Projektai

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

(Projektų skaičius: 7)
1

Apie projektą (anglų k.): Europe is the world leader in glass making, a highly energy-intensive industry that emits high amounts of CO2. The past century has seen improvements in theDaugiau

2

Apie projektą (anglų k.): REEFLEX aims to generate niches of opportunities for new cross-sector energy services provided by SMEs and start-ups in demand side flexibility markets and Daugiau

3

Didinant lengvojo vandens branduolinių reaktorių saugą skirtą naujoms eksploatavimo sąlygoms, kurios sąlygoja branduolinių reaktorių integravimą į įvairesnį energijos derinį, kelia daDaugiau

4

Mažieji moduliniai reaktoriai (angl. Small Modular Reactor SMR) yra viena iš pagrindinių artimiausios ateities alternatyvų, galvojant apie naujų branduolinių reaktorių statybą. Šiuo mDaugiau

5

Projekto pavadinimas: Suderintų teisės aktų, standartų ir patirties nauda radioaktyviųjų atliekų tvarkymui ir BEO eksploatavimo nutraukimui (angl. HARmonised PracticEs, Regulations,Daugiau

6

LEI koordinuojamas projektas „Ateities branduolinės energetikos technologijų licencijavimo harmonizavimo link“ (HARMONISE) (angl. k. – „Towards harmonisation in licensing of future nuDaugiau

7

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Skaitmeninė Europa

(Projektų skaičius: 1)
1
The Digital Europe Programme logo

The EDIH4IAE.LT will enable Agro-food, Energy and Industry businesses and Public Authorities in Western and Central region of Lithuania to integrate environmental, digital, and soDaugiau

Horizontas 2020

(Projektų skaičius: 26)
1

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus UnDaugiau

2

The decommissioning of closed graphite moderated nuclear reactors worldwide is still in its early stages with the majority of reactors in “safe store” condition. For these reactors, tDaugiau

3

The European Green Deal, an ambitious growth strategy aligned with the Sustainable Development Goals (SDG), calls for the mobilization of the industry. Indeed, while important steps hDaugiau

4
R2CA projekto logotipas

The Reduction of Radiological Consequences of design basis and extension Accidents (R2CA) is an EU H2020 project launched in September 2019. It will run for four years and is coordinaDaugiau

5
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European JoiDaugiau

LIFE programa

(Projektų skaičius: 3)
1

Low2HighDH – tai 3-ų metų projektas, kuriuo remiama 30 aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklų Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje diegiant žemo potencialo arba aDaugiau

2

Santrauka (anglų kalba): ODYSSEE-MURE “Monitoring the Energy Efficiency Pillar for Climate Neutrality” aims at supporting policy makers in EU Commission, Member States (MS) and EnergDaugiau

3

Santrauka (anglų kalba): Lithuania has ratified the Paris Agreement and, together with other EU Member States (MS), has made a binding commitment to reduce greenhouse gases (GHG) emiDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

(Projektų skaičius: 7)
1
Nordic Energy Research logotipas

Šiaurės-Baltijos doktorantų ir tyrėjų mobilumo tinklo sukūrimas bioenergetikos srityje (REMONET-Bioenergy) (Establishment of Nordic-Baltic PhD and researcher mobility network in the Daugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

(Projektų skaičius: 2)
1
EEA Grants logo thumbnail

Vykdant šį mokslinį projektą planuojama sukurti naujas kompozicines medžiagas, naudotinas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procese. Siekiama sukurti specializuotą betoną ilgalaikiam paDaugiau

2
EEA Grants logo thumbnail

Projektu siekiama sukurti technologinius sprendimus aliuminio atliekų panaudojimui elektros gamybai, panaudojant vandenilį, išgautą po (atliekų) aliuminio ir vandens reakcijos. ŠalutiDaugiau

Erasmus+

(Projektų skaičius: 1)
1
Erasmus+ logo

Santrauka anglų kalba: The SHERLOCK project aims to boost innovation at European level by designing and implementing an original and advanced educational framework based on microcrDaugiau

Interreg

(Projektų skaičius: 17)
1

To compensate the variability and non-controllability of seasonally generated renewable energy (RES) (daily fluctuations in solar radiation intensity, wind speed, etc.) development ofDaugiau

2

Vykdant projektą PV4All kuriami modeliai ir teikiamos konsultacinės paslaugos įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims, siekiant padėti įveikti iššūkius ir kliūtis, su kuriomis Daugiau

