Veiklos dokumentai

Svarbiausi LEI dokumentai

Instituto veiklos ataskaitos

Instituto finansinės ataskaitos

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Strateginiai veiklos planai