Paslaugų ir įrangos katalogas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotų projektų lėšomis LEI suformuota lygiavertė ES šalių mokslo centrams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti infrastruktūra.

Esant poreikiui gauti detalesnės informacijos apie turimą eksperimentinę ir programinę įrangą bei teikiamas paslaugas ir galimybes bendradarbiauti, kviečiame keiptis į Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro projekto vadovą Rimantą Levinską:
el.paštas – Rimantas.Levinskas@lei.lt arba mob. tel. 8-687-30492 arba 8-37-401804.

Optinis spektrometras

Medžiagų emisinių spektrų tyrimams ir elementinės sudėties nustatymui (liepsna, plazma, švytinčios dujos ir pan.).

Elektrodų dangų formavimas

Energijos generavimo, kaupimo ir saugojimo įrenginių elektrodų dangų formavimas ir tyrimas.

Keraminio plaušo gamyba

Keraminių medžiagų lydymas ir aukštatemperatūrio keraminio plaušo, skirto šiluminės izoliacijos, smulkaus valymo filtrų ir katalizatorių gamybai, sintezė, pritaikymas ir tyrimas.

Redukuoto slėgio plazminė technologija

Atmosferinio, redukuoto ir žemo slėgio plazminių technologijų kūrimas, tyrimas ir pritaikymas.

Vandens garo plazmos technologija

Vandens garo ir kitų dujų plazmos panaudojimas biomasės ir kieto kuro konversijai, pavojingų medžiagų neutralizavimui ir kt.

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas ant įvairių paviršių plazminėje aplinkoje, jų savybių tyrimas ir pritaikymas.

Įranga plastikinių vamzdžių sujungimų sandarumui nustatyti

Plastikinių vamzdžių su elastomerinėmis sandarinamosiomis žiedinėmis jungtimis sandarumo aplinkos temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo vidiniam slėgiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių (PE, PEX, PVC, PP, PB ir pan.), jų jungiamųjų dalių bei žarnų atsparumo vidiniam slėgiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nustatyti

Plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Aukšto vakuumo elektroninio spindulio garinimo sistema su likutiniu dujų analizatoriumi ir jonų pluoštelio šaltiniu

Sistema skirta įvairių dangų pavidalo medžiagų sintezei panaudojant fizikines garinimo elektroniniu spinduliu technologijas.

Aukšto vakuumo magnetroninio garinimo sistema su trimis magnetronais

Vakuuminio garinimo sistema skirta plonasluoksnių metalinių, puslaidininkinių ir oksidinių dangų/membranų plonų dangų formavimui magnetroninio garinimo metodu.

Joninio – elektroninio laidumo matavimo įrenginys

Įrenginys skirtas charakterizuoti medžiagų elektrines savybes (impedanso spektroskopiniai tyriniai) aukštoje temperatūroje kontroliuojamoje atmosferoje.

Keturių zondų matavimo prietaisas

Įrenginys dirbantis keturių zondų matavimo metodu yra skirtas specifinės medžiagos varžos tyrimams.

Kietumo matuoklis

Įrenginys skirtas matuoti įvairių medžiagų (metalų, keramikos, puslaidininkių ir kt.) paviršiaus kietumą.

Paviršiaus profilometras

Prietaisas skirtas atlikti precizinius įvairių paviršių topografijos matavimus.

Atominės jėgos mikroskopas

Atominės jėgos mikroskopas leidžia gauti didelės skiriamosios gebos tiriamojo bandinio paviršiaus (3D) vaizdą.

Dujų adsorbcijos/desorbcijos įrenginys

PCTPro-2000 specialiai suprojektuotas metalų hidridų tyrimams, bet gali būti naudojamas ir kitų dujų adsorbcijos tyrimams.

Aukštos temperatūros elektrinė horizontali vamzdinė krosnis

Aukštos temperatūros elektrinė krosnis skirta įvairiems terminio apdirbimo procesams ore.

Inertinės aplinkos stendas MBraun

Keturių pirštinių inertinės aplinkos stendas naudotinas užtikrinant medžiagų išlaikymą švarioje atmosferoje siekiant išvengiant sąlyčio su oru.

Rutulinio malimo įrenginys

Įrenginys skirtas greitam sausų bei suspensijuotų kietų, vidutinio kietumo bei minkštų medžiagų maišymui bei trynimui iki koloidinio dydžio dalelių.

Mikrosvarstyklės

Svarstyklės skirtos tiksliam nedidelių medžiagos kiekių svėrimui.

Ramano sklaidos spektrometras

Dinaminis Raman sklaidos spektrų registravimas skyčio ar dujų tėkmėje (medžiagų koncentracijos profilių matavimas).

Mini 3D-LDV

Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas skysčio arba dujų tėkmėje.

Skaičiavimo klasteris

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai (Skaičiuojamoji hidrodinamika, struktūrinė, tikimybinė ir kit. analizė).

Termovizorius

Pastatų diagnostikai:
Luboms ir stogams, pamatams, sienoms, langams, durims, šildymo ir vėdinimo sistemoms, ir kt

Episkopinis apšvietimo mikroskopas

Prietaisas skirtas stipriai padidintam, plika akim neįžiūrimų objektų (arba jų struktūros detalių), vaizdui gauti.

D8Bruker Rentgeno spindulių diffraktometras

Įrenginys skirtas nedustruktyviai visų tipų medžiagų, miltelių bei plonų dangų bandinių analizei.

Skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM)

Laidžių, puslaidininkinių ir nelaidžių bandinių paviršių struktūros ir morfologijos tyrimas įskaitant elementinės sudėties matavimus EDS metodu.

Optinių tyrimų stendas

Didelės skyros ultravioletinės-regimosios srities spektrofotometras tinkamas tiek skystų, tiek ir kietų bandinių kokybiniams bei kiekybiniams optiniams tyrimams.

N2, O2, H2 kiekio analizatorius

Įrenginys skirtas matuoti azoto, deguonies ir vandenilio kiekį įvairiuose metaluose ir kitose neorganinėse medžiagose.

Bendros paskirties rusenančio išlydžio optinės emisijos spektrometras – GDS

Įrenginys skirtas kietų kūnų (metalų, lydinių ir kitų medžiagų) kokybinei ir kiekybinei elementinei analizei, įskaitant plonų dangų/sluoksnių sistemų su laidžiais ir nelaidžiais sluoksniais gylių profiliavimą.

XPS – Rentgeno spindulių fotoelektroninis spektroskopas

Įrenginys skirtas rentgeno spindulių fotoelektroninės spektroskopijos (XPS) metodu matuoti įvairių kietų medžiagų (įskaitant plonas dangas ir nano-miltelius) elementinę ir cheminę sudėtį (ryšius).

Auger elektronų spektroskopas

Įrenginys skirtas atlikti bandinių paviršių, nano-lygmens darinių, plonų dangų ir sąlyčio zonų elementinės bei cheminės būsenos analizę.

Įranga termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) nustatyti

Įranga skirta termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) bei plastikų įlinkio temperatūrai esant apkrovai, nustatyti.

Įranga plastikinių medžiagų atsparumo tirpiklių poveikiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių ir kt. kompozicinių medžiagų gaminių atsparumo tirpiklių (metilenchlorido ir kt.) poveikiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Klimatinė kamera

Kompozicinių, plastikinių medžiagų bei gaminių kondicionavimas, bandinių senėjimo bei korozijos tyrimai modeliuojant klimatines eksploatavimo ir kondicionavimo sąlygas.

Specializuotas medžiagų analizei skirtas elektroninis mikroskopas

Polimerinių, kompozicinių medžiagų, nanoužpildų, metalų ir dangų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimui.

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio analizatorius

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto bei porų dydžio, jų pasiskirstymo bei formos įvertinimas.

Atominis absorbcinis spektrometras

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas.

Universali kietumo matavimo sistema

Universali kietumo matavimo sistema skirta mikro- ir makro kietumo matavimui.

Metalų elektrocheminių savybių tyrimo įranga

Universalus potenciostatinis/galvanostatinis, potenciodinaminis/galvanodinaminis ir elektrocheminio impedanso spektroskopijos prietaisas, kuriuo galima tirti metalų korozijos procesus, kinetiką, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumą, nustatyti įvairius elektrocheminius parametrus.

Diferencinis skenuojantis medžiagų specifinės šilumos analizatorius

Įrenginys sudaro galimybę vieno eksperimento metu nustatyti tiriamosios medžiagos (polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų) termodinamines charakteristikas.

Metalų sudėties analizatorius Brucker Q4 Tasman

Metalo analizatorius – optinės emisijos spektrometras skirtas juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymui.

Ekstrūzinis plastometras

Termoplastinių medžiagų masės ir tūrinio takumo rodikliai darbinėje temperatūroje nustatomi tiriamąją medžiagą veikiant apkrova.

Universali medžiagų bandymo mašina su klimatine kamera ir specialiosios jėgos ir poslinkių davikliais

Medžiagų tempimo, gniuždymo, lenkimo, standumo bei kiti panašūs bandymai statinio ar mažaciklio darbo režimais.

Greitaeigė vaizdo filmavimo kamera

Skirta vienfazių, dvifazių srautų bei greitaeigių procesų filmavimui ir analizei.

Infraraudonųjų spindulių spektrometras plazmos produktų diagnostikai

Prietaisas skirtas įvairių kietų, skystų bei dujinių produktų analizei, medžiagų elementinės sudėties nustatymui.

Analizatorių sistema masiniam dujų ir degimo produktų kiekui bei plazmos srauto energijai matuoti

Greitai ir tiksliai ištirti išmetamųjų dujų ir degimo produktų sudėtį.

Lengmiūro zondai su analitine aparatūra

Kartu su kompiuterinėmis programomis skirti nepusiausvirosios ir pusiausvirosios plazmos diagnostikai, elektronų, jonų ir radikalų temperatūroms bei koncentracijoms matuoti.

Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių plazminis formavimo ir modifikavimo įrenginys

Skirtas formuoti įvairios paskirties dangas ant įvairių medžiagų substratų atmosferinio slėgio plazminėse aplinkose.

Koordinacinis antivibracinis stalas su pozicionavimo įrenginiais

Itin aukštos klasės pneumatiniai vibracijų slopintuvai (iki 2 Hz).

Stabilizuotos įtampos ir srovės plazmos generatorių maitinimo šaltiniai

Plazmos generatorių ir kitų aukštos įtampos įrenginių maitinimui.

Kietųjų dalelių matavimo sistema

Aparatūra skirta matuoti kietųjų dalelių koncentracijai ore/dujose, taip pat nustatyti degimo dujų sudėčiai.

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Seminarų salė su įranga

Seminarų salės nuoma.

Sraigtinis oro kompresorius WALTER su integruotu sausintuvu

Suspausto oro tiekimas naudojant sraigtinį kompresorių.

Duomenų surinkimo sistema Keithley

Iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Termovizijos aparatūra moksliniams tyrimams

Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų).

Specializuota LDA įranga tėkmės greičio bei jos pulsacijų matavimui dujų srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Specializuota PIV įranga tėkmės struktūrai vizualizuoti dujiniuose srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Terminės analizės prietaisas

Medžiagų terminės analizės prietasas su išsiskyrusių dųjų sudėties tyrimu FTIR ir GCMS metodais.