TATENA

(Projektų skaičius: 18)
1

This Coordinated Research Project (CRP) seeks to advance the fundamental fusion-material research and technologies, in close connection with high gain target development, and enhanceDaugiau

2

Panaudoto branduolinio kuro rinklių charakteristikų nustatymas reikšmingas norint atlikti techninius įvertinimus, bei užtikrinti panaudoto branduolinio kuro saugojimo ciklo saugą. Daugiau

3

The Coordinated Research Project (CRP) aims to progress the understanding and modelling and simulation of major physical phenomena occurring in the strategy of In-Vessel Melt RetentioDaugiau

4

Description - Advanced understanding of the status and capabilities of multi-physics/multi-scale simulation tools in modeling propagation and consequences of severe accidents in advaDaugiau

COST

(Projektų skaičius: 33)
1

Projekto aprašas (anglų k.) Industrial production is responsible for roughly 30% of global energy use, with Energy Intensive Industries (EIIs) representing the largest share (54% of Daugiau

2

Projekto aprašas (anglų k.) Recent experiments with high-intensity lasers have shown record production of alpha particles by irradiating boron-hydrogen targets. This opens the way toDaugiau

3

TrANsMIT proposes a COST Action on the techno-economic analysis (TEA) of the overall, integrated CO2 Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) value chain. It aims to bring together acDaugiau

4

Hydropower (HP) played an essential role in Europe over decades, providing a unique combination of safe, low-cost, and clean electricity production. It is still one of the largest renDaugiau

5

Projekto aprašas (anglų k.) By 2030, the bio-based economy is expected to have grown significantly in Europe. One of the pillars of this bioeconomy is the concept of BIOREFINERY, theDaugiau

6

Many complex process-based models are available in Europe to project future climate impacts. Yet, the current climate impact research community is fragmented, modeling mostly individuDaugiau

7

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

8

Trumpas projekto aprašas (anglų. k.): The atmospheric boundary layer (ABL) is the layer closest to the Earth’s surface within which most human activities take place. The vertical pDaugiau

9

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave EnergDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

(Projektų skaičius: 11)
1
Lietuvos mokslo taryba

Plazmos sukeltų efektų tyrimas efektyviose energetinėse atliekų perdirbimo technologijose išgaunant vandenilį   Projekto ID (LMT): P-LUP-22-66 Projekto numeris LEI vidauDaugiau

2

Projekto dalyviai: Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkija Lietuvos energetikos institutas, LietuvaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

(Projektų skaičius: 31)
1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

LMT projektai

(Projektų skaičius: 34)
1
Lietuvos mokslo taryba

„Plazminių ir aeroponikos technologijų taikymas augalų biomasės prieaugiui ir biologiškai aktyvių medžiagų išeigai didinti“   Raktažodžiai: , , , Akronimas: AEROPLASMA Daugiau

2
LMT logo

Šiluminės spinduliuotės intensyvinimo deginant alternatyvias kuro rūšis industrinėse pakurose tyrimas (Rad2Fun) Kad pasiekti iškeltus ŠESD mažinimo tikslus, iškastinis kuras turi bDaugiau

3
Lietuvos mokslo taryba

Upių hidromorfologinės savybės yra svarbios nustatant vandens telkinio kokybę, jo raidą dėl netoliese vykstančių kraštovaizdžio pokyčių ir galimą poveikį ekosistemai. Viena vertus, tiDaugiau

4
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminių tyrimų projektą „Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema“. Projektu siekiaDaugiau

5
Lietuvos mokslo taryba

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti naują technologiją, apjungiant impulsinio elektrinio lauko (PEF) ir plazmos apdorojimą, siekiant veiksmingai išgauti vertingus junginius iš jūroDaugiau

6
Lietuvos mokslo taryba

Efektyvus energijos vartojimas, kenksmingo poveikio aplinkai mažinimas, pradinių išteklių saugojimas yra keli iš svarbiausių energetikos srities tikslų pasaulyje. Siekiant gyventi švaDaugiau

7
Lietuvos mokslo taryba

Mikro- ir nano- lygmens struktūros naudojamos įvairiuose lab-on-a-chip, micro-total-analysis-systems ir MEMS įrenginiuose, kuriuose dalelių sraute valdymas atlieka svarbų vaidmenį. ViDaugiau