Ilgalaikės institucinės MTEP programos

Lietuvos energetikos instituto vykdomos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2022-2026 m.),
patvirtintos 2022-04-19 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-585 (LRV nuoroda)
 


Ankstesnės MTEP programos:

2017-2021 m.

Lietuvos energetikos instituto vykdytos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2017-2021 m.),
patvirtintos 2017-04-24 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-273 (e-tar.lt nuoroda)
 

 • Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų saugos ir patikimumo tyrimai;
  vadovai – prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras, dr. Raimondas Pabarčius
   
 • Jonizuojančios spinduliuotės poveikio bei kitų su atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimu susijusių problemų tyrimas;
  vadovas – dr. Artūras Šmaižys
   
 • Energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas;
  vadovas – dr. Dalia Štreimikienė
   
 • Inovatyviose technologinėse sistemose vykstančių šiluminių ir hidrodinaminių procesų dėsningumų tyrimai;
  vadovas -– dr. Robertas Poškas
   
 • Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prognozės, efektyvaus naudojimo ir socialinio poveikio tyrimas;
  vadovas – dr. Mantas Marčiukaitis
   

2012-2016 m.

Lietuvos energetikos instituto vykdytos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2012–2016 m.),
patvirtintos 2012-02-23 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-323
 

 • Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto kuro tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio poveikio analizė;
  vadovas – habil. dr. Povilas Poškas
   
 • Atsinaujinančių išteklių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir poveikio aplinkai tyrimas;
  vadovas – Prof. habil. dr. Vladislovas Katinas
   
 • Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai;
  vadovas – habil. dr. Eugenijus Ušpuras
   
 • Degimo ir plazminių procesų eksperimentiniai bei skaitiniai tyrimai energijos generavimo technologijų iš atsinaujinančio biokuro tobulinimui ir aplinkos taršos mažinimui;
  vadovai – dr. Nerijus Striūgas, dr. Vitas Valinčius
   
 • Energetikos sektoriaus plėtros ekonominė ir darnumo analizė;
  vadovas – habil. dr. Vaclovas Miškinis
   
 • Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos procesų tyrimas;
  vadovas – dr. Robertas Poškas