Kalorimetras

Biokuro, jo mišinių ir degiųjų atliekų šilumingumo tyrimams, siekiant ištirti šio kuro energetinę vertę ir tinkamumą naudoti deginimo įrenginiuose.

Vaizdo fiksavimo kamera iStar DH734 ir vaizdų analizės sistema ICCD

Pritaikomumas atliekant degimo proceso diagnostiką, kitų greitų procesų bei reiškinių, kur reikalingas didelis optinis jautrumas, analizei.

Nuolatinio veikimo dujų analizatorius FT-IR spektrometras

Įranga pritaikoma atliekant nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinę analizę.

Dujų chromatografas su kvadrupoliniu masių spektrometru

Biokuro bei kito organinio kuro ir atliekų terminio skaidymo (dujofikavimo) ir degimo produktų analizei.

Įrangos rinkinys kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimui

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimui, tiekiant juos į analitinius prietaisus bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas mineralizuojant mėginius.

Daugiafunkcinė parametrų (T, p, Δp, v) matavimo sistema

Sistema skirta biokuro degimo kameroje ir degimo produktų traktuose temperatūrai, slėgiui, skirtuminiam slėgiui ir greičiui matuoti, registruoti.

Jonų chromatografijos sistema su terminio skaidymo įrenginiu

Anijonų analizė kietojo kuro mineralizuotuose mėginiuose, naudojant izokratinį arba gradientinį atskyrimą.

Biokuro granulių tiekimo ir deginimo sistema

Skirta įvairaus granuliuoto biokuro degimo parametrų ir taršos tyrimams.

Kietojo biokuro dujinimo įrenginys

Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesniam šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimams.

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų pelenų lydymosi būsenos analitinė įranga

Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.

Oro drėgmės kalibratorius

Aplinkos ir tiekiamo degimui oro drėgnumo įtakai degimo proceso efektyvumui tirti.

Greitaeigė filmavimo kamera su lazeriniu šviesos šaltiniu

Skysčių ir dujų dinamikos mikrosistemose esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių struktūrinių elementų, paviršių užsiteršimo tyrimai ir vertinimai.

Dujų kalorimetras

Gamtinių ir suskystintų dujų, pirolizės ir biodujų bei šių dujų mišinių su oru šilumingumo analizė.

Termovizorius šilumos srautams vizualizuoti ir matuoti

Šilumos srautams nuo įvairių paviršių vizualizuoti ir matuoti.

Kilnojamas degimo produktų (NO/NO2, CO, CO2, SO2, H2O, CiHj, O2) analizatorius

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru ir atgautuoju kuru, bandymai. Bandymai įrenginio eksploatacijos vietoje.

Bandymo įranga peleningumui ir lakiosioms frakcijoms nustatyti

Biokuro ir atgautojo kuro peleningumui, lakiosioms frakcijoms, jų cheminei sudėčiai analizuoti, bei būsenos virsmams tirti.

Indukuotos plazmos optinis emisinis spektrometras

Biokuro ir atgautojo kuro pagrindinių ir šalutinių elementų analizė skystuose ir kietuose organiniuose ir mineraliniuose junginiuose.

Mini termoanemometras

Oro srauto greičio ir jo pulsacijų matavimai, atliekant srauto charakteristikų tyrimus tiek laboratorijoje, tiek ir lauko sąlygomis.

Precizinių svarstyklių komplektas

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro bandymų analizę.

Neinvazinis ultragarsinis vandens debitmatis

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas eksperimentinių ir technologinių įrenginių bei sistemų vamzdynuose.

Kuro elementų analizatorius

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų C/H/N/S ir O analizė.

Laboratorinio dūmų analizatoriaus sistema

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru ir atgautuoju kuru, taršos matavimų bandymai.

Kilnojamas lazerinis vandens srauto matuoklis

Tirti ir tobulinti vandens ir su vandeniu pernešamos šilumos matavimo metodus didelio skersmens DN≤500 vamzdžiuose ir analizuoti srauto struktūrą įvairios formos kanaluose.

Dvimatė srautų vizualizacijos 2D PIV sistema

Dvimatė srautų vizualizacijos 2D PIV sistema.

Įrenginys labai mažiems oro (dujų) srautams matuoti

Įrenginys labai mažiems oro (dujų) srautams matuoti.

Kuro kalorimetras

Kietojo ir skystojo kuro šilumingumo nustatymo įrenginys.

Meteorologinis bokštas

50 m aukščio, ažūrinis, aliuminis, montuojamas ant metalinės plokštės, tvirtinamas atotampomis bokštas su pritvirtinta vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo įranga.

Vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo aparatūra

Vėjo greičio ir krypties bei atmosferos slėgio, oro temperatūros ir drėgmės matavimai.

Vėjo elektrinių triukšmo matavimo aparatūra

Bruel&Kjaer firmos aukštos kokybės triukšmo lygio analizatorius su garso lygio kalibratoriumi 4231.

Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.

Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė

EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.

Atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo, saulės elektrinių (integravimas į ES)

Vėjo ir saulės elektrinių darbo įtakos nustatymas Lietuvos EES

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Inovatyvių energetikos technologinių sprendimų įgyvendinimo ekonominė – finansinė analizė, panaudojant investavimo rizikos įvertinimo ir valdymo programinę priemonę Decision Tools Suite Industrial @Risk

Pagal užsakovo pateiktus duomenis apie numatomas naujos technologijos technines ir ekonomines charakteristikas ir galimus šių charakteristikų nuokrypius įvertinama tikėtina investavimo rizika, pateikiama projekto rezultatų jautrumo analizė dėl įvairių įtakojančių veiksnių, statistinė turimų duomenų analizė ir prognozės.

Regiono energijos ir emisijų sistemų vertinimas remiantis užsakovo pateiktais duomenimis ir programoje naudojama statistine duomenų baze.

Regiono energijos poreikių, naudojamų technologijų ir energijos gamybos bei tiekimo pusių balansavimas įvertinant atsinaujinančius energijos šaltinius, rajono makroekonominius rodiklius.

Bandinių paviršiaus analizė optiniu mikroskopu

Galimybė atlikti bandinių analizę aukštos kokybės optiniu mikroskopu su galimybę vaizdus išsaugoti didelės skiriamosios gebos nuotraukomis. Mikroskopo didinimas parenkamas tarp 100, 200, 500 ir 1000 kartų. Nuotraukos daromos specialiai optinei mikroskopijai sukurta skaitmenine NIKON DSF-1Fi kamera, kurios daromų nuotraukų rezoliucija yra 2,560 x 1,920 taškų.

Nedestruktyvi visų tipų medžiagų, miltelių bei plonų dangų bandinių kristalinės struktūros analizė rentgeno spindulių difraktometru.

Galima vienu matavimu nustatyti visas kristalines fazes, esančias bandinyje. Taip pat yra išplėstinės galimybės difrakcijos matavimus atlikti tuo pat metu kontroliuojant aplinkos temperatūrą (nuo skysto azoto iki 1600 C) bei supančios aplinkos sudėtį (galima naudoti aukštą vakuumą arba įleisti norimą kiekį dujų (tinkamos daugelis dujų) iki maksimalaus 5 bar slėgio.

Greitas vidutinio tikslumo cheminės sudėties tyrimas EDS mikroanalizės sistema

Kiekybiškai ir kokybiškai nustatoma bandinio elementinė sudėtis detektuojant cheminius elementus nuo Boro5 iki Americio95 pasirinktame taške (erdvinė skyra 1-2 μm, priklausomai nuo matavimo sąlygų informacija gaunama iš 0,5-2 μm gylio). Taip pat yra galimybė bandinio plote nustatyti atskirų cheminių elementų pasiskirstymo žemėlapį.

Bandinių analizė kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (variable pressure SEM)

Kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu galima analizuoti tiek laidžius, tiek ir dielektrinius bandinius. Taip pat su tam tikromis išlygomis galima analizuoti biologinius objektus. SEM skiriamoji geba prie 30 kV greitinančios įtampos 3 nm, tuo tarpu, esant 3 kV greitinančiai įtampai, pasiekiama 8-10 nm skyra. Vaizdus galime formuoti tiek antrinių, tiek ir atsispindėjusių elektronų detektoriais, taigi yra galimybė atskirai išryškinti bandinių reljefo, elementinės sudėties netolygumus, išgauti detalius pseudo 3D vaizdus.

Medžiagų optinio pralaidumo analizė plataus spektro optiniu spektrofotometru

Kokybiniai ir kiekybiniai optinio pralaidumo matavimai 163-1100 nm spektriniame intervale.

Tikslus azoto, deguonies ir vandenilio kiekio įvairiuose metaluose, jų lydiniuose ir kitose medžiagose nustatymas lydimo inertinių dujų aplinkoje metodu

Inertinių dujų lydimo principu (inert gas fusion principe) atliekame tikslų net ir labai mažų azoto, deguonies ir vandenilio kiekio įvairiuose medžiagose analizę. Matavimams reikalingas iki 1-2g tiriamos medžiagos kiekis, kuris analizės metu yra išlydomas aukštoje temperatūroje ir matuojamas išsiskyrusių dujų kiekis

Greita, mažos lokalizacijos kokybinė/kiekybinė kietų kūnų (metalų, jų lydinių ir puslaidininkių) elementinės sudėties analizė (įskaitant profiliavimą) rusenančio išlydžio optinės emisijos spektrometru

Greita, mažo tikslumo (erdvinis tikslumas apie 2-4 milimetrus, profiliavimo gylio tikslumas dešimtys-šimtai nanometrų) kokybinė ir kiekybinė elementinės sudėties analizė. Galimybės atlikti gylio profiliavimą, sudėties kontrolę ir palyginimus tarp paviršinių bei gilesnių sluoksnių sudėties.

Mikro lygmens bandinių paviršių ir nano-lygmens darinių elementinės sudėties ir cheminės informacijos matavimas

Itin tikslus (6 nm erdvinė skyra, 2-3 atominių monosluoksnių tūrinė (gylio) skyra) paviršinių ir tūrinių (iki 1-2 μm gylio) darinių identifikavimas, elementinės sudėties nustatymas, cheminės (ryšių) informacijos gavimas. Galimos problemos ir apribojimai tiriant ypač dielektrinius bandinius.

Nano lygmens bandinių paviršių ir nano-lygmens darinių elementinės sudėties (ir dalinės cheminės informacijos) matavimas

Itin tikslus (6 nm erdvinė skyra, 2-3 atominių monosluoksnių tūrinė (gylio) skyra) paviršinių ir tūrinių (iki 1-2 μm gylio) darinių identifikavimas, elementinės sudėties nustatymas, cheminės (ryšių) informacijos gavimas. Galimos problemos ir apribojimai tiriant ypač dielektrinius bandinius.

Statistinė analizė

Statistinis modeliavimas ir tikimybiniai tyrimai.

Rizikos monitoringas

Rizikos monitoringas vertinant skirtingus branduolinės jėgainės (uždaromos ir naujos) eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

3D mechanizmų projektavimas

Sudėtingų 3D mechanizmų projektavimas.

Vamzdžių ir vamzdynų sistemų, kabelių ir diržinių pavarų, liejimo formų projektavimas.

Judesio simuliavimas, dinaminė ir baigtinių elementų analizė

2D brėžinių braižymas

Grafinės informacijos kūrimas populiariu DWG failų formatu.

Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus

Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą.

Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.

Vamzdynų stipruminė analizė veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms

Skaičiavimai jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

Magistralinių vamzdynų sistemų tyrimai

Statinių ir dinaminių procesų, vykstančių magistralinėse vamzdynų sistemose (pagrindinai miesto centralizuotuose šilumos tiekimo tinkluose, karšto ar šalto vandens tiekimo, taip pat dujotiekių ir naftotiekių) analizė.

Matematiniai tyrimai

Įvairaus pobūdžio matematinių modelių kūrimas ir jų analitinis tyrimas.

Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo ir saugos tyrimas bei vertinimas.

Visapusiška tikimybinė saugos analizė ir kiekybinis konstrukcijų pažeidimo bei didelio ir staigaus kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką rizikos įvertinimas.

Kritiškumo, neutronų ir fotonų srautų įvertinimas. Kritinių sistemų analizė.

Kritiškumo 3D įvertinimas sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;

Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.

Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizė, 1D/3D sistemose. Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymas. Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimai. Skerspjūvių bibliotekų parengimas pagal užsiduotas priklausomybes. Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.

Tikimybinė rizikos/saugos analizė

Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.

Statistinių duomenų analizė, skaitiniai eksperimentai, energetinių procesų tyrimas ir optimizavimas

Pirminė turimų statistinių duomenų analizė ir objekto vizualaus matematinio modelio sudarymas bei įvairių skaitinių eksperimentų vykdymas.

Tikimybinė mechanistinė saugos analizė

Deterministinių baigtinių elementų modelių tikimybinė ir ciklinio nuovargio analizė.

Konstrukcijų stipruminė analizė

Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su judesio simuliavimu baigtinių elementų metodu bei validacija. Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus.

Konstrukcijų irimo procesų modeliavimas

Irimo mechanikos statinių, dinaminių, kontaktinių uždavinių sprendimas naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes bei gautų sprendinių jautrumo analizė.

Termohidraulinė analizė

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

3D tekėjimo modeliavimas

Trimatės skaičiuojamosios hidrodinamikos (CFD) uždavinių sprendimas baigtinių elementų ir tūrių metodais.

Raman sklaidos spektrų registravimas

Raman sklaidos spektrų registravimas dujose ir skysčiuose.

Tekėjimo greičio 3D matavimai

Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas

Paskirstytieji skaičiavimai

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai

Elektroninė mikroskopija

Medžiagų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimas elektroniniu mikroskopu, paviršiaus elementinės sudėties tyrimas.

Medžiagų kietumo matavimas

Kietumo ir mikrokietumo matavimas Vickerso, Brinelio bei Rockwell metodais

Korozijos ir elektrocheminių procesų tyrimas

Metalų korozijos procesų tyrimas, korozijos kinetika, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumo įvertinimas, elektrocheminių parametrų (korozijos srovė, srovės tankis, poliarizacijos varža, elektrodinių procesų kinetika, difuzija, masės pernešimas ir kt.). įvertinimas

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio nustatymas

Savitasis paviršiaus ploto nustatymas: BET, Langmiuro, STSA, DFT ir BJH metodais. Mikroporinio paviršiaus analizė: NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, alpha­s, MP, DR ir DA metodais.

Medžiagų termodinaminių charakteristikų nustatymas

Polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų termodinaminių charakteristikų, savitosios šilumos, lydymosi, skilimo, kristalizacijos, stiklėjimo temperatūros, oksidacijos, redukcijos charakterizavimas ir kt.

Cheminė analizė

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas

Metalų sudėties analizė

Juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymas

Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai poveikio tyrimai

Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai nustatymas

Medžiagų bei bandinių kondicionavimas

Medžiagų tyrimai kontroliuojamoje aplinkoje

Plastikinių medžiagų minkštėjimo savybių tyrimai

Polimerų ir kompozicinių medžiagų minkštėjimo temperatūros nustatymas

Plastikinių medžiagų takumo savybių tyrimai

Plastikų masės takumo ir tūrinio takumo nustatymas

Medžiagų mechaninių savybių tyrimai

Tempimo, gniuždymo, lenkimo, žiedo standumo, žiedo lankstumo ir kitų specialių savybių nustatymas. Nedidelių metalo bandinių charakteristikų nustatymas statinės ar mažaciklių apkrovų sąlygose.

Dujų sudėties analizė: H2, CO, CO2, SO2, NOx, O2, CxHy koncentracijų nustatymas

Pratekantis dujų srautas 20-100 l/min; temperatūra iki 1700 oC; Galimybė matuoti dujų sudėtį ir temperatūrą nepertraukiamai iki 8 val. per parą; Naudojama NDIR (nedispersinė infraraudonųjų spindulių) technologija.

Analizuojamų dujų ribos: CO – 0-100%, СO2 – 0 – 50%, CxHy – 0 – 30 000 ppm, SO2 – 0 – 5000 ppm, O2 – 0 – 25%, NO – 0 – 4000 ppm, NO2 – 0 – 1000 ppm.

Nepertraukiamas vandenilio dujų koncentracijos ir temperatūros matavimas tiesiogiai. Vandenilio koncentracijos ribos 0 – 100% tūrio, temperatūros matavimas iki 1700 oC

Precizinis objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.

Precizinis (paklaida iki 0,31µm) bandinių, termoporų. lazerių ar kitų iki 3 kg masės objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.

Maksimalus judesio greitis 10 mm/s.

Vibracijų slopinimas atliekant precizinius matavimus

Slopinti be kokias mechanines vibracijas darbo metu.

Neorganinių ir organinių medžiagų sudėties analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru

Įvairių cheminių medžiagų sudėties nustatymas ir analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru 375-7500 cm-1

Optinis procesų tyrimas greitaeige kamera

Įvairių staiga vykstančių procesų filmavimas greitaiege optine kamera, rezultatų analizė.

Aukštatemperatūrinių medžiagų atsparumo bandymai

Įvairių bandomųjų medžiagų testavimas aukštos temperatūros (oro, azoto, vandenilio, argono, propano ir kt. dujų) sraute.

Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika

Įvairių dujų plazmą generuojančių įrenginių projektavimas ir gamyba, aukštos temperatūros dujų ir plazmos srautų charakteristikų nustatymas.

Įvairių medžiagų apdorojimas, lydymas, pluošto sudarymas plazmos, aukštos temperatūros dujų aplinkoje

Įvairių medžiagų modifikavimas, skaidymas, lydymas, dujinimas, pluoštinimas plazmos sraute.

Katalizinių ir tribologinių dangų sudarymas plazmos aplinkoje

Formuojamos dangos ant metalinių, keramikinių ir kt. substratų, naudojant klientui reikalingas medžiagas, dujas, palaikant reikiamą plazmos srauto temperatūrą, greitį ir kt. sąlygas

Statistinių duomenų analizė, eksperimentinių duomenų apdorojimas, procesų optimizavimas

Įvairių mokslo šakų uždavinių (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) sprendimui.

Atmosferos kritulių-vandens ciklo modeliavimas

Naudojantis programa Gardenia modeliuojamas atmosferos kritulių-vandens ciklas, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Teršalų (radionuklidų) įvairiose vandens/kietos fazės sistemose nustatymas

Geocheminio modeliavimo pagalba sudaromi nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modeliai, skirti teršalų cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.

Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai

Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.

Gaisro vertinimas naudojant specializuotą programinį paketą

Gaisro vertinimas (modeliavimas) tiek branduolinės, tiek nebranduolinės energetikos objektuose, juos eksploatuojant, bei eksploatavimo nutraukimo metu.

Aukšto našumo skaičiavimai

Kompiuterinė sistema, skirta atlikti sudėtingiems, ypač didelių kompiuterinių resursų reikalaujantiems mokslo ir technikos sričių uždaviniams

Neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimas

Programa naudojama atskirai neutronų, fotonų, elektronų arba jungtiniam neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimui bei kritinių sistemų neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimams

Branduolinių objektų ir pakuočių projektavimas bei sistemų, kuriuose yra branduolinių ir radioaktyvių medžiagų, branduolinės ir radiacinės saugos analizė

Sistemos neutronų daugėjimo koeficiento vertinimas, jonizuojančiosios spinduliuotės bei spinduliuotės ekranavimo parametrų modeliavimas

Didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas

Naudojantis programa „Primavera“ atliekamas profesionalus stambaus masto, sudėtingo, daugiaplanio, modernaus projekto valdymas ir planavimas.

Duomenų bazių valdymas

Duomenų bazių kūrimas ir valdymas

Iš įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas

Programa naudojama sausam ir drėgnam teršalų nusėdimui apskaičiuoti bei teršalų koncentracijoms ore įvertinti

Profesionalus, sudėtingų, daugiaplanių projektų valdymas

Naudojantis programa „Microsoft Project“ atliekamas didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas

Teršalų (radionuklidų) sklaidos ir sunykimo natūralioje aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas

Teršalų (radionuklidų) pasiskirstymo aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Paviršių temperatūros vizualizavimas ir matavimas

Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų), temperatūros analizė mikro paviršiuose (pvz. elektroninėse schemose), bekontaktė fluidų temperatūros analizė

Specializuotos įrangos kompleksas tėkmės greičio bei temperatūros ir jų pulsacijų matavimui

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija lazerių pagalba bei įvairiapusė analizė.

Kompresorius suspausto oro tiekimui.

Papildomas iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Specializuotas įrangos kompleksas tėkmės struktūrai vizualizuoti

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija lazerių pagalba bei įvairiapusė analizė.

Kompresorius suspausto oro tiekimui.

Papildomas iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Masės pernašos procesų modeliavimas dinamiškai kintančiose kompleksinėse inžinerinėse ir/arba natūraliose gamtinėse sistemose

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje naudojant skaitinius metodus.

Seminarų salės nuoma (ši paslauga tiesiogiai nesusijusi su moksline laboratorijos veikla)

20 vietų seminarų salė su informacijos demonstravimo priemonėmis (interaktyvi lenta)

Atmosferoje išskaidytos gama spinduliuotės apšvitos vertinimas

Programa skirta jonizuojančios gama spinduliuotės apšvitos dozių modeliavimui.

Termo-hidro-mechaninių-cheminių procesų vertinimas požeminio vandens sklaidai geotechninėje aplinkoje

Kompleksinės požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė naudojant skaitinius metodus.

Fluidų srautų bei šilumos pernašos porėtoje/plyšiuotoje aplinkoje modeliavimas

Programa skirta fluidų tekėjimo ir šilumos pernašos per įvairius žemės sluoksnius modeliavimui.

Techninio teksto vertimas

Naudojantis “PROMT NET Professional” programa verčiamas techninis tekstas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų k.

Dvimačių ir trimačių technologinių sistemų projektavimas, grafinis atvaizdavimas

Naudojantis Autocad MEP programa ruošiama projektinė dokumentacija (brėžiniai), konstruojamos sudėtingos dvimatės ir trimatės (erdvinės) konstrukcijos.

Terminės analizės tyrimas

Skystų ir kietų bandinių masės pokyčio šiluminei vertei nustatyti.

