Apgintos daktaro disertacijos

Nuo 1992 m. LEI buvo apgintos 89 daktaro disertacijos. Susipažinti su parengtomis ir apgintomis disertacijomis galite pasinaudoję žemiau pateikiamomis nuorodomis.

2024 m. apgintos daktaro disertacijos

2024 m. balandžio 18 d.
Gediminas Skarbalius: daktaro disertacija „Išgaruojančių, besikondensuojančių ir atsispindinčių molekulių energetinių charakteristikų skysčio-garų tarpfaziniame sluoksnyje tyrimas molekulinės dinamikos metodu“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006)

2024 m. vasario 21 d.
Serhii Nazarenko: daktaro disertacija „Lietuvos upių nuosėkio dėsningumų ir hidrologinių sausrų rizikos vertinimas klimato kaitos sąlygomis“ (Aplinkos inžinerija – T 004)
DB

2023 m. apgintos daktaro disertacijos

2023 m. gruodžio 15 d.
Inna Pitak: daktaro disertacija „Kietasis atgautasis kuras: gavyba iš kietųjų komunalinių atliekų ir panaudojimas pramonėje“ (Aplinkos inžinerija – T 004)
DB

2023 m. birželio 1 d.
Lina Vorotinskienė: daktaro disertacija „Drėgmės išsiskyrimo iš smulkintos medienos biokuro pakurose tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
DB

2023 m. gegužės 31 d.
Gintaras Adžgauskas: daktaro disertacija „Lietuvos upių hidroenergetinių išteklių prognozė vertinant klimato kaitą“ (Aplinkos inžinerija – T 004)
DB

2023 m. gegužės 31 d.
Eimantas Neniškis: daktaro disertacija „Integruotas transporto ir energetikos sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais vertinimas“ (Ekonomika – S 004)
DB

2022 m. apgintos daktaro disertacijos

2022 m. birželio 10 d.
Andrius Zuoza: daktaro disertacija „Pramonės konkurencingumo vertinimas energijos vartojimo efektyvumo aspektu“ (Ekonomika – S 004)
Santrauka | Disertacija | DB

2020 m. apgintos daktaro disertacijos

2020 m. rugpjūčio 28 d.
Dovilė Gimžauskaitė: daktaro disertacija „Skystų ir kietų atliekų konversijos taikant terminės plazmos technologiją tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
Santrauka | Disertacija | DB

2020 m. rugpjūčio 26 d.
Audrius Graževičius: daktaro disertacija „Dvifazio-dvikomponenčio fluido natūralios konvekcijos ir terminės stratifikacijos procesų skaitinis tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
Santrauka | Disertacija | DB

2020 m. birželio 17 d.
Remigijus Janulionis: daktaro disertacija „Hidridų ir terminio poveikio įtakos branduolinės energetikos objektų konstrukcinių elementų irimui skaitinis tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
DB

2020 m. sausio 24 d.
Paulius Vilkinis: daktaro disertacija „Skysčio srauto dinamikos ir struktūros tyrimas kanaluose su struktūrizuotais paviršiais“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
Santrauka | Disertacija | DB

2019 m. apgintos daktaro disertacijos

2019 m. rugsėjo 3 d.
Andrius Tidikas: daktaro disertacija „Branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
Santrauka | Disertacija | DB

2019 m. birželio 18 d.
Edgaras Misiulis: daktaro disertacija „Kraujo tekėjimo tampriose arterijose skaitinis tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
Santrauka | Disertacija | DB

2019 m. gegužės 8 d.
Vytautas Akstinas: daktaro disertacija „Lietuvos upių potvynių ir jų rizikos vertinimas klimato kaitos sąlygomis“ (Aplinkos inžinerija – T 004)
Santrauka | Disertacija | DB

2019 m. gegužės 7 d.
Marius Praspaliauskas: daktaro disertacija „Nuotekų dumblo pirolizės proceso produktų ir susidariusios kietosios frakcijos įtakos pluoštinės kanapės biomasės prieaugiui tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – T 006)
Santrauka | Disertacija | DB

2018 m. apgintos daktaro disertacijos

2018 m. spalio 23 d.
Stasys Gasiūnas: daktaro disertacija „Tarpfazinės šlyties tyrimas besikondensuojančioje vandens ir garo tėkmėje horizontaliame kanale“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Disertacija| DB

2018 m. rugpjūčio 31 d.
Ilona Ališauskaitė-Šeškienė: daktaro disertacija „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos technologijų namų ūkiuose palyginamasis vertinimas“ (Ekonomika – 04S)
Santrauka | Disertacija | DB

