Algimantas Andriušis

Smart Grids and Renewable Energy Laboratory (21)
Position:
Specialist
ORCID:
Room number:
324-AK
Phone number:
+37037401939

Publications

Scientific article

2023

Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Andriušis A. [LEI]. Research regarding the methods for computing grounding resistance In: 2023 IEEE 64th International scientific conference on power and electrical engineering of Riga Technical University (RTUCON),9-11 October, 2023, Riga, Latvia : conference proceedings Numerio antraštė . Piscataway: IEEE, 2023, p. 1-5. ISBN 9798350317732.
Andriušis A. [LEI], Stanelytė D. [LEI], Viederis S.. Vertikalių įžemiklių įžeminimo varžų skaičiavimo metodų tyrimas In: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija, 2023, Nr. 1 (11), p. 9-15. ISSN 2029-9311.