Kaloringumo tyrimas

Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų šiluminės vertės nustatymas, kJ/kg

Peleningumo tyrimas

Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų nedegios frakcijos nustatymas, %

Drėgmės kiekio tyrimas

Kieto kuro ir organinių atliekų drėgmės nustatymas, %

Degimo proceso diagnozė

Degimo kokybės įvertinimas naudojant didelio jautrio kamerą ir siauro diapazono filtrus

FT-IR tyrimas

Biokuro ir atliekų dujofikavimo produktų, kietų ir skystų organinių ir neorganinių bandinių tyrimas IR spindulių pagalba ir analizė su Furje transformacija.

Chromatografinis tyrimas

Organinių junginių identifikavimas (kokybinė analizė).

Chromatografinis tyrimas

Neorganinių dujų ir lengvųjų angliavandenilių dujinėje fazėje kiekio nustatymas.

Chromatografinis tyrimas

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas pagal EPA610 metodiką.

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimas

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų bei minkštų, kietų, elastinių bei pluoštinių medžiagų smulkinimui iki frakcijų 0,25÷20mm. Susmulkintų medžiagų suspaudimas į analizei tinkamus mėginius. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas mineralizuojant mėginius. Dejonizuoto vandens, skirto mėginių mineralizavimui, ruošimas.

Parametrų (T, p, Δp, v) matavimai

Temperatūros, slėgio, skirtuminio slėgio ir greičio matavimai, matavimo duomenų surinkimas ir registravimas.

Cl, F, Br koncentracijos nustatymas kure

Kure esančių Cl, F, Br koncentracijų nustatymas, siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.

Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių tyrimai

Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių iki 25 kW galios tyrimai.

Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesnio šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimas

Moksliniai kietojo kuro dujinimo tyrimai siekiant platesnio dujinės fazės taikymo arba jos kokybės gerinimo.

Pelenų lydymosi būsenos analizė

Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi, tirpimo procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.

Tekėjimo struktūros ir procesų mikrosistemose (kapiliarai, struktūrizuoti membranų ir katalizatorių paviršiai) tyrimas

Skysčių ir dujų dinamikos esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių mikroelementų, paviršių užsiteršimo ir judesio kiekio ir masės pernašos procesų kapiliarinėse sistemose tyrimai.

Gamtinių, pirolizės, suskystintųjų dujų, biodujų ir minėtų dujų mišinių šilumingumo analizė

Dujinio kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė. Kitų kaloringų medžiagų (pvz. nuotekų dumblo, atliekų ir t.t) viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.

Šilumos srautų pasiskirstymo vizualizavimas ir matavimas

Šilumos srautų nuo paviršių matavimas ir vizualizavimas nustatant šilumos nuostolius, jų vietas, izoliacijos efektyvumą.

Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas

Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas esant skaidriam langui moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis.

Dūmuose esančių komponentų nustatymas

Degimo produktų sudėties (CO, CO2,NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą, emisijas į aplinką moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis; įrenginių darbo režimų optimizavimas.

Kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymas ir analizė

Kuro sudėtyje esančių elementų nustatymas siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.

Oro greičio ir oro greičio pulsacijų matavimai

Oro srautų charakteristikų matavimai moksliniuose tyrimuose ir praktiniuose taikymuose.

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro drėgnumo ir peleningumo analizę

Tikslūs kuro drėgnumo ir peleningumo matavimai, kuro kokybinių rodiklių ir sudegimo vertinimas.

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas

Vamzdynais (25…1500 mm) pratekančių skysčių kiekių neinvazinis matavimas laboratorijos ir eksploatacijos sąlygomis.

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų analizė

Kure esančių cheminių elementų C/H/N/S ir O nustatymas, jo kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimas.

Degimo produktuose esančių komponentų nustatymas

Degimo produktų sudėties (CO, CO2, NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą ir emisijas į aplinką.

Labai mažų oro (dujų) srautų matavimas. Srautų matavimai per membranas.

Pertekėjusių per membranas, filtrus, dozavimo įtaisus oro (dujų) tūrių matavimai; tūrio matuoklių kalibravimas.

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, šilumingumo nustatymas ir analizė

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršutinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.

Vėjo energetinių parametrų matavimas

Vėjo greičio ir krypties matavimas, įrangos priežiūra, duomenų analizė.

Vėjo elektrinių parkų galimybių studijų parengimas

Vėjo energijos išteklių skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų išdėstymo planavimas, ekonominiai skaičiavimai.

Vėjo elektrinių šešėliavimo zonų modeliavimas

Menčių šešėlių susidarymo zonų aplink vėjo elektrines modeliavimas ir vizualizavimas.

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Triukšmo sklaidos zonų aplink triukšmo šaltinius modeliavimas ir vizualizavimas.

Triukšmo lygio matavimas

Triukšmo lygio matavimas pramoninėje ir gyvenamojoje aplinkoje.

STATISTICA

Visapusiška, integruota duomenų analizės, grafikos, duomenų bazės valdymo ir įprastų taikomųjų programų parengta sistema, turinti platų pagrindinių ir pažangesnių analitinių procedūrų pasirinkimą.

Risk Watcher

Programų paketas skirtas jėgainių (uždaromų ir naujų) rizikos monitoringui vertinant skirtingus eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

MIKE 21 modeliavimo sistema

Bangų, hidrodinaminių procesų ir nešmenų pernašos modeliavimas vandens telkiniuose (dviejų dimensijų modeliai).

SolidWorks Premium

Programų paketas skirtas įvairios paskirties įrenginiams bei transporto priemonėms konstruoti bei projektuoti iki darbo brėžinio suformavimo. Juo taip pat galima atlikti inžinerinio lygio stipruminius-patikrinamuosius skaičiavimus.

AutoCAD LT

Braižymo programa skirta susisteminti ir automatizuoti projektavimo etapus, ruošti projektinę dokumentaciją (brėžinius).

Wims

Universali programa skirta:

  • Spręsti lėtųjų neutronų pernešimo lygtį, taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą;
  • Įvertinant celių charakteristikas skaičiuoti reaktyvumą, galios profilius.
PepS2

Programa skirta jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas skaičiavimui priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

TERMIS

Programa skirta modeliuoti sudėtingas centrinio šildymo tinklų sistemas. Leidžia bet kurioje atkarpoje apskaičiuoti šilumos tinklo statinius hidraulinius slėgius ir termodinaminius parametrus (šilumos nuostolius, šilumnešio temperatūras įvertinant taip pat ir sistemos inerciją).

Matlab

Matematinis programų paketas su didele specializuotų priemonių biblioteka įvairaus pobūdžio modeliavimui.

RiskSpectrum, R-DAT, ReliaSoft

Programinė įranga skirta rizikos monitoringui, vertinant skirtingus branduolinės jėgainės eksploatacijos režimus.

Bodybuilder

BodyBuilder yra kompiuterinė programa, skirta kurti sutartinio amžiaus (nuo kūdikių iki suaugusių žmonių) antropomorfinius fantomus.

Sabrina

Grafinis įrankis geometrijos klaidų tikrinimui Monte Karlo N-dalelių programų pakete.

Moritz

Geometrijos redaktorius skirtas paspartinti MCNP (X) ir kitų geometrinių modelių sudarymą iš architektūrinių ir kitų planų.

MCNP/MCNPX

Neutronų, fotonų, elektronų arba susieto neutronų/fotonų/elektronų transporto išplėstinė 3D analizė Monte Karlo metodu, įskaitant galimybę apskaičiuoti kritinių sistemų tikrines vertes.

Scale+Keno3D

Programinis paketas skirtas atlikti:

  • Kritiškumo 3D įvertinimą sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;
  • Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimą apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.
Decision Tools Suite Industrial @Risk

Ši programinė įranga atlieka rizikos analizę, naudojant Monte Karlo modeliavimo metodą ir įvertina įvairių įvykių tikėtinumą.

MathCad

Universalus matematinis programų paketas leidžiantis atlikti turimų duomenų analizę ir parinkti geriausią nagrinėjamo objekto modelį.

ProFES

Programa skirta atlikti: Tikimybinę deterministinių baigtinių elementų modelių ir ciklinio nuovargio analizę; Sudėtingos struktūros komponentų gedimų tikimybės įvertinimą ir jautrumo analizę.

Dassault Systems SolidWorks

Projektuoti mechanines inžinerines sistemas trimatėje aplinkoje, su galimybe atlikti pirminę konstrukcijų stipruminę analizę veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.

Dassault Systems Simulia/Abaqus

Kompiuterinė programa skirta konstrukcijų stiprumo analizei naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes, taip pat gautų sprendinių jautrumo analizei.

Relap Scadapsim

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Ansys CFD

Daugiafazio tekėjimo modeliavimas.

AFT su papildomais moduliais (Fhanton, Arrow, Titan)

Hidraulinių skaičiavimų programinis paketas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

GAMS and IBM ILOG CPLEX

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė, sprendinių optimizavimas.

Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę.

Programinė įranga TIMES (The TIMES Integrated Assessment Model)

Energijos poreikių ir naudojimų technologijų bei efektyvumą didinančių priemonių ir energijos gamybos bei tiekimo pusių tarpusavio balansavimas.

Matlab & Simulink R 2007

Skirtas modeliuoti techninėms sistemoms bei atlikti rezultatų ir parametrų analizę.

PowerWorld Simulator 15 programinis paketas

Galios srautų skaičiavimas, trumpųjų jungimų analizė.

PSS®SINCAL 7.5 programinis paketas

Elektros tinklų, vamzdynų tinklų analizė su topologinėmis ir patikimumo charakteristikomis.

PSS®E 33.0 programinis paketas

Galima atlikti detalų elektros energetikos sistemos vertinimą.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

PYROSIM programa

Programa naudojama gaisro vertinimui (modeliavimui), kurio metu galima tiksliai įvertinti dūmų judėjimą, temperatūros pasiskirstymą ir toksinų koncentracijas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Oracle Standard Edition One programa

Duomenų bazių valdymo sistema.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

SCALE programų paketas

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Origin Pro programa

Grafikų braižymas ir grafinis duomenų apdorojimas.

Autocad MEP 2012 programa

Programa sukurta specialiai mechanikams, elektrikams, vandentiekio ir šilumos tinklų projektuotojams ir rengėjams.

PROMT NET Professional programa

Techninio teksto vertimas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų kalbas.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Ansys CFD programa

Labiausiai pasaulyje paplitusi fluidų tekėjimo modeliavimo programa.

Microsoft Project Pro programa

Programa naudojama didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimui, filtravimui ir rūšiavimui.

Primavera P6 Professional programa

Programa skirta profesionaliems stambaus masto, sudėtingiems, daugiaplaniams, moderniems projektams valdyti.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Goldsim Pro programa

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.

PetraSim programa

Programa skirta daugiafazio, daugiakomponenčio skysčio srauto (fluido) bei šilumos pernašos įvairiomis kryptimis analizei porėtoje ir plyšiuotoje aplinkoje.

WindPro programa

Vėjo energijos išteklių skaičiavimo ir vizualizavimo programa.
Vėjo energijos išteklių pasiskirstymo skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų planavimas, triukšmo sklaidos ir šešėliavimo modeliavimas.

ArcView 10 programa

Vaizdinės medžiagos tvarkymo programa.
Vaizdinės medžiagos kūrimas ir tvarkymas, tyrimų rezultatų vizualizavimas, ataskaitų iliustravimas.

Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.

Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė

EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.

Atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo, saulės elektrinių (integravimas į ES)

Vėjo ir saulės elektrinių darbo įtakos nustatymas Lietuvos EES

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Inovatyvių energetikos technologinių sprendimų įgyvendinimo ekonominė – finansinė analizė, panaudojant investavimo rizikos įvertinimo ir valdymo programinę priemonę Decision Tools Suite Industrial @Risk

Pagal užsakovo pateiktus duomenis apie numatomas naujos technologijos technines ir ekonomines charakteristikas ir galimus šių charakteristikų nuokrypius įvertinama tikėtina investavimo rizika, pateikiama projekto rezultatų jautrumo analizė dėl įvairių įtakojančių veiksnių, statistinė turimų duomenų analizė ir prognozės.

Regiono energijos ir emisijų sistemų vertinimas remiantis užsakovo pateiktais duomenimis ir programoje naudojama statistine duomenų baze.

Regiono energijos poreikių, naudojamų technologijų ir energijos gamybos bei tiekimo pusių balansavimas įvertinant atsinaujinančius energijos šaltinius, rajono makroekonominius rodiklius.

Bandinių paviršiaus analizė optiniu mikroskopu

Galimybė atlikti bandinių analizę aukštos kokybės optiniu mikroskopu su galimybę vaizdus išsaugoti didelės skiriamosios gebos nuotraukomis. Mikroskopo didinimas parenkamas tarp 100, 200, 500 ir 1000 kartų. Nuotraukos daromos specialiai optinei mikroskopijai sukurta skaitmenine NIKON DSF-1Fi kamera, kurios daromų nuotraukų rezoliucija yra 2,560 x 1,920 taškų.

Nedestruktyvi visų tipų medžiagų, miltelių bei plonų dangų bandinių kristalinės struktūros analizė rentgeno spindulių difraktometru.

Galima vienu matavimu nustatyti visas kristalines fazes, esančias bandinyje. Taip pat yra išplėstinės galimybės difrakcijos matavimus atlikti tuo pat metu kontroliuojant aplinkos temperatūrą (nuo skysto azoto iki 1600 C) bei supančios aplinkos sudėtį (galima naudoti aukštą vakuumą arba įleisti norimą kiekį dujų (tinkamos daugelis dujų) iki maksimalaus 5 bar slėgio.

Greitas vidutinio tikslumo cheminės sudėties tyrimas EDS mikroanalizės sistema

Kiekybiškai ir kokybiškai nustatoma bandinio elementinė sudėtis detektuojant cheminius elementus nuo Boro5 iki Americio95 pasirinktame taške (erdvinė skyra 1-2 μm, priklausomai nuo matavimo sąlygų informacija gaunama iš 0,5-2 μm gylio). Taip pat yra galimybė bandinio plote nustatyti atskirų cheminių elementų pasiskirstymo žemėlapį.

Bandinių analizė kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (variable pressure SEM)

Kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu galima analizuoti tiek laidžius, tiek ir dielektrinius bandinius. Taip pat su tam tikromis išlygomis galima analizuoti biologinius objektus. SEM skiriamoji geba prie 30 kV greitinančios įtampos 3 nm, tuo tarpu, esant 3 kV greitinančiai įtampai, pasiekiama 8-10 nm skyra. Vaizdus galime formuoti tiek antrinių, tiek ir atsispindėjusių elektronų detektoriais, taigi yra galimybė atskirai išryškinti bandinių reljefo, elementinės sudėties netolygumus, išgauti detalius pseudo 3D vaizdus.

Medžiagų optinio pralaidumo analizė plataus spektro optiniu spektrofotometru

Kokybiniai ir kiekybiniai optinio pralaidumo matavimai 163-1100 nm spektriniame intervale.

Tikslus azoto, deguonies ir vandenilio kiekio įvairiuose metaluose, jų lydiniuose ir kitose medžiagose nustatymas lydimo inertinių dujų aplinkoje metodu

Inertinių dujų lydimo principu (inert gas fusion principe) atliekame tikslų net ir labai mažų azoto, deguonies ir vandenilio kiekio įvairiuose medžiagose analizę. Matavimams reikalingas iki 1-2g tiriamos medžiagos kiekis, kuris analizės metu yra išlydomas aukštoje temperatūroje ir matuojamas išsiskyrusių dujų kiekis

Greita, mažos lokalizacijos kokybinė/kiekybinė kietų kūnų (metalų, jų lydinių ir puslaidininkių) elementinės sudėties analizė (įskaitant profiliavimą) rusenančio išlydžio optinės emisijos spektrometru

Greita, mažo tikslumo (erdvinis tikslumas apie 2-4 milimetrus, profiliavimo gylio tikslumas dešimtys-šimtai nanometrų) kokybinė ir kiekybinė elementinės sudėties analizė. Galimybės atlikti gylio profiliavimą, sudėties kontrolę ir palyginimus tarp paviršinių bei gilesnių sluoksnių sudėties.

Mikro lygmens bandinių paviršių ir nano-lygmens darinių elementinės sudėties ir cheminės informacijos matavimas

Itin tikslus (6 nm erdvinė skyra, 2-3 atominių monosluoksnių tūrinė (gylio) skyra) paviršinių ir tūrinių (iki 1-2 μm gylio) darinių identifikavimas, elementinės sudėties nustatymas, cheminės (ryšių) informacijos gavimas. Galimos problemos ir apribojimai tiriant ypač dielektrinius bandinius.

Nano lygmens bandinių paviršių ir nano-lygmens darinių elementinės sudėties (ir dalinės cheminės informacijos) matavimas

Itin tikslus (6 nm erdvinė skyra, 2-3 atominių monosluoksnių tūrinė (gylio) skyra) paviršinių ir tūrinių (iki 1-2 μm gylio) darinių identifikavimas, elementinės sudėties nustatymas, cheminės (ryšių) informacijos gavimas. Galimos problemos ir apribojimai tiriant ypač dielektrinius bandinius.

Statistinė analizė

Statistinis modeliavimas ir tikimybiniai tyrimai.

Rizikos monitoringas

Rizikos monitoringas vertinant skirtingus branduolinės jėgainės (uždaromos ir naujos) eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

3D mechanizmų projektavimas

Sudėtingų 3D mechanizmų projektavimas.

Vamzdžių ir vamzdynų sistemų, kabelių ir diržinių pavarų, liejimo formų projektavimas.

Judesio simuliavimas, dinaminė ir baigtinių elementų analizė

2D brėžinių braižymas

Grafinės informacijos kūrimas populiariu DWG failų formatu.

Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus

Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą.

Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.

Vamzdynų stipruminė analizė veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms

Skaičiavimai jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

Magistralinių vamzdynų sistemų tyrimai

Statinių ir dinaminių procesų, vykstančių magistralinėse vamzdynų sistemose (pagrindinai miesto centralizuotuose šilumos tiekimo tinkluose, karšto ar šalto vandens tiekimo, taip pat dujotiekių ir naftotiekių) analizė.

Matematiniai tyrimai

Įvairaus pobūdžio matematinių modelių kūrimas ir jų analitinis tyrimas.

Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo ir saugos tyrimas bei vertinimas.

Visapusiška tikimybinė saugos analizė ir kiekybinis konstrukcijų pažeidimo bei didelio ir staigaus kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką rizikos įvertinimas.

Kritiškumo, neutronų ir fotonų srautų įvertinimas. Kritinių sistemų analizė.

Kritiškumo 3D įvertinimas sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;

Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.

Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizė, 1D/3D sistemose. Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymas. Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimai. Skerspjūvių bibliotekų parengimas pagal užsiduotas priklausomybes. Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.

Tikimybinė rizikos/saugos analizė

Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.

Statistinių duomenų analizė, skaitiniai eksperimentai, energetinių procesų tyrimas ir optimizavimas

Pirminė turimų statistinių duomenų analizė ir objekto vizualaus matematinio modelio sudarymas bei įvairių skaitinių eksperimentų vykdymas.

Tikimybinė mechanistinė saugos analizė

Deterministinių baigtinių elementų modelių tikimybinė ir ciklinio nuovargio analizė.

Konstrukcijų stipruminė analizė

Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su judesio simuliavimu baigtinių elementų metodu bei validacija. Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus.

Konstrukcijų irimo procesų modeliavimas

Irimo mechanikos statinių, dinaminių, kontaktinių uždavinių sprendimas naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes bei gautų sprendinių jautrumo analizė.

Termohidraulinė analizė

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

3D tekėjimo modeliavimas

Trimatės skaičiuojamosios hidrodinamikos (CFD) uždavinių sprendimas baigtinių elementų ir tūrių metodais.

Raman sklaidos spektrų registravimas

Raman sklaidos spektrų registravimas dujose ir skysčiuose.

Tekėjimo greičio 3D matavimai

Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas

Paskirstytieji skaičiavimai

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai

Elektroninė mikroskopija

Medžiagų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimas elektroniniu mikroskopu, paviršiaus elementinės sudėties tyrimas.

Medžiagų kietumo matavimas

Kietumo ir mikrokietumo matavimas Vickerso, Brinelio bei Rockwell metodais

Korozijos ir elektrocheminių procesų tyrimas

Metalų korozijos procesų tyrimas, korozijos kinetika, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumo įvertinimas, elektrocheminių parametrų (korozijos srovė, srovės tankis, poliarizacijos varža, elektrodinių procesų kinetika, difuzija, masės pernešimas ir kt.). įvertinimas

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio nustatymas

Savitasis paviršiaus ploto nustatymas: BET, Langmiuro, STSA, DFT ir BJH metodais. Mikroporinio paviršiaus analizė: NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, alpha­s, MP, DR ir DA metodais.

Medžiagų termodinaminių charakteristikų nustatymas

Polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų termodinaminių charakteristikų, savitosios šilumos, lydymosi, skilimo, kristalizacijos, stiklėjimo temperatūros, oksidacijos, redukcijos charakterizavimas ir kt.

Cheminė analizė

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas

Metalų sudėties analizė

Juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymas

Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai poveikio tyrimai

Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai nustatymas

Medžiagų bei bandinių kondicionavimas

Medžiagų tyrimai kontroliuojamoje aplinkoje

Plastikinių medžiagų minkštėjimo savybių tyrimai

Polimerų ir kompozicinių medžiagų minkštėjimo temperatūros nustatymas

Plastikinių medžiagų takumo savybių tyrimai

Plastikų masės takumo ir tūrinio takumo nustatymas

Medžiagų mechaninių savybių tyrimai

Tempimo, gniuždymo, lenkimo, žiedo standumo, žiedo lankstumo ir kitų specialių savybių nustatymas. Nedidelių metalo bandinių charakteristikų nustatymas statinės ar mažaciklių apkrovų sąlygose.

Dujų sudėties analizė: H2, CO, CO2, SO2, NOx, O2, CxHy koncentracijų nustatymas

Pratekantis dujų srautas 20-100 l/min; temperatūra iki 1700 oC; Galimybė matuoti dujų sudėtį ir temperatūrą nepertraukiamai iki 8 val. per parą; Naudojama NDIR (nedispersinė infraraudonųjų spindulių) technologija.

Analizuojamų dujų ribos: CO – 0-100%, СO2 – 0 – 50%, CxHy – 0 – 30 000 ppm, SO2 – 0 – 5000 ppm, O2 – 0 – 25%, NO – 0 – 4000 ppm, NO2 – 0 – 1000 ppm.

