Matavimo priemonių ir šildymo prietaisų atitikties įvertinimas

Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos notifikuotoji įstaiga Nr.1621 teikia šias paslaugas:

 • vandens skaitiklių (MI-001) atitikties įvertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES modulį F (tipo atitikties įvertinimas, pagrįstas gaminio patikra) ir modulį B (matavimo priemonės ES tipo tyrimas);
 • šilumos skaitiklių (MI-004) atitikties įvertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES modulį F ir modulį B;
 • matavimo sistemų, skirtų nepertraukiamam ir dinaminiam skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti (MI-005) atitikties įvertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES modulį F;
 • vandens ir šilumos skaitiklių gamintojų kokybės sistemos įvertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES modulį D (tipo atitikties įvertinimas, pagrįstas gamybos proceso kokybės užtikrinimu);
 • patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą atitikties įvertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 305/2011.

Išduoti matavimo priemonių sertifikatai:

Matavimo priemonių ES tipo tyrimo sertifikatai (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES modulis B) ir matavimo priemonių gamintojų kokybės sistemos sertifikatai (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES modulis D), išduoti LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymo laboratorijos notifikuotosios įstaigos Nr.1621:

 

Eil.
Nr.
Matavimo priemonės pavadinimas ir tipas Matavimo priemonės tipo tyrimo sertifikato numeris, data, galiojimo laikas Matavimo priemonės duomenų bylos numeris
1. Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas
QALCOMET E1
Nr. LT-1621-MI004-001
ketvirtasis pataisytas leidimas
2019-04-04
galioja iki
2029-01-14
Nr. LEI-12-MP-068.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
2. Temperatūros jutiklių pora
PL-6
Nr. LT-1621-MI004-002
antrasis pataisytas leidimas
2019-04-04
galioja iki
2029-01-16
Nr. LEI-12-MP-085.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
3. Ultragarsinis skysčio srauto jutiklis
SDU-1M
Nr. LT-1621-MI004-003
pirmasis pataisytas leidimas
2010-10-18
galioja iki
2019-07-17
Nr. LEI-12-MP-008.10
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
4. Ultragarsinis šilumos skaitiklis
SKU-4
Nr. LT-1621-MI004-004
pirmasis pataisytas leidimas
2010-11-15
galioja iki
2019-10-15
Nr. LEI-12-MP-007.10
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
5. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
SKU-03
Nr. LT-1621-MI004-005
pirmasis pataisytas leidimas
2014-04-15
galioja iki
2021-04-29
Nr. LEI-12-MP-023.14
Sertifikatas
Sertifikato priedas
1 dalis
2 dalis
Appendix (English)
6. Šilumos skaitiklio srauto jutiklis
SDU-3
Nr. LT-1621-MI004-006
2011-05-26
galioja iki
2021-05-26
Nr. LEI-12-MP-006.10
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
7. Temperatūros jutiklių pora šilumos skaitikliams
TP2
Nr. LT-1621-MI004-007
2012-02-15
galioja iki
2022-02-15
Nr. LEI-12-MP-009.10
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
8. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
IFX-M4-03
Nr. LT-1621-MI004-008
trečiasis pataisytas leidimas
2018-04-20
galioja iki
2022-09-10
Nr. LEI-12-MP-074.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
9. Šilumos skaitiklio srauto jutiklis
IFX-M4-01
Nr. LT-1621-MI004-009
antrasis pataisytas leidimas
2019-09-12
galioja iki
2022-10-15
Nr. LEI-12-MP-091.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
10. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
IFX-M4-04
Nr. LT-1621-MI004-010
antrasis pataisytas leidimas
2016-11-22
galioja iki
2022-12-21
Nr. LEI-12-MP-046.16
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
11. Temperatūros jutiklių pora
PLT
Nr. LT-1621-MI004-011
2013-03-25
galioja iki
2023-03-25
Nr. LEI-12-MP-016.13
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
12. Vandens skaitiklis
WFC-M/WFH-M
Nr. LT-1621-MI001-012
pirmasis pataisytas leidimas
2014-07-14
galioja iki
2023-04-09
Nr. LEI-12-MP-011.12
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
13. Temperatūros jutiklių pora
DT2
Nr. LT-1621-MI004-013
2013-10-17
galioja iki
2023-05-28
Nr. LEI-12-MP-017.13
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
14. Temperatūros jutiklių pora
TF-6
Nr. LT-1621-MI004-014
2013-05-28
galioja iki
2023-10-17
Nr. LEI-12-MP-019.13
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
15. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
PolluStat
Nr. LT-1621-MI004-015
antrasis pataisytas leidimas
2015-07-31
galioja iki
2023-10-31
Nr. LEI-12-MP-033.15
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
16. Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas
IFK
Nr. LT-1621-MI004-016
2015-02-10
galioja iki
2025-02-10
Nr. LEI-12-MP-028.14
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
17. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
QALCOSONIC E1
Nr. LT-1621-MI004-017
trečiasis pataisytas leidimas
2019-11-12
galioja iki
2025-06-10
Nr. LEI-12-MP-089.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
18. Vandens skaitiklis METRON
JS 2,5 41; JS 2,5 41.17; JS 2,5 46; JS 2,5 46.18; JS 4,0 41; JS 4,0 46
Nr. LT-1621-MI001-018
antrasis pataisytas leidimas
2016-09-14
galioja iki
2025-12-04
Nr. LEI-12-MP-050.16
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
