.N., Galinis A. [LEI], González Cáceres, P., Güngör G., Hoang T. Dung, Hughes A., Imtiaz M., Jamal N., Konpielko L., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Kovachev M., Krstanovič L., Lekavičius V. [LEI], Monti S., Muradyan R., Nagel Araya B., Neniškis E. [LEI], Nguyen A. Tuan, Norvaiša E. [LEI], Nyasapoh M. A., Petrosyan A., Plich M., Saleemullah M., Sargsyan V., Sari R., Turton H., Vincze P., Zeljko M.. The Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies In: IAEA-TECDOC-1984. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021, p. 1-122. ISBN 978-92-0-135621-5.

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

2017

Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvere I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., Kargytė V., Jazepčikas D., Serva E., Markelytė A.. Lithuanian Bioeconomy Development Feasibility Study Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 179. ISBN 9786094491269.
Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvere I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., Kargytė V., Jazepčikas D., Serva E., Markelytė A.. Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija (elektroninis išteklius) Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 178. ISBN 978-609-449-125-2.

Straipsnis

2021

Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Lekavičius V. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I.. Energy Poverty and Low Carbon Just Energy Transition: Comparative Study in Lithuania and Greece In: Social Indicators Research. Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 158, p. 319-371. Social Sciences Citation Index, Current Contents Social And Behavioral Sciences. ISSN 0303-8300, eISSN 1573-0921.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. The Role of Renewable Energy Sources in Dynamics of Energy-Related GHG Emissions in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 18, 10215, p. 1-35. ISSN 2071-1050.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Energy poverty indicators: A systematic literature review and comprehensive analysis of integrity In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 67, 102756, p. 1-18. ISSN 2210-6707.
Pažėraitė A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 281, 124682, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.

2020

Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T., Kyriakopoulos G., Grigorios L., Abrhám J.. Climate Change Mitigation Policies Targeting Households and Addressing Energy Poverty in European Union In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 13, 3389, p. 1-24. ISSN 1996-1073.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative analysis of energy efficiency trends and driving factors in the Baltic States In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, 100514, p. 1-14. ISSN 2211-467X.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Distributional impacts of investment subsidies for residential energy technologies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 130, 109961, p. 1-10. ISSN 1364-0321.

2019

Pang X., Trubins, R., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Mozgeris G., Kulbokas G., Mörtberg U.. Forest bioenergy feedstock in Lithuania – Renewable energy goals and the use of forest resources In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 24, p. 244-253. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Montenegro R. C., Lekavičius V. [LEI], Brajkovič J., Fahl U., Hufendiek K.. Long-Term Distributional Impacts of European Cap-and-Trade Climate Policies: A CGE Multi-Regional Analysis In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, 6868, p. 1-26. ISSN 2071-1050.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative Analysis of the Energy Sector Development Trends and Forecast of Final Energy Demand in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 2, 521, p. 1-27. ISSN 2071-1050.

Pranešimas konferencijoje

2021

Galinis A. [LEI], Boguzas V., Česnavičius M. [LEI], Feiza V., Feizienė D., Kochiieru M., Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Skinulienė L., Tilvikienė V.. Agriculture in the Context of Economy Decarbonization Modelling In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 446-446. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).

2020

Kliaugaitė D., Lekavičius V. [LEI]. Evaluating social impacts of energy development scenarios: a mixed approach In: Social LCA: impacts, interests, interactions: pre-proceedings of the 7th social life cycle assessment conference, S-LCA 2020, June 15-17, Sweden. Montpellier: Cirad, 2020, p. 175-177. ISSN 2426-9654.

2018

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Solving reserve location problem in modelling of energy system development In: 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-28. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Long-term Economic Impacts of Energy Development Scenarios: Insights from Lithuanian Case In: Book abstracts 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-16. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Identification of measures applicable for reduction of GHG emissions in Lithuania In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018. Groningen, The Netherlands: 2018, p. 1-25..

2017

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Methodical guidelines for preparation of Lithuanian GHG emissions projections In: 40th IAEE International Conference „Meeting the energy demands of emerging economies: implications for energy and environmental markets“18 - 21 June 2017 Singapore. . 2017, p. 1-24..

2016

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Kas neįvertinama nagrinėjant branduolinės energetikos perspektyvas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 80-88. ISSN 2335-2485.

2015

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Biokuro tiekimo energetikos sektoriui grandinės modeliavimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 64-69. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Alėbaitė I. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje tendencijos In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2018, Nr. 1 (73), p. 12-17. ISSN 1392-4346.
Miškinis V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Dr. Arvydui Galiniui – 60 In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 3, p. 1-4. ISSN 0235-7208.

2017

Lekavičius V. [LEI]. Energetikos poveikis šalies ekonomikai: tendencingi stereotipai ir mokslinis požiūris In: technologijos.lt (el. portalas) 2017-01-02 (internetinė prieiga: http://www.technologijos.lt/s/skaitytoju_pasaulis/konkursai/S-59071/straipsnis/Energetikos-poveikis-salies-ekonomikai-tendencingi-stereotipai-ir-mokslinis-poziuris). 2017,.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

2
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

3
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

3

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis „Tyrėjų nakties“ tikslas - priartinti mokslo darbuotojus prie plačiosios visuomenės, siekiant sustiprinti mokslininkų viešąjį pripažinimą, pagrindDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

2

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419, finansuojamą iš EuropoDaugiau

3
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje "Evolving Energy Realities" Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos sDaugiau