Papildomas priėmimas į doktorantūros studijas 2021 m.


Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.

Disertacijų tyrimų tematikos 2021 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
 
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
2. Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
3. Šilumos ir masės procesų tyrimas diskrečiųjų elementų (molekulinės dinamikos) metodais Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
4. Fluidų tekėjimų tampriuose kanaluose skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
5. Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius ir cheminius produktus Dr. Nerijus Striūgas valstybės finansuojama
6. Dangos fizikocheminių savybių įtakos garo plėvelės susidarymui eksperimentinis tyrimas Dr. Raminta Skvorčinskienė valstybės finansuojama
7. Biokuro katilų kondensaciniuose ekonomaizeriuose vykstančių šilumos ir masės mainų procesų tyrimas Dr. Robertas Poškas valstybės finansuojama
8. Šaltos nepusiausvirosios plazmos taikymo metanacijos procesui tyrimas Dr. Andrius Tamošiūnas valstybės finansuojama
9. Termodinamiškai nestabilių struktūrų įtaka energetinių įrenginių plienų patikimumui, esant ilgalaikiam terminiam poveikiui Dr. Arūnas Baltušnikas valstybės finansuojama
10. Branduoliniame kure šlapio ir sauso saugojimo metu vykstančių procesų tyrimas Dr. Tadas Kaliatka valstybės finansuojama
11. Skaitinis liepsnos-turbulencijos sąveikos degiame mišinyje tyrimas Dr. Mantas Povilaitis valstybės finansuojama
12. Energetinių augalų sėklų modifikavimas žematemperatūrinėje plazmoje, siekiant pagerinti augimo ir energetines savybes Dr. Rasa Žūkienė valstybės finansuojama
       
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
     
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Medžiagų kitimai ir išteklių atgavimo galimybės sąvartynuose Dr. Gintaras Denafas valstybės finansuojama
2. Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas antropogeninės veiklos ir klimato kaitos kontekste Dr. Vytautas Akstinas valstybės finansuojama
       
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
       
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Europos Sąjungos energetikos politikos pokyčių poveikio visuomenės gerovei tyrimai Dr. Aušra Pažėraitė valstybės finansuojama
2. Klimato politikos priemonių įtaka pajamų paskirstymui Dr. Vidas Lekavičius valstybės finansuojama
3. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir energijos efektyvumo vertinimas darnaus vystymosi kontekste Dr. Vaida Pilinkienė valstybės finansuojama

Priėmimo taisyklės


Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą*, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi pateikti akademinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas. Rekomendacijos turi būti parengtos taip pačiais kalendoriniais metais, kada yra teikiamas stojimo prašymas, be to rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo;
 • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą**, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetetingos institucijos išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį; pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką ir nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis;
 • Kitus svarbius dokumentus (kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).


Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
tel. +370 37 401 809,
e.p. studijos@lei.lt