Nepertraukiamas vandenilio dujų koncentracijos ir temperatūros matavimas tiesiogiai. Vandenilio koncentracijos ribos 0 – 100% tūrio, temperatūros matavimas iki 1700 oC

Precizinis objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.

Precizinis (paklaida iki 0,31µm) bandinių, termoporų. lazerių ar kitų iki 3 kg masės objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.

Maksimalus judesio greitis 10 mm/s.

Vibracijų slopinimas atliekant precizinius matavimus

Slopinti be kokias mechanines vibracijas darbo metu.

Neorganinių ir organinių medžiagų sudėties analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru

Įvairių cheminių medžiagų sudėties nustatymas ir analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru 375-7500 cm-1

Optinis procesų tyrimas greitaeige kamera

Įvairių staiga vykstančių procesų filmavimas greitaiege optine kamera, rezultatų analizė.

Aukštatemperatūrinių medžiagų atsparumo bandymai

Įvairių bandomųjų medžiagų testavimas aukštos temperatūros (oro, azoto, vandenilio, argono, propano ir kt. dujų) sraute.

Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika

Įvairių dujų plazmą generuojančių įrenginių projektavimas ir gamyba, aukštos temperatūros dujų ir plazmos srautų charakteristikų nustatymas.

Įvairių medžiagų apdorojimas, lydymas, pluošto sudarymas plazmos, aukštos temperatūros dujų aplinkoje

Įvairių medžiagų modifikavimas, skaidymas, lydymas, dujinimas, pluoštinimas plazmos sraute.

Katalizinių ir tribologinių dangų sudarymas plazmos aplinkoje

Formuojamos dangos ant metalinių, keramikinių ir kt. substratų, naudojant klientui reikalingas medžiagas, dujas, palaikant reikiamą plazmos srauto temperatūrą, greitį ir kt. sąlygas

Statistinių duomenų analizė, eksperimentinių duomenų apdorojimas, procesų optimizavimas

Įvairių mokslo šakų uždavinių (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) sprendimui.

Atmosferos kritulių-vandens ciklo modeliavimas

Naudojantis programa Gardenia modeliuojamas atmosferos kritulių-vandens ciklas, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Teršalų (radionuklidų) įvairiose vandens/kietos fazės sistemose nustatymas

Geocheminio modeliavimo pagalba sudaromi nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modeliai, skirti teršalų cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.

Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai

Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.

Gaisro vertinimas naudojant specializuotą programinį paketą

Gaisro vertinimas (modeliavimas) tiek branduolinės, tiek nebranduolinės energetikos objektuose, juos eksploatuojant, bei eksploatavimo nutraukimo metu.

Aukšto našumo skaičiavimai

Kompiuterinė sistema, skirta atlikti sudėtingiems, ypač didelių kompiuterinių resursų reikalaujantiems mokslo ir technikos sričių uždaviniams

Neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimas

Programa naudojama atskirai neutronų, fotonų, elektronų arba jungtiniam neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimui bei kritinių sistemų neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimams

Branduolinių objektų ir pakuočių projektavimas bei sistemų, kuriuose yra branduolinių ir radioaktyvių medžiagų, branduolinės ir radiacinės saugos analizė

Sistemos neutronų daugėjimo koeficiento vertinimas, jonizuojančiosios spinduliuotės bei spinduliuotės ekranavimo parametrų modeliavimas

Didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas

Naudojantis programa „Primavera“ atliekamas profesionalus stambaus masto, sudėtingo, daugiaplanio, modernaus projekto valdymas ir planavimas.

Duomenų bazių valdymas

Duomenų bazių kūrimas ir valdymas

Iš įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas

Programa naudojama sausam ir drėgnam teršalų nusėdimui apskaičiuoti bei teršalų koncentracijoms ore įvertinti

Profesionalus, sudėtingų, daugiaplanių projektų valdymas

Naudojantis programa „Microsoft Project“ atliekamas didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas

Teršalų (radionuklidų) sklaidos ir sunykimo natūralioje aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas

Teršalų (radionuklidų) pasiskirstymo aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Paviršių temperatūros vizualizavimas ir matavimas

Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų), temperatūros analizė mikro paviršiuose (pvz. elektroninėse schemose), bekontaktė fluidų temperatūros analizė

Specializuotos įrangos kompleksas tėkmės greičio bei temperatūros ir jų pulsacijų matavimui

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija lazerių pagalba bei įvairiapusė analizė.

Kompresorius suspausto oro tiekimui.

Papildomas iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Specializuotas įrangos kompleksas tėkmės struktūrai vizualizuoti

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija lazerių pagalba bei įvairiapusė analizė.

Kompresorius suspausto oro tiekimui.

Papildomas iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Masės pernašos procesų modeliavimas dinamiškai kintančiose kompleksinėse inžinerinėse ir/arba natūraliose gamtinėse sistemose

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje naudojant skaitinius metodus.

Seminarų salės nuoma (ši paslauga tiesiogiai nesusijusi su moksline laboratorijos veikla)

20 vietų seminarų salė su informacijos demonstravimo priemonėmis (interaktyvi lenta)

Atmosferoje išskaidytos gama spinduliuotės apšvitos vertinimas

Programa skirta jonizuojančios gama spinduliuotės apšvitos dozių modeliavimui.

Termo-hidro-mechaninių-cheminių procesų vertinimas požeminio vandens sklaidai geotechninėje aplinkoje

Kompleksinės požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė naudojant skaitinius metodus.

Fluidų srautų bei šilumos pernašos porėtoje/plyšiuotoje aplinkoje modeliavimas

Programa skirta fluidų tekėjimo ir šilumos pernašos per įvairius žemės sluoksnius modeliavimui.

Techninio teksto vertimas

Naudojantis “PROMT NET Professional” programa verčiamas techninis tekstas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų k.

Dvimačių ir trimačių technologinių sistemų projektavimas, grafinis atvaizdavimas

Naudojantis Autocad MEP programa ruošiama projektinė dokumentacija (brėžiniai), konstruojamos sudėtingos dvimatės ir trimatės (erdvinės) konstrukcijos.

Terminės analizės tyrimas

Skystų ir kietų bandinių masės pokyčio šiluminei vertei nustatyti.

Kaloringumo tyrimas

Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų šiluminės vertės nustatymas, kJ/kg

Peleningumo tyrimas

Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų nedegios frakcijos nustatymas, %

Drėgmės kiekio tyrimas

Kieto kuro ir organinių atliekų drėgmės nustatymas, %

Degimo proceso diagnozė

Degimo kokybės įvertinimas naudojant didelio jautrio kamerą ir siauro diapazono filtrus

FT-IR tyrimas

Biokuro ir atliekų dujofikavimo produktų, kietų ir skystų organinių ir neorganinių bandinių tyrimas IR spindulių pagalba ir analizė su Furje transformacija.

Chromatografinis tyrimas

Organinių junginių identifikavimas (kokybinė analizė).

Chromatografinis tyrimas

Neorganinių dujų ir lengvųjų angliavandenilių dujinėje fazėje kiekio nustatymas.

Chromatografinis tyrimas

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas pagal EPA610 metodiką.

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimas

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų bei minkštų, kietų, elastinių bei pluoštinių medžiagų smulkinimui iki frakcijų 0,25÷20mm. Susmulkintų medžiagų suspaudimas į analizei tinkamus mėginius. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas mineralizuojant mėginius. Dejonizuoto vandens, skirto mėginių mineralizavimui, ruošimas.

Parametrų (T, p, Δp, v) matavimai

Temperatūros, slėgio, skirtuminio slėgio ir greičio matavimai, matavimo duomenų surinkimas ir registravimas.

Cl, F, Br koncentracijos nustatymas kure

Kure esančių Cl, F, Br koncentracijų nustatymas, siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.

Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių tyrimai

Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių iki 25 kW galios tyrimai.

Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesnio šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimas

Moksliniai kietojo kuro dujinimo tyrimai siekiant platesnio dujinės fazės taikymo arba jos kokybės gerinimo.

Pelenų lydymosi būsenos analizė

Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi, tirpimo procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.

Tekėjimo struktūros ir procesų mikrosistemose (kapiliarai, struktūrizuoti membranų ir katalizatorių paviršiai) tyrimas

Skysčių ir dujų dinamikos esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių mikroelementų, paviršių užsiteršimo ir judesio kiekio ir masės pernašos procesų kapiliarinėse sistemose tyrimai.

Gamtinių, pirolizės, suskystintųjų dujų, biodujų ir minėtų dujų mišinių šilumingumo analizė

Dujinio kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė. Kitų kaloringų medžiagų (pvz. nuotekų dumblo, atliekų ir t.t) viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.

Šilumos srautų pasiskirstymo vizualizavimas ir matavimas

Šilumos srautų nuo paviršių matavimas ir vizualizavimas nustatant šilumos nuostolius, jų vietas, izoliacijos efektyvumą.

Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas

Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas esant skaidriam langui moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis.

Dūmuose esančių komponentų nustatymas

Degimo produktų sudėties (CO, CO2,NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą, emisijas į aplinką moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis; įrenginių darbo režimų optimizavimas.

Kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymas ir analizė

Kuro sudėtyje esančių elementų nustatymas siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.

Oro greičio ir oro greičio pulsacijų matavimai

Oro srautų charakteristikų matavimai moksliniuose tyrimuose ir praktiniuose taikymuose.

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro drėgnumo ir peleningumo analizę

Tikslūs kuro drėgnumo ir peleningumo matavimai, kuro kokybinių rodiklių ir sudegimo vertinimas.

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas

Vamzdynais (25…1500 mm) pratekančių skysčių kiekių neinvazinis matavimas laboratorijos ir eksploatacijos sąlygomis.

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų analizė

Kure esančių cheminių elementų C/H/N/S ir O nustatymas, jo kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimas.

Degimo produktuose esančių komponentų nustatymas

Degimo produktų sudėties (CO, CO2, NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą ir emisijas į aplinką.

Labai mažų oro (dujų) srautų matavimas. Srautų matavimai per membranas.

Pertekėjusių per membranas, filtrus, dozavimo įtaisus oro (dujų) tūrių matavimai; tūrio matuoklių kalibravimas.

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, šilumingumo nustatymas ir analizė

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršutinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.

Vėjo energetinių parametrų matavimas

Vėjo greičio ir krypties matavimas, įrangos priežiūra, duomenų analizė.

Vėjo elektrinių parkų galimybių studijų parengimas

Vėjo energijos išteklių skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų išdėstymo planavimas, ekonominiai skaičiavimai.

Vėjo elektrinių šešėliavimo zonų modeliavimas

Menčių šešėlių susidarymo zonų aplink vėjo elektrines modeliavimas ir vizualizavimas.

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Triukšmo sklaidos zonų aplink triukšmo šaltinius modeliavimas ir vizualizavimas.

Triukšmo lygio matavimas

Triukšmo lygio matavimas pramoninėje ir gyvenamojoje aplinkoje.

Optinis spektrometras

Medžiagų emisinių spektrų tyrimams ir elementinės sudėties nustatymui (liepsna, plazma, švytinčios dujos ir pan.).

Elektrodų dangų formavimas

Energijos generavimo, kaupimo ir saugojimo įrenginių elektrodų dangų formavimas ir tyrimas.

Keraminio plaušo gamyba

Keraminių medžiagų lydymas ir aukštatemperatūrio keraminio plaušo, skirto šiluminės izoliacijos, smulkaus valymo filtrų ir katalizatorių gamybai, sintezė, pritaikymas ir tyrimas.

Redukuoto slėgio plazminė technologija

Atmosferinio, redukuoto ir žemo slėgio plazminių technologijų kūrimas, tyrimas ir pritaikymas.

Vandens garo plazmos technologija

Vandens garo ir kitų dujų plazmos panaudojimas biomasės ir kieto kuro konversijai, pavojingų medžiagų neutralizavimui ir kt.

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas ant įvairių paviršių plazminėje aplinkoje, jų savybių tyrimas ir pritaikymas.

Įranga plastikinių vamzdžių sujungimų sandarumui nustatyti

Plastikinių vamzdžių su elastomerinėmis sandarinamosiomis žiedinėmis jungtimis sandarumo aplinkos temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo vidiniam slėgiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių (PE, PEX, PVC, PP, PB ir pan.), jų jungiamųjų dalių bei žarnų atsparumo vidiniam slėgiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nustatyti

Plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Aukšto vakuumo elektroninio spindulio garinimo sistema su likutiniu dujų analizatoriumi ir jonų pluoštelio šaltiniu

Sistema skirta įvairių dangų pavidalo medžiagų sintezei panaudojant fizikines garinimo elektroniniu spinduliu technologijas.

Aukšto vakuumo magnetroninio garinimo sistema su trimis magnetronais

Vakuuminio garinimo sistema skirta plonasluoksnių metalinių, puslaidininkinių ir oksidinių dangų/membranų plonų dangų formavimui magnetroninio garinimo metodu.

Joninio – elektroninio laidumo matavimo įrenginys

Įrenginys skirtas charakterizuoti medžiagų elektrines savybes (impedanso spektroskopiniai tyriniai) aukštoje temperatūroje kontroliuojamoje atmosferoje.

Keturių zondų matavimo prietaisas

Įrenginys dirbantis keturių zondų matavimo metodu yra skirtas specifinės medžiagos varžos tyrimams.

Kietumo matuoklis

Įrenginys skirtas matuoti įvairių medžiagų (metalų, keramikos, puslaidininkių ir kt.) paviršiaus kietumą.

Paviršiaus profilometras

Prietaisas skirtas atlikti precizinius įvairių paviršių topografijos matavimus.

Atominės jėgos mikroskopas

Atominės jėgos mikroskopas leidžia gauti didelės skiriamosios gebos tiriamojo bandinio paviršiaus (3D) vaizdą.

Dujų adsorbcijos/desorbcijos įrenginys

PCTPro-2000 specialiai suprojektuotas metalų hidridų tyrimams, bet gali būti naudojamas ir kitų dujų adsorbcijos tyrimams.

Aukštos temperatūros elektrinė horizontali vamzdinė krosnis

Aukštos temperatūros elektrinė krosnis skirta įvairiems terminio apdirbimo procesams ore.

Inertinės aplinkos stendas MBraun

Keturių pirštinių inertinės aplinkos stendas naudotinas užtikrinant medžiagų išlaikymą švarioje atmosferoje siekiant išvengiant sąlyčio su oru.

Rutulinio malimo įrenginys

Įrenginys skirtas greitam sausų bei suspensijuotų kietų, vidutinio kietumo bei minkštų medžiagų maišymui bei trynimui iki koloidinio dydžio dalelių.

Mikrosvarstyklės

Svarstyklės skirtos tiksliam nedidelių medžiagos kiekių svėrimui.

STATISTICA

Visapusiška, integruota duomenų analizės, grafikos, duomenų bazės valdymo ir įprastų taikomųjų programų parengta sistema, turinti platų pagrindinių ir pažangesnių analitinių procedūrų pasirinkimą.

Risk Watcher

Programų paketas skirtas jėgainių (uždaromų ir naujų) rizikos monitoringui vertinant skirtingus eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

MIKE 21 modeliavimo sistema

Bangų, hidrodinaminių procesų ir nešmenų pernašos modeliavimas vandens telkiniuose (dviejų dimensijų modeliai).

Gamintojas: Danijos hidraulikos institutas

SolidWorks Premium

Programų paketas skirtas įvairios paskirties įrenginiams bei transporto priemonėms konstruoti bei projektuoti iki darbo brėžinio suformavimo. Juo taip pat galima atlikti inžinerinio lygio stipruminius-patikrinamuosius skaičiavimus.

AutoCAD LT

Braižymo programa skirta susisteminti ir automatizuoti projektavimo etapus, ruošti projektinę dokumentaciją (brėžinius).

Wims

Universali programa skirta:

  • Spręsti lėtųjų neutronų pernešimo lygtį, taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą;
  • Įvertinant celių charakteristikas skaičiuoti reaktyvumą, galios profilius.
PepS2

Programa skirta jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas skaičiavimui priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

TERMIS

Programa skirta modeliuoti sudėtingas centrinio šildymo tinklų sistemas. Leidžia bet kurioje atkarpoje apskaičiuoti šilumos tinklo statinius hidraulinius slėgius ir termodinaminius parametrus (šilumos nuostolius, šilumnešio temperatūras įvertinant taip pat ir sistemos inerciją).

Matlab

Matematinis programų paketas su didele specializuotų priemonių biblioteka įvairaus pobūdžio modeliavimui.

RiskSpectrum, R-DAT, ReliaSoft

Programinė įranga skirta rizikos monitoringui, vertinant skirtingus branduolinės jėgainės eksploatacijos režimus.

Bodybuilder

BodyBuilder yra kompiuterinė programa, skirta kurti sutartinio amžiaus (nuo kūdikių iki suaugusių žmonių) antropomorfinius fantomus.

Sabrina

Grafinis įrankis geometrijos klaidų tikrinimui Monte Karlo N-dalelių programų pakete.

Moritz

Geometrijos redaktorius skirtas paspartinti MCNP (X) ir kitų geometrinių modelių sudarymą iš architektūrinių ir kitų planų.

MCNP/MCNPX

Neutronų, fotonų, elektronų arba susieto neutronų/fotonų/elektronų transporto išplėstinė 3D analizė Monte Karlo metodu, įskaitant galimybę apskaičiuoti kritinių sistemų tikrines vertes.

Scale+Keno3D

Programinis paketas skirtas atlikti:

  • Kritiškumo 3D įvertinimą sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;
  • Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimą apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.
Decision Tools Suite Industrial @Risk

Ši programinė įranga atlieka rizikos analizę, naudojant Monte Karlo modeliavimo metodą ir įvertina įvairių įvykių tikėtinumą.

MathCad

Universalus matematinis programų paketas leidžiantis atlikti turimų duomenų analizę ir parinkti geriausią nagrinėjamo objekto modelį.

ProFES

Programa skirta atlikti: Tikimybinę deterministinių baigtinių elementų modelių ir ciklinio nuovargio analizę; Sudėtingos struktūros komponentų gedimų tikimybės įvertinimą ir jautrumo analizę.

Dassault Systems SolidWorks

Projektuoti mechanines inžinerines sistemas trimatėje aplinkoje, su galimybe atlikti pirminę konstrukcijų stipruminę analizę veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.

Dassault Systems Simulia/Abaqus

Kompiuterinė programa skirta konstrukcijų stiprumo analizei naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes, taip pat gautų sprendinių jautrumo analizei.

Relap Scadapsim

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Ansys CFD

Daugiafazio tekėjimo modeliavimas.

Ramano sklaidos spektrometras

Dinaminis Raman sklaidos spektrų registravimas skyčio ar dujų tėkmėje (medžiagų koncentracijos profilių matavimas).

Mini 3D-LDV

Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas skysčio arba dujų tėkmėje.

Skaičiavimo klasteris

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai (Skaičiuojamoji hidrodinamika, struktūrinė, tikimybinė ir kit. analizė).

AFT su papildomais moduliais (Fhanton, Arrow, Titan)

Hidraulinių skaičiavimų programinis paketas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

GAMS and IBM ILOG CPLEX

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė, sprendinių optimizavimas.

Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę.

Programinė įranga TIMES (The TIMES Integrated Assessment Model)

Energijos poreikių ir naudojimų technologijų bei efektyvumą didinančių priemonių ir energijos gamybos bei tiekimo pusių tarpusavio balansavimas.

Gamintojas: Tarptautinė Energetikos Agentūra (IEA)

Matlab & Simulink R 2007

Skirtas modeliuoti techninėms sistemoms bei atlikti rezultatų ir parametrų analizę.

Gamintojas: The MathWorks, Inc.

PowerWorld Simulator 15 programinis paketas

Galios srautų skaičiavimas, trumpųjų jungimų analizė.

PSS®SINCAL 7.5 programinis paketas

Elektros tinklų, vamzdynų tinklų analizė su topologinėmis ir patikimumo charakteristikomis.

Gamintojas: Siemens AG

PSS®E 33.0 programinis paketas

Galima atlikti detalų elektros energetikos sistemos vertinimą.

Gamintojas: Siemens Energy, Inc., Power Technologies International

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

Termovizorius

Pastatų diagnostikai:
Luboms ir stogams, pamatams, sienoms, langams, durims, šildymo ir vėdinimo sistemoms, ir kt

Episkopinis apšvietimo mikroskopas

Prietaisas skirtas stipriai padidintam, plika akim neįžiūrimų objektų (arba jų struktūros detalių), vaizdui gauti.

D8Bruker Rentgeno spindulių diffraktometras

Įrenginys skirtas nedustruktyviai visų tipų medžiagų, miltelių bei plonų dangų bandinių analizei.

Skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM)

Laidžių, puslaidininkinių ir nelaidžių bandinių paviršių struktūros ir morfologijos tyrimas įskaitant elementinės sudėties matavimus EDS metodu.

Optinių tyrimų stendas

Didelės skyros ultravioletinės-regimosios srities spektrofotometras tinkamas tiek skystų, tiek ir kietų bandinių kokybiniams bei kiekybiniams optiniams tyrimams.

N2, O2, H2 kiekio analizatorius

Įrenginys skirtas matuoti azoto, deguonies ir vandenilio kiekį įvairiuose metaluose ir kitose neorganinėse medžiagose.

Bendros paskirties rusenančio išlydžio optinės emisijos spektrometras – GDS

Įrenginys skirtas kietų kūnų (metalų, lydinių ir kitų medžiagų) kokybinei ir kiekybinei elementinei analizei, įskaitant plonų dangų/sluoksnių sistemų su laidžiais ir nelaidžiais sluoksniais gylių profiliavimą.

XPS – Rentgeno spindulių fotoelektroninis spektroskopas

Įrenginys skirtas rentgeno spindulių fotoelektroninės spektroskopijos (XPS) metodu matuoti įvairių kietų medžiagų (įskaitant plonas dangas ir nano-miltelius) elementinę ir cheminę sudėtį (ryšius).

Auger elektronų spektroskopas

Įrenginys skirtas atlikti bandinių paviršių, nano-lygmens darinių, plonų dangų ir sąlyčio zonų elementinės bei cheminės būsenos analizę.

