Daiva Stanelytė

Smart Grids and Renewable Energy Laboratory (21)
Position:
PhD student
Room number:
321-AK
Phone number:
+37037401942

Publications

Scientific article

2023

Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Andriušis A. [LEI]. Research regarding the methods for computing grounding resistance In: 2023 IEEE 64th International scientific conference on power and electrical engineering of Riga Technical University (RTUCON),9-11 October, 2023, Riga, Latvia : conference proceedings Numerio antraštė . Piscataway: IEEE, 2023, p. 1-5. ISBN 9798350317732.
Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Lipskis L., Kontautas T.. Grafeno savybių, gamybos ir taikymo galimybių tyrimas In: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija, 2023, Nr. 1 (11), p. 31-37. ISSN 2029-9311.
Andriušis A. [LEI], Stanelytė D. [LEI], Viederis S.. Vertikalių įžemiklių įžeminimo varžų skaičiavimo metodų tyrimas In: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija, 2023, Nr. 1 (11), p. 9-15. ISSN 2029-9311.

2022

Stanelytė D. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Analysis of Voltage and Reactive Power Algorithms in Low Voltage Networks In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 5, 1843, p. 1-26. ISSN 1996-1073.
Stanelytė D. [LEI], Radziukynienė N. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Overview of Demand‐Response Services: A Review In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, No. 5, 1659, p. 1-32. ISSN 1996-1073.

2021

Andriušis A., Stanelytė D. [LEI], Kniukšta I., Vaičekauskas A.. Nedidelės galios saulės elektrinių inverterių tyrimas In: Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai . Alytus: Alytaus kolegija, 2021, Nr. 1 (9), p. 22-26. Index Copernicus. ISSN 2029-9311.

Conference paper

2022

Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Andriušis A., Radziukynas V. [LEI]. Measurements of grounding resistance in distribution grids In: 2022 IEEE 63th International scientific conference on power and electrical engineering of Riga Technical University (RTUCON), 10-12 October, 2022, Riga, Latvia : conference proceedings. Piscataway, NJ: IEEE, 2022, p. 1-9. Scopus. ISBN 9781665465595, eISBN 9781665465588.

2021

Stanelytė D. [LEI]. Optimal demand side management model based on the internet of things In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 341-341. ISSN 1822-7554.