Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje „Evolving Energy Realities”

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.03.13 - 2018.09.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje „Evolving Energy Realities” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projekto tikslas:
Projekte numatomas dalyvavimas JAV Energetikos ekonomikos ir Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos rengiamoje konferencijoje „Evolving Energy Realities“ su pranešimu apie JAV dujų eksporto įtaką Europos rinkoms dekarbonizacijos kontekste. Numatoma, kad dalyvavimas konferencijoje turės teigiamos įtakos tiek atliekamiems tyrimams, tiek mokslinės ir praktinės kompetencijos ugdymui bei ryšių su panašių interesų mokslininkais mezgimui.

Projekto dalyvis: Dr. Vidas Lekavičius

Projekto trukmė: 2018 03 13 – 2018 09 01.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt