Projektai

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

Specific Challenge: Energy-intensive industries are major users of fresh water, for e.g. processing, washing, diluting, heating, cooling, and transporting products. Since fresh water is a scare resource, breakthrough innovations are.. Daugiau

2

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus University (VMU) plan to establish an association to.. Daugiau

3

The decommissioning of closed graphite moderated nuclear reactors worldwide is still in its early stages with the majority of reactors in “safe store” condition. For these reactors, there are still.. Daugiau

4
ELSMOR projekto logotipas

ELSMOR (towards European Lisencing of Small MOdular Reactors) aims to create methods and tools for the European stakeholders to assess and verify the safety of light water small modular reactors (LW-SMR) that would be deployed in Europe.

5
R2CA projekto logotipas

The aim of the R2CA project is to develop new calculation methodologies and updated computer codes (integrating the evaluation of uncertainty) in order to produce more realistic evaluations of radioactive releases resulting from a Loss-of-Coolant Accident (LOCA) or of a Steam Generator Tube Rupture (SGTR) accidents occurring in a nuclear reactor. These new evaluations should serve to improve accident management and propose new reactor systems instrumentation, thereby improving facility safety.

6
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European Joint.. Daugiau

7
MUSA projekto logotipas

The overall objective of the MUSA project is to assess the capability of SA codes when modelling reactor and SFP accident scenarios of GEN II, GEN III and GEN III+ reactor designs. To do so, UQ methodologies are to be employed, with an emphasis on the effect of both existing and innovative SAM measures on the accident progression, particularly those measures related to the ST mitigation. Therefore, ST-related FOM are to be used in the UQ application.

8
SHARE projekto logotipas

The SHARE project is a coordination and support action, financed under the H2020 programme of the European Commission and carried out by a very large international consortium, aiming at facilitating development and application of new decommissioning technologies and methods by providing better coordination among stakeholders in Europe and worldwide.

9
ODYSSEE-MURE project logo

Monitoring implementation of European energy efficiency: European Union Member States have obligations under the EU Energy Efficiency Directive (EED). The EU-funded ODYSSEE-MURE project aims to assist Member States to meet.. Daugiau

10
RenOnBill project logo

Pagrindinis „RenOnBill” projekto tikslas yra paskatinti investicijas į kompleksinę gyvenamųjų pastatų renovaciją, tobulinant ir diegiant renovacijos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemas, paremtas energijos tiekimo įmonių ir finansų institucijų bendradarbiavimu.

11
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reikalingos didelės investicijos. Ateities energetikos sistemoje.. Daugiau

12

GEMINI Plus projekto tikslas – sukurti aukštatemperatūrinės branduolinės kogeneracinės sistemos, skirtos pagamintą garą tiekti įvairiems pramoniniams technologiniams procesams, koncepcinį projektą ir parengti tokios sistemos licencijavimo tvarką bei verslo planą realios.. Daugiau

13

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliekyne principas – daugiabarjerinė apsaugos sistema, kurioje radioaktyviosios atliekos.. Daugiau

14

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitė 14 metų gyvavusią Europos branduolių sintezės plėtros.. Daugiau

TATENA

1

Šiame TATENA koordinuojamame 3 metų trukmės tyrimų projekte numatyta atlikti natūralios konvekcijos ir vandens temperatūrinio susisluoksniavimo reiškinių modeliavimą vandens rezervuare, tam naudojant ANSYS Fluent skysčių dinamikos skaičiavimo kodą, o taip,.. Daugiau

Interreg

1
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas – Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidėtų prie perėjimo prie žiedinės bioekonomikos ir bendros.. Daugiau

2
Vykdomas
2017.10 - 2020.09

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuojami AE projektai, taip vadinama Bendruomeninė energetika (BE)… Daugiau

COST

1

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave Energy Converter.. Daugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamas Danijos, Latvijos ir Lietuvos atvejų analizei. Projekto.. Daugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. Be to, projektu siekiama ištirti, kaip būtų.. Daugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Energetikos sistemų atsparumo įvertinimo vadovaujantis kiekybiniais rodikliais sistemos sukūrimas Užsakovas – EK Jungtinis tyrimų centras.

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Energy Ideas Group“ (EIG) su partneriu Lietuvos energetikos institutu ir asocijuotu partneriu „THS Ukraine, LLC“ įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Integruotos išmaniosios ekosistemos sukūrimas ir pademonstravimas“. Projekto tikslas –.. Daugiau

2
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0008. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal.. Daugiau

3
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022 „LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų.. Daugiau

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

ES energijos rinkos liberalizavimas stipriai paveikė sektoriaus pramoninę organizaciją. Energetikos sektoriuje veikiančios įmonės (E.ON. Powergen, RWE, National Power, Innogy, EDF, Edison, EnBW, EdP, Suez, Endesa, Enel, Vattenfall ir kt.) įgyvendino.. Daugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0175 finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos.. Daugiau

3
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-.. Daugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0005 finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių.. Daugiau