Darbuotojai

Administravimo padalinys (01)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Direkcija  
Sigitas Rimkevičius direktorius 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Rimantas Bakas Direktoriaus pavaduotojas 443-AK +37037401930 Rimantas.Bakas@lei.lt
Andrius Tamošiūnas direktoriaus pavaduotojas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt
Daiva Šiaučiūnienė kokybės sist. vadovė 228-AK +37037401808 Daiva.Siauciuniene@lei.lt
Rolandas Urbonas direktoriaus pavaduotojas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Vidaus audito tarnyba  
Rita Polianskienė vidaus audito tarnybos vadovė 207-AK +37037401803 Rita.Polianskiene@lei.lt
Raštinė, archyvas  
Rūta Vaškienė administratorė-referentė 201-AK +37037401805 rastine@lei.lt
Zita Cvilikienė vadybininkė 402-AK +37037401828 Zita.Cvilikiene@lei.lt
Simonas Mikalauskis komunikacijos ir viešųjų ryšių vadybininkas 403-AK +37037401826 Simonas.Mikalauskis@lei.lt
Adomas Minkevičius viešųjų ryšių specialistas 403-AK +37037401826 Adomas.Minkevicius@lei.lt
Aistė Stragienė Archyvarė 330-AK +37037401848 Aiste.Stragiene@lei.lt
Buhalterija  
Irena Dundulienė Vyriausioji buhalterė 235-AK +37037401807 Irena.Dunduliene@lei.lt
Danutė Janušauskienė vyriaus. buh. pavaduotoja 239-AK +37037401806 Danute.Janusauskiene@lei.lt
Aušra Drūtienė vyresn. buhalterė 215-AK +37037401989 Ausra.Drutiene@lei.lt
Ilona Kieliuvienė buhalterė 215-AK +37037401989 Ilona.Kieliuviene@lei.lt
Violeta Plikšnienė ekonomistė 234-AK +37037401831 Violeta.Pliksniene@lei.lt
Violeta Pšilenskienė buhalterė 227-AK +37037401979 Violeta.Psilenskiene@lei.lt
Asta Šimkonienė vyr. buhalterė 229-AK +37037401817 Asta.Simkoniene@lei.lt
Rima Žigutienė vyr. buhalterė 213-AK +37037401818 Rima.Zigutiene@lei.lt
Personalo skyrius, doktorantūra, teisininkai  
Svetlana Petraitienė personalo skyriaus vadovė 217-AK +37037401815 Svetlana.Petraitiene@lei.lt
Indrė Kasčionienė personalo skyriaus darbuotoja 216-AK +37037401816 Indre.Kascioniene@lei.lt
Jolanta Kazakevičienė studijų administratorė 233-AK +37037401809 Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Neringa Mažutaitė teisininkė 405/1-AK +37037401823 Neringa.Mazutaite@lei.lt
Informacinių technologijų skyrius  
IT servisas 104-AK +37037401854 it@lei.lt
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centras (MTEPIPC)  
Rimantas Levinskas MTEPIPC vadovas 208-AK +37037401804 Rimantas.Levinskas@lei.lt
Mindaugas Milieška MTEPIPC technologijų ir paslaugų perdavimo vadybininkas 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Gediminas Naujokas ekonomistas +37068569790
Lukas Stakėla analitikas +37068890379 lukas@rtolithuania.com
Aistė Stragienė MTEPIPC rinkodaros paslaugų specialistė 330-AK +37037401848 Aiste.Stragiene@lei.lt
Mindaugas Šimonis Teisininkas +37068747344 mindaugas.simonis@vdu.lt
Kita  
………. ……….. rūmų budintis 101-AK +37037401814

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Raimondas Pabarčius Vadovas (v. m. d.) 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt
Robertas Alzbutas v. m. d. 317-AK +37037401945 Robertas.Alzbutas@lei.lt
Andrius Ambrutis inžinierius 254-AK +37037401920 Andrius.Ambrutis@lei.lt
Juozas Augutis vyriaus. m. d. 315-AK +37037401973 Juozas.Augutis@lei.lt
Egidijus Babilas v. m. d. 105-AK +37037401914 Egidijus.Babilas@lei.lt
Simona Breidokaitė dokt. + j. m. d. 253-AK +37037401941 Simona.Breidokaite@lei.lt
Gintautas Dundulis v. m. d. 434-AK +37037401918 Gintautas.Dundulis@lei.lt
Noura Ragab Abdelaty Elsalamouny doktorantė Noura.Elsalamouny@lei.lt
Stasys Gasiūnas v. m. d. 17-BRK +37037401921 Stasys.Gasiunas@lei.lt
Audrius Graževičius j. m. d. 255-AK +37037401922 Audrius.Grazevicius@lei.lt
Remigijus Janulionis v. m. d. 434-AK +37037401918 Remigijus.Janulionis@lei.lt
Justina Jaseliūnaitė dokt. + j. m. d. 15-BRK Justina.Jaseliunaite@lei.lt
Tomas Kačegavičius j. m. d. 250-AK +37037401707 Tomas.Kacegavicius@lei.lt
Tadas Kaliatka vyriaus. m. d. 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Algirdas Kaliatka Vyriaus. m. d. 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt
Ričardas Krikštolaitis v. m. d. 316-AK +37037401938 Ricardas.Krikstolaitis@lei.lt
Linas Liaudanskas IT inžinierius 55-BRK +37037401925 Linas.Liaudanskas@lei.lt
Linas Martišauskas v. m. d. 316-AK +37037401938 Linas.Martisauskas@lei.lt
Mantas Povilaitis vyriaus. m. d. 254-AK +37037401920 Mantas.Povilaitis@lei.lt
Sigitas Rimkevičius vyriaus. m. d. 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Andrius Slavickas j. m. d. 224-AK +37037401810 Andrius.Slavickas@lei.lt
Gediminas Stankūnas vyriaus. m. d. 249-AK +37037401972 Gediminas.Stankunas@lei.lt
Inga Šarūnienė v. m. d. 314-AK +37037401948 Inga.Saruniene@lei.lt
Marijus Šeporaitis v. m. d. 17-BRK +37037401921 Marijus.Seporaitis@lei.lt
Marija Tamoševičiūtė administratorė-referentė 319-AK +37037401927 Marija.Tamoseviciute@lei.lt
Andrius Tidikas v. m. d. 253-AK +37037401941 Andrius.Tidikas@lei.lt
Benjaminas Togobickij laborantas 254-AK +37037401920 Benjaminas.Togobickij@lei.lt
Rolandas Urbonas v. m. d. 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Egidijus Urbonavičius vyriaus. m. d. 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras v. m. d. 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Mindaugas Valinčius v. m. d. 255-AK +37037401922 Mindaugas.Valincius@lei.lt
Virginijus Vileiniškis v. m. d. 251-AK +37037401928 Virginijus.Vileiniskis@lei.lt
Otilija Vonžudaitė laborantė 407-AK Otilija.Vonzudaite@lei.lt

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Povilas Poškas vadovas (vyriaus. m. d.) 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Gytis Bartkus m. d. 78-BRK +37037401902 Gytis.Bartkus@lei.lt
Gražvydas Būdvytis inžinierius 65-BRK +37037401882 Grazvydas.Budvytis@lei.lt
Tomas Dabašinskas tekintojas 79-BRK +37037401985
Valantinas Dabašinskas šaltkalvis 77-BRK +37037401884
Dalia Grigaliūnienė v. m. d. 53-BRK +37037401992 Dalia.Grigaliuniene@lei.lt
Jurgis Jankauskas j. m. d. 78-BRK +37037401902 Jurgis.Jankauskas@lei.lt
Darius Justinavičius m. d. 64-BRK +37037401886 Darius.Justinavicius@lei.lt
Raimondas Kilda v. m. d. 53-BRK +37037401992 Raimondas.Kilda@lei.lt
Vladislavas Kulkovas doktorantas 65-BRK +37037401882 Vladislavas.Kulkovas@lei.lt
Ernestas Narkūnas v. m. d. 54-BRK +37037401890 Ernestas.Narkunas@lei.lt
Asta Narkūnienė v. m. d. 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt
Robertas Poškas vyriaus. m. d. 52-BRK +37037401893 Robertas.Poskas@lei.lt
Gintautas Poškas v. m. d. 61-BRK +37037401883 Gintautas.Poskas@lei.lt
Kęstutis Račkaitis Specialistas 61-BRK +37037401883 Kestutis.Rackaitis@lei.lt
Valdas Ragaišis v. m. d. 58-BRK +37037401889 Valdas.Ragaisis@lei.lt
Arūnas Sirvydas v. m. d. 60-BRK +37037401888 Arunas.Sirvydas@lei.lt
Sigita Subačiūtė projektų administratorė 63-BRK +37037401887 Sigita.Subaciute@lei.lt
Vytautas Šimonis v. m. d. 60-BRK +37037401888 Vytautas.Simonis@lei.lt
Audrius Šimonis v. m. d. 78-BRK +37037401902 Audrius.Simonis@lei.lt
Artūras Šmaižys vyriaus. m. d. 54-BRK +37037401890 Arturas.Smaizys@lei.lt
Renoldas Zujus j. m. d. 51-BRK +37037401892 Renoldas.Zujus@lei.lt

