Kvietimai projektams

Europos horizontas

Europos Horizontas kvietimai

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


4-as klasteris – Skaitmeninės technologijos, pramonė, kosmosas

Skaitmeninės ir naujos technologijos konkurencingumui ir „Žaliojo susitarimo“ („Green Deal“) įgyvendinimui užtikrinti (paraiškos teikiamos iki 2024-09-18)
Į žmogų orientuotų ir etiškų skaitmeninių ir pramonės technologijų vystymas (paraiškos teikiamos iki 2024-09-10)


5-as klasteris – Klimatas, energetika, judumas

• Klimato mokslas ir atsakas į transformaciją neutralumo klimatui link
Tarpsektoriniai sprendimai klimato perėjimui (paraiškos teikiamos iki 2024-09-05)
Tvarus, saugus ir konkurencingas energijos tiekimas (paraiškos teikiamos nuo 2024-09-17 iki 2025-01-21)
Efektyvus, tvarus ir įtraukus energijos vartojimas (paraiškos teikiamos nuo 2024-09-17 iki 2025-01-21)
• Švarūs ir konkurencingi sprendimai visų rūšių transportui
Saugus, atsparus aplinkos veiksniams transportas ir išmanios judumo paslaugos (paraiškos teikiamos iki 2024-09-05)


Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra (WIDERA)

ERA Fellowship (paraiškos teikiamos iki 2024-09-11)
Science comes to town (paraiškos teikiamos iki 2024-09-25)
Talent ecosystems for attractive early research careers – pilot (paraiškos teikiamos iki 2024-09-25)
Experimentation and exchange of good practices for value creation (paraiškos teikiamos iki 2024-09-25)
ERA Talents (paraiškos teikiamos iki 2024-09-26)


Europos Sąjungos misijos, Naujasis europinis bauhausas

• Vėžys
• Sveikas dirvožemis ir maistas
• Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai
• Prisitaikymas prie klimato kaitos
• Atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis
Naujasis europinis bauhauzas (paraiškos teikiamos iki 2024-09-25


Daugiau aktualių kvietimų rasite:

https://europoshorizontas.lt/kvietimai2/

LIFE (Clean Energy Transition) programa

LMT kvietimai

Kvietimai teikti paraiškas – https://lmt.lrv.lt/lt/kvietimai/