Brunonas Gailiušis

Laboratory of Hydrology (33)
Position:
Chief researh associate
Room number:
427-AK
Phone number:
+37037401961
The person is no longer employed at the Institute

Publications

Book or monograph

2017

Gailiušis B. [LEI], Kinderis Z., Lietuvninkas G., Ruplys B., Vaišnoras A.. Lietuvos tvenkinių žinynas Vilnius: Projektų analizės institutas, 2017, p. 332. ISBN 978-609-8082-28-9.

Scientific article

2021

Gailiušis B. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Lietuvos vandens telkinių antropogeninių pokyčių žalos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, Vol. 67, Nr. 1-2, p. 69-76. Scopus . ISSN 0235-7208.

2019

Gailiušis B. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas In: Energetika. 2019, Vol. 64, No. 4 , ISSN 1822-8836.

2017

2016

Kriaučiūnienė J. [LEI], Gailiušis B. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Irbinskas V. [LEI]. Klimato kaitos įtakos Lietuvos vandens ištekliams tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 87-101. ISSN 0235-7208.

2015

Kriaučiūnienė J. [LEI], Gailiušis B. [LEI]. Klaipėdos uosto plėtra sąsiaurio hidrodinamikos aspektu In: Mokslas ir technika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, Nr. 1/2, p. 18-21. ISSN 0134-3165.

2014

2013

Kriaučiūnienė J. [LEI], Žilinskas G., Pupienis D., Jarmalavičius D., Gailiušis B. [LEI]. Impact of Šventoji port jetties on coastal dynamics of the Baltic sea In: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 2013, Vol. 21, No. 2, p. 114-122. ISSN 1648-6897.

2011

Gailiušis B. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. The variability of long-term runoff series in the Baltic Sea drainage basin In: Baltica. 2011, Vol. 24, No. 1, p. 45-53. ISSN 0067-3064.