Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje BIONATURE 2018 Nicoje, Prancūzija

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.03.13 - 2018.05.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje BIONATURE 2018 Nicoje, Prancūzija“ nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0236, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystimas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projekto tikslas:
Perskaityti pranešimą tarptautinėje konferencijoje, dalyvauti diskusijose ir publikuoti mokslinį straipsnį „The sustainable growth use of renewable energy based on spatial energy planning“.

Projekto dalyvis: Prof. habil. dr. Valentinas Klevas

Projekto trukmė: 2018 03 13 – 2018 05 31.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Susijusios mokslinės publikacijos

Klevas V. [LEI], Klevienė A. [LEI]. The sustainable growth use of renewable energy based on spatial energy planning In: The Tenth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies BIOTECHNO 2018 May 20-24. Nice, France: IARIA, 2018, p. 14-19. ISSN 2308-4383 ISBN 978-1-61208-639-2.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Valentinas Klevas 420-AK +37037401936 Valentinas.Klevas@lei.lt