Daiva Stanelytė

Smart Grids and Renewable Energy Laboratory (21)
Position:
PhD student
Room number:
321-AK
Phone number:

Publications

Scientific article

2021

Andriušis A., Stanelytė D. [LEI], Kniukšta I., Vaičekauskas A.. Nedidelės galios saulės elektrinių inverterių tyrimas In: Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai . Alytus: Alytaus kolegija, 2021, Nr. 1 (9), p. 22-26. Index Copernicus. ISSN 2029-9311.

Conference paper

2021

Stanelytė D. [LEI]. Optimal demand side management model based on the internet of things In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 341-341. ISSN 1822-7554.