download

Svarbiausi LEI dokumentai

Instituto veiklos ataskaitos

Instituto finansinės ataskaitos

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Strateginiai veiklos planai

Šioje skiltyje rasite visus svarbiausius su doktorantūros studijomis susijusius dokumentus – doktorantūros reglamentus, komitetų sudėtis, planų bei ataskaitų formas bei kitas naudingas nuorodas.

Priėmimo taisyklės

LEI doktorantūros mokslo krypčių informacija

Dokumentų formos

 • Doktoranto prašymo forma
  Šia forma pildomi įvairūs doktorantų prašymai (suteikti akademines atostogas, leisti tęsti studijas pasibaigus akademinėms atostogoms, skirti paramą akademinei išvykai ir pan.). Suderinamas su moksliniu vadovu, padalinio vadovu, pateikiamas studijų administratorei.
 • Disertacijos tematikos pagrindimas (F1-PA/B-03)
  Pildo potencialus doktoranto vadovas, suderina su padalinio vadovu. Pateikia LEI studijų administratorei. Aprobuoja LEI doktorantūros komisija, tvirtina mokslo krypties doktorantūros komitetas.

 

 • Mokslinio konsultanto sutikimas (F4-PA/B-03)
  Pildo potencialus doktoranto mokslinis konsultantas. Pateikia LEI studijų administratorei. Konsultantas gali būti skiriamas ne anksčiau kaip antraisiais doktorantūros studijų metais.
 • Doktoranto darbo planas (F5-PA/B-03)
  Pildo doktorantas kartu su moksliniu vadovu doktorantūros studijų pirmąjį mėnesį. Pasirašytas darbo planas pateikiamas studijų administratorei. Aprobuoja LEI doktorantūros komisija, tvirtina mokslo krypties doktorantūros komitetas.
 • Egzamino protokolas (F6-PA/B-03)
  Pildo studijų modulio koordinuojantysis dėstytojas, arba, jo nurodymu, doktorantas. Pasirašius egzamino komisijos nariams, protokolas pateikiamas studijų administratorei.
 • Darbo plano vykdymo ataskaita (F7-PA/B-03)
  Pildo doktorantas du kartus per metus, kiekvieno studijų semestro pabaigoje. Šios ataskaitos pagrindu doktoranto mokslinė veikla vertinama doktoranto padalinyje, LEI doktorantūros komisijoje bei mokslo krypties doktorantūros komitete. Pasirašyta ataskaita pateikiama studijų administratorei.
 • Patikslintas doktoranto darbo planas (F8-PA/B-03)
  Pildo doktorantas kartu su moksliniu vadovu kiekvieno pavasario semestro pabaigoje, o jei numatomi pakeitimai ateinančio semestro metu – ir rudens semestro pabaigoje. Aprobuoja LEI doktorantūros komisija, tvirtina mokslo krypties doktorantūros komitetas. Pasirašytas darbo planas pateikiamas studijų administratorei.

Teisiniai dokumentai

 • LR biudžeto lėšų grąžinimo tvarka
  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas
 • Kvalifikaciniai reikalavimai (LMT)
  Lietuvos mokslo tarybos nutarime (2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340) numatomi valstybinių mokslo ir studių institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai
 • Kvalifikaciniai reikalavimai (Švietimo ir mokslo ministro įsakymas)
  Švietimo ir mokslo ministro įsakyme numatomi kvalifikaciniai reikalavimai tarybų daktaro disertacijoms ginti nariams, doktoranto moksliniam vadovui, konsultantui, disertacijų oponentui.

Kita informacija

Stažuotės, stipendijos, studijos užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt
http://stipendijos.lt/lt

Lietuvos mokslo tarybos parama
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/532

Lietuvos mokslininkų mobilumo svetainė
http://www.euraxess.lt/

Studentų tinklalapis
http://www.langas.net/

IAESTE programa
https://iaeste.org/

Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
Faksas +370 37 351271
El. paštas doktorantura@lei.lt

 

 

 

dokumentai: