Valdymas ir Struktūra

Struktūra
Administracija
Mokslo taryba
Darbo taryba
Akademinės etikos komisija
Mokslo padaliniai


Lietuvos energetikos instituto valdymo schema

Lietuvos energetikos instituto valdymo schema. Parengta 2020-05-29.