Marius Urbonavičius

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
301-LK
Telefonas:
+37037401824

Publikacijos

Straipsnis

2021

Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Application of Floating TiO2 Photocatalyst for Methylene Blue Decomposition and Salmonella Typhimurium Inactivation In: Catalysts. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss. 7, 794, p. 1-13. ISSN 2073-4344.
Barčiauskaitė K., Drapanauskaitė D., Silva M., Murzin V., Doyeni M., Urbonavičius M. [LEI], Williams C. F., Supronienė S., Baltrusaitis J.. Low concentrations of Cu2+ in synthetic nutrient containing wastewater inhibit MgCO3-to-struvite transformation In: Environmental Science Water Research & Technology. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2021, Vol. 7, p. 521-534. ISSN 2053-1400, eISSN 2053-1419.

2020

Kuliešienė N., Sakalauskaitė S., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugėlavičius R., Lelis M. [LEI]. TiO2 Application for the Photocatalytical Inactivation of S. enterica, E. coli and M. luteus Bacteria Mixtures In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 418-429. Scopus . ISSN 1691-5208.
Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Galalytė D., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugėlavičius R., Lelis M. [LEI]. Potential and Risk of the Visible Light Assisted Photocatalytical Treatment of PRD1 and T4 Bacteriophage Mixtures In: Environmental and Climate Technologies. Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 215-224. Scopus . ISSN 1691-5208.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Bočkutė K., Laukaitis G.. Synthesis and analysis of metallic Zn phase rich ZnO oxide films for the photocatalytic water treatment technologies In: Materials Today: Proceedings 33 Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications / edited by S. Karazhanov, C. Ton-That, A. Cremades. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 33, pt. 6, p. 2484-2489. ISSN 2214-7853.
Lelis M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of Catalyst Development from Mg2NiH4 Hydride and Its Application for the CO2 Methanation Reaction In: Coatings. Basel: MDPI, 2020, vol. 10 (12), 1178, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Varnagiris Š. [LEI], Vilimaitė S., Mikelionytė I., Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Combination of Simultaneous Plasma Treatment with Mg Nanoparticles Deposition Technique for better Mung Bean Seeds Germination In: Processes. Basel: MDPI, 2020, Vol. 8 (12), 1575, p. 1-5. ISSN 2227-9717.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugėlavičius R., Pranevičius L. L. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Floating TiO2 photocatalyst for efficient inactivation of E. coli and decomposition of methylene blue solution In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 720, 137600, p. 1-10. ISSN 0048-9697.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Pranevičius L. [LEI], Milčius D. [LEI]. Production of Gamma Alumina Using Plasma-Treated Aluminum and Water Reaction Byproducts In: Materials. Basel: MDPI, 2020, vol. 13, Iss. 6, p. Article ID 1300. ISSN 1996-1944.

2019

Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Lelis M. [LEI], Sakalauskaitė S.. Tailoring of TiO2 film crystal texture for higher photocatalysis efficiency In: Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 489, p. 576-583. ISSN 0169-4332.

Pranešimas konferencijoje

2017

Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Attempt to regenerate MgO to Mg under hydrogen plasma conditions In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 192-198. ISSN 1822-7554.
Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Possible reduction of aluminium hydroxide in hydrogen gas plasma In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 180-185. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Milčius D. [LEI], Sakalauskaitė S.. Photocatalytic properties of TiO2 deposited on non-expanded polystyrene beads In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 324-331. ISSN 1822-7554.

2016

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Power generation by proton exchange membrane fuel cell using plasma modified aluminum and water reaction In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 1-8. ISSN 1822-7554.

2015

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Reaction between plasma activated aluminum powder and water under various conditions In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 18-25. ISSN 1822-7554.

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

LMT projektai

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMDaugiau