Renovation of the building at Breslaujos g. 3, Kaunas, to increase energy efficiency

ES fondų investicijos 2014-2020 m.Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Lietuvos energetikos institutas (LEI) siekia įgyvendinti turimos infrastruktūros modernizavimo (pastato atnaujinimo) projektą, kuriuo siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą pastate, sumažinti šiluminės energijos suvartojimą ir eksploatacines sąnaudas bei prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo ir pagerinti dirbančių mokslininkų ir doktorantų darbo sąlygas.

Planuojamas įgyvendinti Projektas skirtas renovuoti LEI administracinės paskirties pastatą, esantį adresu Breslaujos g. 3, Kaunas, tuo būdu optimizuojant šiluminės energijos suvartojimą ir mažinant į atmosferą išmetamų ŠESD kiekį. Įgyvendinant projektą numatomas kompleksinis pastato atnaujinimas, taikant energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduotą energijos taupymo priemonių paketą.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie ŠESD išmetimo į aplinką sumažinimo, nes suvartojamos energijos sąnaudos bus sumažintos nuo 79,01 iki 46,07 kWh/kv. m. per metus. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 35,79 proc. šilumos energijos sąnaudų bei pasiekti pastato energetinio efektyvumo C klasę.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020-10-21 iki 2022-10-31.

Projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0029.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Finansuojama pagal priemonę Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II).
Kvietimo kodas Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02.

Project Team

Name, surname Office phone. e-mail

LEI Representative
 
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt