Priėmimas į doktorantūros studijas 2023 m.

Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.Visa informacija apie papildomą priėmimą į valstybės finansuojamas nuolatinės formos doktorantūros studijas bus paskelbta 2023 m. rugsėjo mėn.

Sekite informaciją LEI interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose.


Disertacijų tyrimų tematikos 2023 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Šilumos ir masės procesų tyrimas molekulinės dinamikos metodais Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Kenksmingų kietųjų dalelių valymo veikiant garsu skaitiniai tyrimai Dr. Edgaras Misiulis Valstybės finansuojama
Dangos fizikocheminių savybių įtakos garo plėvelės susidarymui eksperimentinis tyrimas Dr. Raminta Skvorčinskienė Valstybės finansuojama
Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas Dr. Rolandas Paulauskas Valstybės finansuojama
Plazmos srovės parametrų įtaka keramikos kompozitų dangų formavimui ir savybėms Dr. Liutauras Marcinauskas Valstybės finansuojama
Šaltos nepusiausvirosios plazmos taikymo metanacijos procesui tyrimas Dr. Andrius Tamošiūnas Valstybės finansuojama
Naujų branduolinių įrenginių patikimumo tyrimas ir galimų pavojų tikimybinis saugos vertinimas mažinant ekstremalių įvykių riziką Dr. Robertas Alzbutas Valstybės finansuojama
Energetikos infrastruktūros saugos dinamikos ir galimų rizikingų įvykių duomenų analitika bei tikimybinis vertinimas Dr. Robertas Alzbutas Valstybės finansuojama
Skaitinis liepsnos-turbulencijos sąveikos degiame mišinyje tyrimas Dr. Mantas Povilaitis Valstybės finansuojama
Energetikos sistemų integravimo tyrimai išmaniems klimatui neutraliems miestams Dr. Sigitas Rimkevičius Valstybės finansuojama
Tarpfazinės sąveikos tyrimai Dr. Marijus Šeporaitis Valstybės finansuojama
Dirbtinio intelekto panaudojimas pastatų sektoriaus dekarnobizavimo procese Dr. Violeta Motuzienė Valstybės finansuojama
Kietųjų medžiagų šilumai kaupti šilumogrąžyje tyrimai Dr. Giedrė Streckienė Valstybės finansuojama
Virtualių elektrinių valdymo algoritmų tyrimas Dr. Ričardas Krikštolaitis Valstybės finansuojama
Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių taikymo įtakos energijos poreikiui pramonės įmonėse tyrimas Dr. Sigitas Rimkevičius Valstybės finansuojama
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Atliekų tvarkymo ir energijos gamybos sistemų sąveika medžiagų savybių ir poveikio aplinkai požiūriu Dr. Gintaras Denafas Valstybės finansuojama
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ekonominės raidos tyrimai klimato kaitos kontekste Dr. Arvydas Galinis Valstybės finansuojama

Priėmimo taisyklės


Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą*, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi pateikti akademinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas (jei reikalaujama mokslo kryptyje – tyrimų tematikos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija). Rekomendacijos turi būti parengtos taip pačiais kalendoriniais metais, kada yra teikiamas stojimo prašymas, be to rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta institucija ir mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo;
 • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą**, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį; pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką ir nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis;
 • Kitus svarbius dokumentus (kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).

Detalesnė informacija pateikta 2023 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą taisyklėse (žr. aukščiau).


Priėmimo į doktorantūrą datos:

Pagrindinio priėmimo į doktorantūrą datos

Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
1. Konkurso dėl priėmimo į doktorantūros studijas skelbimas 2023 m. birželio 5 d.
2. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2023 m. birželio 5 – 23 d.:
I-IV – 8.00 – 16.30 val.
V – 8.00 – 15.00 val.
2023 m. birželio 23 d. iki 13.00 val.
3. Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2023 m. birželio 28-30 d.
4. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus 2023 m. birželio 30 d. nuo 16.00 val.
5. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2023 m. liepos 3 d., 8.00–10.00 val.
6. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2023 m. liepos 3 d., 16.00 val.
7. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo 2023 m. liepos 3 d., 16.30 val.
8. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2023 m. liepos 4 d. 13.00–16.30 val.liepos 5 d. 8.00–15.00 val.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
tel. +370 37 401 809,
e.p. studijos@lei.lt