2018 m. kovo 15 d.
Giedrius Gecevičius: daktaro disertacija „Vėjo elektrinių generuojamų galių prognozės tikslumą lemiančių veiksnių tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | Disertacija | DB

2018 m. kovo 13 d.
Marius Urbonavičius: daktaro disertacija „Vandenilio sintezė panaudojant plazmoje aktyvuotų aliuminio miltelių ir vandens reakcijas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | Disertacija |DB

2018 m. sausio 26 d.
Šarūnas Varnagiris: daktaro disertacija „Polistireninio putplasčio paviršiaus ir tūrinių savybių modifikavimas panaudojant silicio ir titano oksidų junginius“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | Disertacija |DB

2017 m. apgintos daktaro disertacijos

2017 m. balandžio 6 d.
Rolandas Paulauskas: daktaro disertacija „Pirolizės metu atsirandančių granuliuotos biomasės terminių deformacijų tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2016 m. apgintos daktaro disertacijos

2016 m. spalio 7 d.
Lina Murauskaitė: daktaro disertacija „Atsinaujinančių energijos išteklių diversifikavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje“ (Ekonomika – 04S)
Santrauka | DB

2016 m. kovo 22 d.
Tomas Iešmantas: daktaro disertacija „Energetikos tinklų patikimumo tyrimas esant neapibrėžtiems ir nuo laiko priklausomiems duomenims“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2015 m. apgintos daktaro disertacijos

2015 m. gruodžio 18 d.
Aldona Jurgelėnaitė: daktaro disertacija „Lietuvos upių vandens šiltojo metų laikotarpio terminis režimas ir jo prognozė klimato kaitos sąlygomis“ (Aplinkos inžinerija – 04T)
Santrauka | DB

2015 m. gruodžio 4 d.
Kęstutis Biekša: daktaro disertacija „Žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio modelis“ (Ekonomika – 04S)
Santrauka | DB

2015 m. birželio 12 d.
Kęstutis Zakarauskas: daktaro disertacija „Biomasės terminio skaidymo ir dervų destrukcijos efektyvumo tyrimai“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2015 m. gegužės 7 d.
Benas Jokšas: daktaro disertacija „Energetikos sistemų ypatingos svarbos infrastruktūrų kritiškumo vertinimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2015 m. balandžio 23 d.
Andrius Tonkonogovas: daktaro disertacija „Pulsuojančio srauto poveikio matuoklių su besisukančiomis dalimis darbui tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2014 m. apgintos daktaro disertacijos

2014 m. lapkričio 28 d.
Tadas Kaliatka: daktaro disertacija „Termohidraulinių procesų, vykstančių branduolių sintezės įrenginiuose šilumnešio praradimo atveju, tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2014 m. lapkričio 14 d.
Andrius Tamošiūnas: daktaro disertacija „Termohidrodinaminių procesų tyrimas vandens garo plazmoje ir jos taikymas organinių medžiagų konversijai“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2014 m. lapkričio 7 d.
Eugenijus Maslauskas: daktaro disertacija „Tekėjimo režimų ir fizikinių savybių įtakos dujų ir skysčių mechaninių debito matuoklių charakteristikoms tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2014 m. rugsėjo 19 d.
Linas Martišauskas: daktaro disertacija „Energetikos sistemų trikdžių įtakos energetiniam saugumui tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2014 m. birželio 30 d.
Darius Justinavičius: daktaro disertacija „Geologiniame atliekyne susidarančių dujų sklaidos tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2013 m. apgintos daktaro disertacijos

2013 m. gruodžio 20
Mantas Povilaitis: daktaro disertacija „Garo ir dujų maišymosi procesų apsauginiuose branduolinių jėgainių kiautuose tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2013 m. gruodžio 06
Vidas Lekavičius: daktaro disertacija „Energijos išteklių pasiūlos pokyčių poveikio ekonomikai modeliavimas“ (Ekonomika – 04S)
Santrauka | DB

2013 m. lapkričio 22
Aurimas Kontautas: daktaro disertacija „Aerozolių ir radionuklidų pernašos branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose skaitinis tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB

2013 m. sausio 21 d.
Darius Jakimavičius: daktaro disertacija „Kuršių marių vandens balanso elementų pokyčiai ir jų prognozė dėl gamtinių bei antropogeninių veiksnių“ (Aplinkos inžinerija – 04T)
Santrauka | DB

2013 m. sausio 8 d.
Eugenija Farida Dzejanavičienė: daktaro disertacija „Biokuro efektyvaus panaudojimo darniai savivaldybių energetikos ūkio plėtrai tyrimas“ (Energetika ir termoinžinerija – 06T)
Santrauka | DB