Participation in the 36th USAEE/IAEE Conference “Evolving Energy Realities”

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje “Evolving Energy Realities” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

The aim:
The project envisages participation in the “Evolving Energy Realities” conference organized by the US Energy Economics and International Energy Economics Association with a report on the impact of US gas exports on European markets in the context of decarbonization. It is expected that the participation in the conference will have a positive impact on both the conducted research and the development of scientific and practical competence, as well as establishing connections with scientists with similar interests.

Participant: Dr. Vidas Lekavičius
2018 03 13 – 2018 09 01.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Project Team

Name, surname Office phone. e-mail

LEI Representative
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt