Projects in Lithuania

Research Council of Lithuania projects

1
Lietuvos mokslo taryba

A system for the evaluation of energy poverty and state interventions in the field of household energy has been created in this project. This system is suitable to be employed in natiMore

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Nuclear Energy for New Europe NENE 2020” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-003More

3
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

The EU is the world’s largest importer of energy, importing 53% of its needed energy for about EUR 400 billion, and it is dependent on a small number of countries supplying energy. InMore

4
Lietuvos mokslo taryba

Plastic packaging waste is one of the most serious health and environmental problems that is getting a lot of attention at the present. However, most of the attention and technical soMore

5
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419, finansuojamą iš EuropoMore

6
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Mokslinės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (CEEC-TAC5 and MEDICTA2019“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0399, finansuojMore

7
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Vandens garavimo ir kondensacijos procesų tyrimas Molekulinės Dinamikos metodu“ 09.3.3-LMT-K-712-10-0041 finansuojamą Europos sąjuMore

8
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Skirtingų savybių džiūvimo – degimo biokuro pakuroje dėsningumų nustatymas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0203 finansuojamą Europos sociMore

9
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektMore

10
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos kėlimas tarptautiniame užsienio mokslo renginyje susijusiame su tvariu atliekų tvarkymu ir švaresne energijos gamybaMore

11
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje "Evolving Energy Realities" Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos sMore

12
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets““ nr. 09.3.3-LMT-K-More

13
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo
Completed
13.03.2018 - 18.06.2018

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Panaudotų žvejybinių tinklų pirolizės tyrimas/INVESTIGATION OF WASTE FISHING GEAR PYROLYSIS“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0215, finansuMore

14
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Na* ir Ka* liepsnos emisijų intensyvumų kitimas degant skirtingoms biomasės dalelėms“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0232, finansuojamą iMore

15
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje BIONATURE 2018 Nicoje, Prancūzija“ nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0236, finansuojamą išMore

16
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMMore

17
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718 finansuojMore

18
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0More

19
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-71More

20
2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania logo

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Biomasės dalelės degimo metu susidarančių Na, K ir Ca radikalų optinės emisijos tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0003 finansuojamąMore