Patentai

Eil.
Nr.
Autoriai Patento pavadinimas Išdavimo data
1. A. Ragauskas, G. Daubaris, A. Džiugys Method and apparatus for determining the pressure inside the brain.
US patent No US5951477
1999-09-14
2. E. Burlakov, J. Vilemas, B. Voroncov,
A. Krajuškin, A. Kapalov-Jaropolk,
G. Negrivoda, A. Robotko,
E. Ušpuras, A. Fedosov, V. Ševaldin
Kanalinio urano-grafito branduolinio reaktoriaus eksploatacijos būdas.
LR patentas Nr. LR4539B
1999-08-25
3. K. Almenas, R. Pabarčius,
M. Šeporaitis
Būdas kondensacijos pliūpsniams sukelti.
LR patentas Nr. LR5087
2003-12-29
4. E. Ušpuras, S. Rimkevičius, G. Krivošein,
A. Sladkopevcev, A. Krajuškin, A. Fedosov, E. Burlakov
Kanalinio urano-grafito reaktoriaus eksploatacijos būdas.
LR patentas Nr. LR5326
2006-03-27
5. S.K. Džiugys, A. Džiugys Kakavos pupelių paruošimo maisto produktų gamybai būdas.
LR patentas Nr. LT5343
2006-05-25
6. Darius Milčius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis Metalų ir jų lydinių hidrinimo būdas.
LR patentas Nr. LT5789
2011-11-25
7. Darius Milčius, Liudas Pranevičius Vandenilio gavybos iš vandens būdas.
LR patentas Nr. LT5895
2013-01-25
8. Darius Milčius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis Method of hydrogenation of metals and their alloys. European Patent Office.
Application number/Patent number: 10478001.0-2111. Pateikimo data 2010 m.
9. Darius Milčius Vandenilio gavybos iš vandens būdas, panaudojant vandens sąveiką su plazmoje aktyvuotais metalų ar jų lydinių paviršiais.
LR patentas Nr. LT5983
2013-12-27
10. Darius Milčius Method of hydrogen extraction from water, employing water interaction with the surfaces of metals or their alloys activated in plasma.
Paraiškos pateikimo data 2012 m.
11. Darius Milčius, Martynas Lelis, Simona Tučkutė, Šarūnas Varnagiris Polistireninio putplasčio (EPS) tūrinių savybių pagerinimo būdas, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius.
Paraiškos numeris LT2015 505
12. Darius Milčius, Martynas Lelis, Simona Tučkutė, Marius Urbonavičius Oksidų nanokristalinių klasterių gavimo ant vandenyje tirpių medžiagų, panaudojant magnetroninį garinimą, būdas.
Paraiškos numeris LT2014 509
2016-08-10
13. Darius Milčius, Martynas Lelis, Simona Tučkutė, Šarūnas Varnagiris Polimerinių medžiagų paviršiaus apsaugos, panaudojant nanokristalinių oksidų dangas, būdas.
Paraiškos numeris LT2014 510
2016-08-10
14. Darius Milčius, Martynas Lelis, Liudvikas Pranevičius Metalų ir jų lydinių prisodrinimo vandeniliu būdas.
Paraiškos numeris 10478001.0
Patento numeris EP 2338834
2017-02-15
15. Darius Milčius, Martynas Lelis, Marius Urbonavičius Method For Synthesis Of Gamma-aluminium Oxide Using Plasma – Modified Aluminium And Water Reaction.
Tarptautinė patento paraiška
Nr. PCT/IB2018/052123
2018-03-18
16. Simona Tučkutė, Marius Urbonavičius, Martynas Lelis, Šarūnas Varnagiris LT – Fotokatališkai aktyvių cinko oksido dangų turinčių metalinės cinko fazės priemaišų nusodinimo metodas.
EN – Method of synthesis of photocatalytically active Zinc Oxide films doped with metallic zinc phase.
 
LR patentas Nr. LT 6731 B
2020-04-27
17. Simona Tučkutė, Marius Urbonavičius, Martynas Lelis, Šarūnas Varnagiris LT – Kontroliuojamos kristalinės struktūros dangų nusodinimo būdas.
EN – Method of deposition of controlled crystalline structure coatings.
 
LR patentas Nr. LT 6768 B
2020-09-25