Deimantė Čepauskienė

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
dokt. + j. m. d.
Kab. nr.:
87,88-BRK
Telefonas:
+37037401951

Publikacijos

Straipsnis

2020

Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Čepauskienė D. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Study of chemical composition of agricultural residues from various agro-mass types In: Biomass Conversion and Biorefinery. Heidelberg: Springer, 2020, Vol. 10, p. 937-948. ISSN 2190-6815, eISSN 2190-6823.

2018

Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI], Milčius D. [LEI]. Chemical composition of agromass ash and its influence on ash melting characteristics In: Agronomy research. Tartu, Estia: Estonian University of Life Sciences, 2018, Vol. 16, No. 2, p. 357-364. ISSN 1406-894X.

2016

Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Lemanas E. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 268-281. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2018

Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of the effect of kaolin additive and different ashing temperature of agromass In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 35-39. ISSN 1822-7554.

2016

Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Kuro, gaminamo iš medienos ir agromasės, pelenų lydumo tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 73-79. ISSN 2335-2485.