Apgintos daktaro disertacijos

Nuo 1992 m. LEI buvo apgintos 87 daktaro disertacijos. Susipažinti su parengtomis ir apgintomis disertacijomis galite pasinaudoję žemiau pateikiamomis nuorodomis.