Degimo procesų laboratorija (13)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Nerijus Striūgas vadovas (vyriaus. m. d.) 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt
Algimantas Benevičius inžinierius 104-LK +37037401881 Algimantas.Benevicius@lei.lt
Ernest Bykov doktorantas 107-LK +37037401876 Ernest.Bykov@lei.lt
Egidijus Buivydas doktorantas 107-LK +37037401876 Egidijus.Buivydas@lei.lt
Justas Eimontas dokt. + chemijos specialistas 102-LK +37037401976 Justas.Eimontas@lei.lt
Adolfas Jančauskas j. m. d. 107-LK +37037401876 Adolfas.Jancauskas@lei.lt
Vidmantas Jauniškis inžinierius 049-LK +37037401878
Ieva Kiminaitė Inžinierė 138-LK +37037401897 Ieva.Kiminaite@lei.lt
Aurimas Lisauskas m. d. 103-LK +37037401932 Aurimas.Lisauskas@lei.lt
Rolandas Paulauskas v. m. d. 105-LK +37037401830 Rolandas.Paulauskas@lei.lt
Vladimir Romašev inžinierius 049-LK +37037401878
Edita Sinkevičienė referentė 104-LK +37037401881 Edita.Sinkeviciene@lei.lt
Saulius Skačkauskas inžinierius 104-LK +37037401881 Saulius.Skackauskas@lei.lt
Raminta Skvorčinskienė v. m. d. 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt
Kęstutis Venslauskas v. m. d. 107-LK +37037401876 Kestutis.Venslauskas@lei.lt
Lina Vorotinskienė dokt. + j. m. d. 104-LK +37037401881 Lina.Vorotinskiene@lei.lt
Kęstutis Zakarauskas v. m. d. 105-LK +37037401830 Kestutis.Zakarauskas@lei.lt
Bronius Žalys doktorantas 107-LK +37037401876 Bronius.Zalys@lei.lt

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Arvydas Galinis Vadovas (vyriaus. m. d.) 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Irena Alėbaitė j. m. d. 325-AK +37037401950 Irena.Alebaite@lei.lt
Karolis Andriuškevičius stažuotojas v. m. d. Karolis.Andriuskevicius@lei.lt
Viktorija Bobinaitė v. m. d. 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Mindaugas Česnavičius dokt. + j. m. d. Mindaugas.Cesnavicius@lei.lt
Ramūnas Gatautis m. d. 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt
Darius Karaša doktorantas Darius.Karasa@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė vyriaus. m. d. 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Vidas Lekavičius vyriaus. m. d. 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Vaclovas Miškinis vyriaus. m. d. 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Lina Murauskaitė m. d. 410-AK +37037401934 Lina.Murauskaite@lei.lt
Eimantas Neniškis dokt. + j. m. d. 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Egidijus Norvaiša v. m. d. 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Aušra Pažėraitė v. m. d. 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt
Kristina Rimkūnaitė doktorantė Kristina.Rimkunaite@lei.lt
Gintarė Stankūnienė doktorantė Gintare.Stankuniene@lei.lt
Dalia Štreimikienė vyriaus. m. d. 419-AK +37037401958 Dalia.Streimikiene@lei.lt
Andrius Zuoza doktorantas Andrius.Zuoza@lei.lt

Hidrologijos laboratorija (33)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Jūratė Kriaučiūnienė vadovė (vyriaus. m. d.) 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt
Gintaras Adžgauskas dokt. + j. m. d. 422-AK +37037401968 Gintaras.Adzgauskas@lei.lt
Vytautas Akstinas v. m. d. 421-AK +37037401967 Vytautas.Akstinas@lei.lt
Valdas Irbinskas Specialistas 429-AK +37037401970 Valdas.Irbinskas@lei.lt
Darius Jakimavičius v. m. d. 417-AK +37037401965 Darius.Jakimavicius@lei.lt
Aldona Jurgelėnaitė m. d. 416-AK +37037401964 Aldona.Jurgelenaite@lei.lt
Diana Meilutytė-Lukauskienė v. m. d. 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt
Serhii Nazarenko dokt. + j. m. d. 412-AK +37037401966 Serhii.Nazarenko@lei.lt
Diana Šarauskienė v. m. d. 425-AK +37037401969 Diana.Sarauskiene@lei.lt
Aldona Tomkevičienė j. m. d. 413-AK +37037401963 Aldona.Tomkeviciene@lei.lt