19. Vandens skaitiklis
QALCOSONIC F1
Nr. LT-1621-MI001-019
ketvirtasis pataisytas leidimas
2020-05-18
galioja iki
2026-01-05
Nr. LEI-12-MP-094.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
20. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
SonoMeter 30
Nr. LT-1621-MI004-020
antrasis pataisytas leidimas
2020-04-09
galioja iki
2025-06-01
Nr. LEI-12-MP-102.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
21. Šilumos skaitiklio srauto jutiklis
QALCOSONIC F2
Nr. LT-1621-MI004-021
pirmasis pataisytas leidimas
2018-02-14
galioja iki
2026-02-24
Nr. LEI-12-MP-070.17
Sertifikatas
Serifikato priedas
Appendix (English)
22. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
QALCOSONIC E2
Nr. LT-1621-MI004-022
trečiasis pataisytas leidimas
2019-03-19
galioja iki
2026-03-18
Nr. LEI-12-MP-075.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
23. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
SonoMeter 31
Nr. LT-1621-MI004-023
pirmasis pataisytas leidimas
2016-11-02
galioja iki
2026-06-02
Nr. LEI-12-MP-052.16
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
24. Vandens skaitiklis
QALCOMATIC FLOW C; QALCOMATIC FLOW H
Nr. LT-1621-MI001-024
antrasis pataisytas leidimas
2017-11-30
galioja iki
2026-07-29
Nr. LEI-12-MP-062.17
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
25. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
HYDROSONIS
Nr. LT-1621-MI004-025
2016-11-10
galioja iki
2026-11-10
Nr. LEI-12-MP-049.16
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
26. Šilumos skaitiklis
QALCOMATIC E1
Nr. LT-1621-MI004-026
antrasis pataisytas leidimas
2018-02-12
galioja iki
2026-12-05
Nr. LEI-12-MP-067.17
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
27. Temperatūros jutiklių pora
TP5
Nr. LT-1621-MI004-027
pirmasis pataisytas leidimas
2018-01-24
galioja iki
2026-12-05
Nr. LEI-12-MP-066.17
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
28. Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas
Infocal 9
Nr. LT-1621-MI004-028
2016-12-14
galioja iki
2026-12-14
Nr. LEI-12-MP-048.16
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
29. Šilumos skaitiklis (skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
INVONIC H
Nr. LT-1621-MI004-029
pirmasis pataisytas leidimas
2018-04-03
galioja iki
2025-06-10
Nr. LEI-12-MP-071.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
30. Šilumos skaitiklio srauto jutiklis
SonoSensor 30
Nr. LT-1621-MI004-030
2017-03-31
galioja iki
2026-02-24
Nr. LEI-12-MP-043.16
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
31. Šilumos skaitiklio srauto jutiklis INVONIC F Nr. LT-1621-MI004-031
pirmasis pataisytas leidimas
2018-08-23
galioja iki 2026-02-24
Nr. LEI-12-MP-078.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
32. Šilumos skaitiklis
QALCOSONIC E3
Nr. LT-1621-MI004-032
trečiasis pataisytas leidimas
2020-05-04
galioja iki
2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-103.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
33. Vandens skaitiklis
LXSY-15IOT
Nr. LT-1621-MI001-033
2018-04-24
galioja iki
2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-073.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
34. Vandens skaitiklis
QALCOSONIC W1
Nr. LT-1621-MI001-034
ketvirtasis pataisytas leidimas
2020-08-25
galioja iki 2028-08-31
Nr. LEI-12-MP-106.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
35. Šilumos skaitiklis DELTA III Nr. LT-1621-MI004-035
2018-09-21
galioja iki 2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-081.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
36. Vandens skaitiklis NAUTILUS Nr. LT-1621-MI001-036
2018-12-07
galioja iki 2026-01-05
Nr. LEI-12-MP-082.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
37. Vandens skaitiklis H2O Nr. LT-1621-MI001-037
2019-02-19
galioja iki 2026-01-05
Nr. LEI-12-MP-083.18
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
38. Šilumos skaitiklis
Dynasonics® UHC100
Nr. LT-1621-MI004-038
2019-02-22
galioja iki 2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-084.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
39. Šilumos skaitiklis
IFX-M4-E3
Nr. LT-1621-MI004-039
pirmasis pataisytas leidimas
2020-07-13
galioja iki 2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-087.19
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
40. Šilumos skaitiklis
(skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
NE1
Nr. LT-1621-MI004-040
pirmasis pataisytas leidimas
2020-02-28
galioja iki 2025-06-10
Nr. LEI-12-MP-097.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
41. Vandens skaitiklis
CENTINEL
Nr. LT-1621-MI001-041
pirmasis pataisytas leidimas
2020-03-03
galioja iki 2028-08-31
Nr. LEI-12-MP-101.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
42. Šilumos energijos skaitiklis
INVONIC 2
Nr. LT-1621-MI004-042
2020-02-20
galioja iki 2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-100.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
43. Šilumos energijos skaitiklis
(skaičiuotuvas ir srauto jutiklis)
NE2
Nr. LT-1621-MI004-043
2020-03-04
galioja iki 2026-03-18
Nr. LEI-12-MP-099.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)
44. Šilumos energijos skaitiklis
NE3
Nr. LT-1621-MI004-044
2020-09-08
galioja iki 2028-04-24
Nr. LEI-12-MP-107.20
Sertifikatas
Sertifikato priedas
Appendix (English)

