Participation in the conference BIONATURE 2018 in Nice, France

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje BIONATURE 2018 Nicoje, Prancūzija“ nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0236, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystimas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

The aim:
Perskaityti pranešimą tarptautinėje konferencijoje, dalyvauti diskusijose ir publikuoti mokslinį straipsnį „The sustainable growth use of renewable energy based on spatial energy planning“.

Participant: Prof. habil. dr. Valentinas Klevas
2018 03 13 – 2018 05 31.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Related scientific publications

Klevas V. [LEI], Klevienė A. [LEI]. The sustainable growth use of renewable energy based on spatial energy planning In: The Tenth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies BIOTECHNO 2018 May 20-24. Nice, France: IARIA, 2018, p. 14-19. ISSN 2308-4383 ISBN 978-1-61208-639-2.

Project Team

Name, surname Office phone. e-mail

LEI Representative
 
Valentinas Klevas 420-AK +37037401936 Valentinas.Klevas@lei.lt