Įranga termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) nustatyti

Įranga skirta termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) bei plastikų įlinkio temperatūrai esant apkrovai, nustatyti.

Įranga plastikinių medžiagų atsparumo tirpiklių poveikiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių ir kt. kompozicinių medžiagų gaminių atsparumo tirpiklių (metilenchlorido ir kt.) poveikiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Klimatinė kamera

Kompozicinių, plastikinių medžiagų bei gaminių kondicionavimas, bandinių senėjimo bei korozijos tyrimai modeliuojant klimatines eksploatavimo ir kondicionavimo sąlygas.

Specializuotas medžiagų analizei skirtas elektroninis mikroskopas

Polimerinių, kompozicinių medžiagų, nanoužpildų, metalų ir dangų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimui.

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio analizatorius

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto bei porų dydžio, jų pasiskirstymo bei formos įvertinimas.

Atominis absorbcinis spektrometras

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas.

Universali kietumo matavimo sistema

Universali kietumo matavimo sistema skirta mikro- ir makro kietumo matavimui.

Metalų elektrocheminių savybių tyrimo įranga

Universalus potenciostatinis/galvanostatinis, potenciodinaminis/galvanodinaminis ir elektrocheminio impedanso spektroskopijos prietaisas, kuriuo galima tirti metalų korozijos procesus, kinetiką, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumą, nustatyti įvairius elektrocheminius parametrus.

Diferencinis skenuojantis medžiagų specifinės šilumos analizatorius

Įrenginys sudaro galimybę vieno eksperimento metu nustatyti tiriamosios medžiagos (polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų) termodinamines charakteristikas.

Metalų sudėties analizatorius Brucker Q4 Tasman

Metalo analizatorius – optinės emisijos spektrometras skirtas juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymui.

Ekstrūzinis plastometras

Termoplastinių medžiagų masės ir tūrinio takumo rodikliai darbinėje temperatūroje nustatomi tiriamąją medžiagą veikiant apkrova.

Universali medžiagų bandymo mašina su klimatine kamera ir specialiosios jėgos ir poslinkių davikliais

Medžiagų tempimo, gniuždymo, lenkimo, standumo bei kiti panašūs bandymai statinio ar mažaciklio darbo režimais.

Greitaeigė vaizdo filmavimo kamera

Skirta vienfazių, dvifazių srautų bei greitaeigių procesų filmavimui ir analizei.

Infraraudonųjų spindulių spektrometras plazmos produktų diagnostikai

Prietaisas skirtas įvairių kietų, skystų bei dujinių produktų analizei, medžiagų elementinės sudėties nustatymui.

Analizatorių sistema masiniam dujų ir degimo produktų kiekui bei plazmos srauto energijai matuoti

Greitai ir tiksliai ištirti išmetamųjų dujų ir degimo produktų sudėtį.

Lengmiūro zondai su analitine aparatūra

Kartu su kompiuterinėmis programomis skirti nepusiausvirosios ir pusiausvirosios plazmos diagnostikai, elektronų, jonų ir radikalų temperatūroms bei koncentracijoms matuoti.

Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių plazminis formavimo ir modifikavimo įrenginys

Skirtas formuoti įvairios paskirties dangas ant įvairių medžiagų substratų atmosferinio slėgio plazminėse aplinkose.

Koordinacinis antivibracinis stalas su pozicionavimo įrenginiais

Itin aukštos klasės pneumatiniai vibracijų slopintuvai (iki 2 Hz).

Stabilizuotos įtampos ir srovės plazmos generatorių maitinimo šaltiniai

Plazmos generatorių ir kitų aukštos įtampos įrenginių maitinimui.

Kietųjų dalelių matavimo sistema

Aparatūra skirta matuoti kietųjų dalelių koncentracijai ore/dujose, taip pat nustatyti degimo dujų sudėčiai.

PYROSIM programa

Programa naudojama gaisro vertinimui (modeliavimui), kurio metu galima tiksliai įvertinti dūmų judėjimą, temperatūros pasiskirstymą ir toksinų koncentracijas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Oracle Standard Edition One programa

Duomenų bazių valdymo sistema.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Seminarų salė su įranga

Seminarų salės nuoma.

Sraigtinis oro kompresorius WALTER su integruotu sausintuvu

Suspausto oro tiekimas naudojant sraigtinį kompresorių.

SCALE programų paketas

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Duomenų surinkimo sistema Keithley

Iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Origin Pro programa

Grafikų braižymas ir grafinis duomenų apdorojimas.

Autocad MEP 2012 programa

Programa sukurta specialiai mechanikams, elektrikams, vandentiekio ir šilumos tinklų projektuotojams ir rengėjams.

PROMT NET Professional programa

Techninio teksto vertimas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų kalbas.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Ansys CFD programa

Labiausiai pasaulyje paplitusi fluidų tekėjimo modeliavimo programa.

Microsoft Project Pro programa

Programa naudojama didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimui, filtravimui ir rūšiavimui.

Primavera P6 Professional programa

Programa skirta profesionaliems stambaus masto, sudėtingiems, daugiaplaniams, moderniems projektams valdyti.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Goldsim Pro programa

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.

PetraSim programa

Programa skirta daugiafazio, daugiakomponenčio skysčio srauto (fluido) bei šilumos pernašos įvairiomis kryptimis analizei porėtoje ir plyšiuotoje aplinkoje.

Gamintojas: abc

Termovizijos aparatūra moksliniams tyrimams

Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų).

Specializuota LDA įranga tėkmės greičio bei jos pulsacijų matavimui dujų srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Specializuota PIV įranga tėkmės struktūrai vizualizuoti dujiniuose srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Terminės analizės prietaisas

Medžiagų terminės analizės prietasas su išsiskyrusių dųjų sudėties tyrimu FTIR ir GCMS metodais.

Kalorimetras

Biokuro, jo mišinių ir degiųjų atliekų šilumingumo tyrimams, siekiant ištirti šio kuro energetinę vertę ir tinkamumą naudoti deginimo įrenginiuose.

Vaizdo fiksavimo kamera iStar DH734 ir vaizdų analizės sistema ICCD

Pritaikomumas atliekant degimo proceso diagnostiką, kitų greitų procesų bei reiškinių, kur reikalingas didelis optinis jautrumas, analizei.

Nuolatinio veikimo dujų analizatorius FT-IR spektrometras

Įranga pritaikoma atliekant nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinę analizę.

Dujų chromatografas su kvadrupoliniu masių spektrometru

Biokuro bei kito organinio kuro ir atliekų terminio skaidymo (dujofikavimo) ir degimo produktų analizei.

Įrangos rinkinys kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimui

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimui, tiekiant juos į analitinius prietaisus bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas mineralizuojant mėginius.

Daugiafunkcinė parametrų (T, p, Δp, v) matavimo sistema

Sistema skirta biokuro degimo kameroje ir degimo produktų traktuose temperatūrai, slėgiui, skirtuminiam slėgiui ir greičiui matuoti, registruoti.

Jonų chromatografijos sistema su terminio skaidymo įrenginiu

Anijonų analizė kietojo kuro mineralizuotuose mėginiuose, naudojant izokratinį arba gradientinį atskyrimą.

Biokuro granulių tiekimo ir deginimo sistema

Skirta įvairaus granuliuoto biokuro degimo parametrų ir taršos tyrimams.

Kietojo biokuro dujinimo įrenginys

Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesniam šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimams.

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų pelenų lydymosi būsenos analitinė įranga

Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.

Oro drėgmės kalibratorius

Aplinkos ir tiekiamo degimui oro drėgnumo įtakai degimo proceso efektyvumui tirti.

Greitaeigė filmavimo kamera su lazeriniu šviesos šaltiniu

Skysčių ir dujų dinamikos mikrosistemose esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių struktūrinių elementų, paviršių užsiteršimo tyrimai ir vertinimai.

Gamintojas: Dantec Dynamics

Dujų kalorimetras

Gamtinių ir suskystintų dujų, pirolizės ir biodujų bei šių dujų mišinių su oru šilumingumo analizė.

Termovizorius šilumos srautams vizualizuoti ir matuoti

Šilumos srautams nuo įvairių paviršių vizualizuoti ir matuoti.

Kilnojamas degimo produktų (NO/NO2, CO, CO2, SO2, H2O, CiHj, O2) analizatorius

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru ir atgautuoju kuru, bandymai. Bandymai įrenginio eksploatacijos vietoje.

Bandymo įranga peleningumui ir lakiosioms frakcijoms nustatyti

Biokuro ir atgautojo kuro peleningumui, lakiosioms frakcijoms, jų cheminei sudėčiai analizuoti, bei būsenos virsmams tirti.

Indukuotos plazmos optinis emisinis spektrometras

Biokuro ir atgautojo kuro pagrindinių ir šalutinių elementų analizė skystuose ir kietuose organiniuose ir mineraliniuose junginiuose.

Mini termoanemometras

Oro srauto greičio ir jo pulsacijų matavimai, atliekant srauto charakteristikų tyrimus tiek laboratorijoje, tiek ir lauko sąlygomis.

Gamintojas: Dantec Dynamics

Precizinių svarstyklių komplektas

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro bandymų analizę.

Neinvazinis ultragarsinis vandens debitmatis

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas eksperimentinių ir technologinių įrenginių bei sistemų vamzdynuose.

Kuro elementų analizatorius

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų C/H/N/S ir O analizė.

Laboratorinio dūmų analizatoriaus sistema

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru ir atgautuoju kuru, taršos matavimų bandymai.

Kilnojamas lazerinis vandens srauto matuoklis

Tirti ir tobulinti vandens ir su vandeniu pernešamos šilumos matavimo metodus didelio skersmens DN≤500 vamzdžiuose ir analizuoti srauto struktūrą įvairios formos kanaluose.

Dvimatė srautų vizualizacijos 2D PIV sistema

Dvimatė srautų vizualizacijos 2D PIV sistema.

Gamintojas: Dantec Dynamics

Įrenginys labai mažiems oro (dujų) srautams matuoti

Įrenginys labai mažiems oro (dujų) srautams matuoti.

Gamintojas: Sierra Instruments

Kuro kalorimetras

Kietojo ir skystojo kuro šilumingumo nustatymo įrenginys.

WindPro programa

Vėjo energijos išteklių skaičiavimo ir vizualizavimo programa.
Vėjo energijos išteklių pasiskirstymo skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų planavimas, triukšmo sklaidos ir šešėliavimo modeliavimas.

ArcView 10 programa

Vaizdinės medžiagos tvarkymo programa.
Vaizdinės medžiagos kūrimas ir tvarkymas, tyrimų rezultatų vizualizavimas, ataskaitų iliustravimas.

Meteorologinis bokštas

50 m aukščio, ažūrinis, aliuminis, montuojamas ant metalinės plokštės, tvirtinamas atotampomis bokštas su pritvirtinta vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo įranga.

Vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo aparatūra

Vėjo greičio ir krypties bei atmosferos slėgio, oro temperatūros ir drėgmės matavimai.

Gamintojas: LSI Lastem

Vėjo elektrinių triukšmo matavimo aparatūra

Bruel&Kjaer firmos aukštos kokybės triukšmo lygio analizatorius su garso lygio kalibratoriumi 4231.