Papildomas priėmimas į doktorantūros studijas 2022 m.


Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.

Lietuvos energetikos institutas skelbia 2022 metų papildomo priėmimo į Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo krypties valstybės finansuojamą doktorantūrą atvirą konkursą.Disertacijų tyrimų tematikos 2022 m.

Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Atliekų tvarkymo ir energijos gamybos sistemų sąveika medžiagų savybių ir poveikio aplinkai požiūriu Dr. Gintaras Denafas Valstybės finansuojama
Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas antropogeninės veiklos ir klimato kaitos kontekste Dr. Vytautas Akstinas Valstybės finansuojama

Priėmimo taisyklės


Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą*, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi pateikti akademinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas. Rekomendacijos turi būti parengtos taip pačiais kalendoriniais metais, kada yra teikiamas stojimo prašymas, be to rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo;
 • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą**, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetetingos institucijos išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį; pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką ir nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis;
 • Kitus svarbius dokumentus (kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).


Priėmimo į doktorantūrą datos:

Papildomo priėmimo į doktorantūrą datos

Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
1. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2022 m. lapkričio 10 – 18 d.:
I-IV – 8.00 – 16.30 val.
V – 8.00 – 15.00 val.
2022 m. lapkričio 18 d: 15.00 val.
2. Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2022 m. lapkričio 23 – 25 d.
3. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų priėmimas ir nagrinėjimas 2022 m. lapkričio 28 d. 8:00–10:00 val.
4. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2022 m. lapkričio 28 d. 14:00 val.
5. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus 2022 m. lapkričio 28 d. 15:00 val.
6. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2022 m. lapkričio 29 d. 8:00-15.00 val.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
tel. +370 37 401 809,
e.p. studijos@lei.lt