Doktorantūra

Apie doktorantūros studijas LEI


Karjera Lietuvos energetikos institute

Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pakankamą kompetenciją pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių, specializuotų gebėjimų, metodikų, mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti. Taip pat turi gebėti dirbti savarankiškai ir turėti gilų mokslo ir profesijos išmanymą naujoms idėjoms ar procesams kurti bei panaudoti studijose ir kitoje veikloje. Rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas, yra viena iš esminių instituto misijų.

Rezultatų pristatymas tarptautinėse mokslo konferencijose ir publikavimas aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose yra esminis veiksnys efektyviam žinių perdavimui, tarptautinio tinklo kūrimui, kuris vėliau padės doktoranto karjeros kilimui. Siekiama, kad institute rengiami jaunieji mokslininkai kryptingai ir sėkmingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką bei išsiugdytų darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir gebėjimų.

Doktorantūros studijos LEI vyksta:
Technologijos mokslų srityje, kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetu (VDU);
Socialinių mokslų srityje, kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Klaipėdos universitetu (KU).


Lietuvos energetikos instituto doktorantams sudarome sąlygas:
    Įsidarbinti studijų metu.
    Dirbti gerai įrengtose darbo vietose;
    Tyrimams naudoti naujausią pasaulinio lygio mokslinę įrangą;
    Stažuotis užsienio mokslo centruose;
    Skelbti mokslo pasiekimus tarptautinėse konferencijose;
dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose;
    Tobulėti aktyviame instituto mokslininkų kolektyve, plėsti savo kompetencijas, įgyti naujų įgūdžių.

Stipendijos ir kita parama
Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio stipendija: 1-aisias studijų metais – 1045 Eur/mėn, nuo antrųjų – 1210 Eur/mėn.

Pažangūs doktorantai už akademinius pasiekimus gali gauti Lietuvos mokslo tarybos kasmet skiriamą stipendiją.

Piniginės premijos skiriamos LEI rengiamų konkursų nugalėtojams:
   Kasmetis jaunųjų mokslininkų konkursas.
   Aktyviausio doktoranto konkursas.


DOKTORANTŪROS STUDIJŲ TRUKMĖ – 4 METAI, APIMTIS – 30 ECTS KREDITŲ.
4-5 STUDIJŲ MODULIAI, KURIŲ BENT VIENAS TURĖTŲ BŪTI IŠKLAUSYTAS UŽSIENIO STUDIJŲ INSTITUCIJOJE.

Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt