Veiklos dokumentai

Svarbiausi LEI dokumentai

Konkursų, atestacijos dokumentai

Instituto veiklos ataskaitos

Instituto finansinės ataskaitos

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Strateginiai veiklos planai