Investigation of biomass catalytic pyrolysis using TG-GC/MS ir TG-FTIR methods

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0183

Projekto pavadinimas: „Biomasės katalizinės pirolizės tyrimas TG-GC/MS ir TG-FTIR metodais”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2022-03-31
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: v. m. d. Raminta Skvorčinskienė.

Projekto tikslas – gilinti jaunojo tyrėjo žinias termocheminės biomasės konversijos srityje bei kelti mokslinę kvalifikaciją ir ugdyti šioje srityje reikalingus darbo įgūdžius. Projekto metu bus vykdomi atliekinės lignoceliuliozinės biomasės, saulėgrąžų sėklų lukštų, termocheminės konversijos tyrimai, panaudojant skirtingus biomasės ir ZSM-5 katalizatoriaus santykius N2 pirolizės aplinkoje bei reaktingoje CO2 aplinkoje, taikant TG-GC/MS ir TG-FTIR metodus.
Siekiamas rezultatas: Vykdant projekto veiklas siekiama biomasės termocheminės konversijos tyrimų metu gauti geresnės sudėties – mažiau oksiduotas biodervas, pasižyminčias didesne šiluminingumo verte.

Projektas finansuojamas/finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Project Team

Name, surname Office phone. e-mail

LEI Representative
 
Raminta Skvorčinskienė 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt

Project Team
 
Ieva Kiminaitė 138-LK +37037401897 Ieva.Kiminaite@lei.lt