Išvardintų matavimo priemonių gamintojų kontaktai:

 • Eilės Nr. 14,15 – SENSUS GmbH, Ludwigshafen, Industriestrasse 16, Ludwigshafen, 67063 Vokietija, tel. +49 (0) 621-6904-1113
 • Eilės Nr. 8, 9, 10, 11, 16, 39 – ISOIL Industria SpA, Via F. lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italija, tel. +39 02 66027.1
 • Eilės Nr. 18 – METRON Fabryka Zintegrowanych Systemow Opmiarowania i Rozliczen Sp. z o.o, ul. Targowa 12/22, 87-100 Torun, Lenkija, tel. +48 56 6392616
 • Eilės Nr. 20, 23, 28, 30 – Danfoss A/S (gamintojo kokybės sistemos sertifikatas / Certificate of Quality System)), Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danija, tel. +45 47 882222
 • Eilės Nr. 25 – B METERS s.r.l., Via Friuli 3, Gonars, 33050(UD), Italija, tel. +39 0432 931415
 • Eilės Nr. 29, 31, 42 – Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 61-251 Poznan, Lenkija, tel. + 48 61 8418215
 • Eilės Nr. 1 – 7, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 34 – UAB „Axioma Metering“ (gamintojo kokybės sistemos sertifikatas / Certificate of Quality System), Veterinarų g. 52, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., tel. +370 37 360234
 • Eilės Nr. 33 – Hangzhou Xili Intelligent Technology Co., Ltd., No. 173 Liangfu Road, Zhuantang Street, Xihu District, Hangzhou City, Kinija
  (gamintojo kokybės sistemos patvirtinimo galiojimas sustabdytas nuo 2019-06-10
  The manufacturer’s quality system approval is suspended from 10-06-2019)
 • Eilės Nr. 35, 37 – Helvatron AG, Jochlerweg 2, CH-6340 Baar, Šveicarija
 • Eilės Nr. 36, 41 – HIDROCONTA, S.A.U., Ctra. Sta Catalina, 60, 30012 Murcia, Ispanija.
 • Eilės Nr. 38 – Badger Meter Europa GmbH, Nürtinger Strasse 76, 72639 Neuffen, Vokietija.
 • Eilės Nr. 40 – NETIX GLOBAL B.V., Banjaard 2, 2134 WS Hoofddorp, Nyderlandai.
 • Eilės Nr. 43, 44 – NETIX GLOBAL B.V., Beechavenue 113, 1119RB Schiphol-Rijk, Nyderlandai.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-21