LEI priimtas į Europos Mokslinių tyrimų ir technologijos asociaciją (EARTO)