16-as Lietuvos energetikos instituto programos „Horizontas 2020“ projektas

Car, by Rowan Heuvel, CC0

Prasidėjo derybos su Europos Komisija dėl programos „Horizontas 2020“ projekto „Lanksti kombinuota elektros, šilumos ir degalų transportui gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių“ (Flexible combined production of power, heat and transport fuels from renewable energy sources, FLEXCHX). Projekto koordinatorius – VTT, Suomija. Tarp 10 projekto dalyvių – trys Lietuvos institucijos: Lietuvos energetikos institutas, UAB „Enerstena“ ir AB „Kauno energija“.

Pagrindiniai projekto tikslai:
Sukurti integruotą šilumos, elektros ir transporto degalų gamybos technologiją naudojant biomasės/atliekų dujinimą bei utilizuojant perteklinę atsinaujinančių energijos šaltinių generuojančią elektros energiją: saulėtu arba vasaros metu atsinaujinantys degalai bus gaminami iš biomasės ir vandenilio, pastarasis gaunamas vandens elektrolizės būdu panaudojant pigią perteklinę
elektros energiją. Tamsiu paros metu arba žiemą, jėgainė dirbs įprastu režimu, kuomet naudojama biomasė šilumos poreikiams užtikrinti, o maksimaliam efektyvumo užtikrinimui papildomai generuojama elektros energija bei skystieji bio-degalai.

Projekto metu bus sukurti pagrindiniai technologiniai įrenginiai, tokie kaip dujinimo įrenginys (1 MW galios), sintetinių dujų valymo ir kondicionavimo įrenginiai, Fisher-Tropsh degalų sintezės reaktoriai bei jų veikimas bus patikrintas sąlygose artimose realioms.

Taip pat bus sudarytas techno-ekonominis Europos žemėlapis numatytos technologijos pritaikymui, kuriame bus galima matyti kokiose vietovėse, kokios galios ir kokiu mastu būtų galima plėsti šias technologijas.

Pagrindiniai socialiniai ir aplinkosauginiai rodikliai bus pagrįsti atlikus technologijos gyvavimo ciklo analizę (angl. Life cycle assesment (LCA)).

Projekto trukmė 36 mėnesiai. Numatoma projekto pradžia kovo mėn.