Participation in the 29th International Scientific Conference “Nuclear Energy for New Europe NENE 2020“

„Dalyvavimas 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Nuclear Energy for New Europe NENE 2020” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0034, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

The aim:
To raise the competence of Lithuanian researchers by participating in the 29th high-level international conference “Nuclear Energy for New Europe NENE 2020” and to present the results of ongoing scientific research related to the numerical evaluation of the behavior of engineering barriers during the disposal of radioactive waste.
The report “Modelling of Coupled Hydraulic-Mechanical Behavior Of MX-80 Bentonite Under Hydration With Groundwater” was presented at the event.
The organizers of the conference are the Nuclear Energy Association of Slovenia together with the Jozef Stefan Research Institute (Slovenia), the European Nuclear Energy Society and the US Department of Energy. It is expected that the participation in the conference will have a positive impact on both the conducted research and the development of scientific and practical competence and the establishment of contacts for future cooperation.

Participant: Dr. Darius Justinavičius
2020.09.07 – 2020.10.06.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Project Team

Name, surname Office phone. e-mail

LEI Representative
 
Darius Justinavičius