Priėmimas į doktorantūros studijas 2022 m.

Lietuvos energetikos institutas skelbia priėmimo konkursą į valstybės finansuojamas nuolatinės formos doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.

Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.2022 m. rugsėjo mėn. bus skelbiamas papildomo priėmimo konkursas į energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo krypčių doktorantūrą. Sekite informaciją.


Disertacijų tyrimų tematikos 2022 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Šilumos ir masės procesų tyrimas diskrečiųjų elementų (molekulinės dinamikos) metodais Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Fluidų tekėjimų tampriuose kanaluose skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius ir cheminius produktus Dr. Nerijus Striūgas Valstybės finansuojama
Dangos fizikocheminių savybių įtakos garo plėvelės susidarymui eksperimentinis tyrimas Dr. Raminta Skvorčinskienė Valstybės finansuojama
Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas Dr. Rolandas Paulauskas Valstybės finansuojama
Plazmos srovės parametrų įtaka keramikos kompozitų dangų formavimui ir savybėms Dr. Liutauras Marcinauskas Valstybės finansuojama
Naujų branduolinių įrenginių patikimumo tyrimas ir galimų pavojų tikimybinis saugos vertinimas mažinant ekstremalių įvykių riziką Dr. Robertas Alzbutas Valstybės finansuojama
Senstančios energetikos infrastruktūros saugos dinamikos ir galimų rizikingų įvykių tikimybinis vertinimas Dr. Robertas Alzbutas Valstybės finansuojama
Skaitinis liepsnos-turbulencijos sąveikos degiame mišinyje tyrimas Dr. Mantas Povilaitis Valstybės finansuojama
Tarpfazinių sąveikų vykstant kondensacijai tyrimai Dr. Marijus Šeporaitis Valstybės finansuojama
Mašininio mokymosi metodų taikymas pastatų sektoriaus dekarnobizavimo procese Dr. Violeta Motuzienė Valstybės finansuojama
Oras-vanduo šilumos siurblių optimalus integravimas dekarbozinuojant pastatus Dr. Giedrė Streckienė Valstybės finansuojama
Nulinės CO2 emisijos pastatų (skaitmeninio, termodinaminio) modelių validavimas Dr. Kęstutis Valančius Valstybės finansuojama
Virtualių elektrinių valdymo algoritmų tyrimas Dr. Mantas Marčiukaitis Valstybės finansuojama
Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių taikymo įtakos energijos poreikiui pramonės įmonėse tyrimas Dr. Mantas Marčiukaitis Valstybės finansuojama
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Atliekų tvarkymo ir energijos gamybos sistemų sąveika medžiagų savybių ir poveikio aplinkai požiūriu Dr. Gintaras Denafas Valstybės finansuojama
Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas antropogeninės veiklos ir klimato kaitos kontekste Dr. Vytautas Akstinas Valstybės finansuojama
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ekonominės raidos tyrimai klimato kaitos kontekste Dr. Arvydas Galinis Valstybės finansuojama

Priėmimo taisyklės


Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą*, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi pateikti akademinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas. Rekomendacijos turi būti parengtos taip pačiais kalendoriniais metais, kada yra teikiamas stojimo prašymas, be to rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo;
 • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą**, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetetingos institucijos išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį; pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką ir nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis;
 • Kitus svarbius dokumentus (kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).


Priėmimo į doktorantūrą datos:

Pagrindinio priėmimo į doktorantūros studijas datos:

Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
1. Konkurso dėl priėmimo į doktorantūros studijas skelbimas 2022 m. birželio 3 d.
2. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2022 m. birželio 6 – 20 d.:
I-IV – 8.00-16.30 val.
V – 8.00-15.00 val.
2022 m. birželio 20 d.:
8.00 – 15.00 val.
3. Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2022 m. birželio 28-30 d.
4. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus 2022 m. birželio 30 d. nuo 16.00 val.
5. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2022 m. liepos 1 d., 8.00–10.00 val.
6. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2022 m. liepos 1 d., 16.00 val.
7. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo 2022 m. liepos 1 d., 16.30 val.
8. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2022 m. liepos 4 d. 13.00–16.30 val., liepos 5 d. 8.00–15.00 val.

Likus laisvų vietų – papildomas konkursas 2022 m. rugsėjį-spalį.

Išsamiau žr. Priėmimo taisyklės (nuoroda aukščiau) IV skyriaus 25 punktą Pagrindinio priėmimo į Instituto doktorantūros studijas datos.


Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
tel. +370 37 401 809,
e.p. studijos@lei.lt