Vygintas Grinis

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
Inovacijų specialistas
Kab. nr.:
301-LK
Telefonas:
+37037401824
El. paštas:

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr.Daugiau