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Stasė-Irena Lukošiūtė vadovė (v. m. d.) 137-LK +37037401908 Stase.Irena.Lukosiute@lei.lt
Arūnas Baltušnikas v. m. d. 136-LK +37037401906 Arunas.Baltusnikas@lei.lt
Jūratė Čėsnienė v.m.d. 311-LK +37037401912 Jurate.Cesniene@lei.lt
Gintaras Denafas vyriaus. m. d. 314-LK Gintaras.Denafas@lei.lt
Regina Kalpokaitė Dičkuvienė v. m. d. 316-LK +37037401984 Regina.Kalpokaite-Dickuviene@lei.lt
Vilija Grigalevičienė specialistė 136-LK +37037401906 Vilija.Grigaleviciene@lei.lt
Albertas Grybėnas v. m. d. 136-LK +37037401906 Albertas.Grybenas@lei.lt
Virginijus Kazlauskas technikas 029-LK +37037401915
Rita Kriūkienė m. d. 134-LK +37037401907 Rita.Kriukiene@lei.lt
Rimantas Levinskas v. m. d. 208-AK +37037401804 Rimantas.Levinskas@lei.lt
Vidas Makarevičius v. m. d. 135-LK +37037401907 Vidas.Makarevicius@lei.lt
Algis Makštys Kokybės kontrolės chemikas 315-LK +37037401910 algis.1206@gmail.com
Inna Pitak doktorantė 314-LK Inna.Pitak@lei.lt

Plazminių technologijų laboratorija (15)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Vitas Valinčius vadovas (vyriaus. m. d.) 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt
Stasys Aikas frezuotojas 08-LK +37037401897
Mindaugas Aikas dokt. + j. m. d. 06-LK +37037401867 Mindaugas.Aikas@lei.lt
Dovilė Gimžauskaitė M. d. 110-LK +37037401866 Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
Viktorija Grigaitienė v. m. d. 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt
Žydrūnas Kavaliauskas v. m. d. 109-LK +37037401895 Zydrunas.Kavaliauskas@lei.lt
Romualdas Kėželis v. m. d. 108-LK +37037401894 Romualdas.Kezelis@lei.lt
Jūratė Kryžienė referentė 115-LK +37037401899 Jurate.Kryziene@lei.lt
Liutauras Marcinauskas v. m. d. 109-LK +37037401895 Liutauras.Marcinauskas@lei.lt
Mindaugas Milieška v. m. d. 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Vilma Snapkauskienė v. m. d. 113-LK +37037401898 Vilma.Snapkauskiene@lei.lt
Airingas Šuopys doktorantas 112-LK +37037401901 Airingas.Suopys@lei.lt
Andrius Tamošiūnas vyriaus. m. d. 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt
Rolandas Uscila dokt. + j. m. d. 112-LK +37037401901 Rolandas.Uscila@lei.lt

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Virginijus Radziukynas vadovas (v. m. d.) 323-LK +37037401943 Virginijus.Radziukynas@lei.lt
Paulius Cicėnas dokt. + j. m. d. 122-AK +37037401942 Paulius.Cicenas@lei.lt
Justė Jankevičienė doktorantė 112-AK +37037401917 Juste.Jankeviciene@lei.lt
Gabrielė Jenciūtė Technikė 112-AK +37037401917 Gabriele.Jenciute@lei.lt
Arvydas Kanapickas v. m. d. 112-AK +37037401917 Arvydas.Kanapickas@lei.lt
Vitoldas Kavaliauskas j. m. d. 324-AK +37037401939 Vitoldas.Kavaliauskas@lei.lt
Arturas Klementavičius m. d. 322-AK +37037401937 Arturas.Klementavicius@lei.lt
Algimantas Leonavičius j. m. d. 324-AK +37037401939 Algimantas.Leonavicius@lei.lt
Vladislav Liubčuk dokt. + j. m. d. 321-AK +37037401942 Vladislav.Liubcuk@lei.lt
Mantas Marčiukaitis v. m. d. 115/1-AK +37037401847 Mantas.Marciukaitis@lei.lt
Sigitas Masaitis j. m. d. 114/1-AK +37037401917 Sigitas.Masaitis@lei.lt
Darius Naujokaitis m. d. 112-AK Darius.Naujokaitis@lei.lt
Benediktas Paulauskas doktorantas 121-AK +37037401853 Benediktas.Paulauskas@lei.lt
Eugenijus Perednis v. m. d. 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt
Neringa Radziukynienė j. m. d. 313-AK +37037401944 Neringa.Radziukyniene@lei.lt
Daiva Stanelytė doktorantė 321-AK Daiva.Stanelyte@lei.lt
Simonas Šantaras doktorantas 321-AK Simonas.Santaras@lei.lt
Artūras Trukšinas dokt. + j. m. d. 324-AK +37037401939 Arturas.Truksinas@lei.lt

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Nerijus Pedišius vadovas (v. m. d.) 204/1-LK +37037401863 Nerijus.Pedisius@lei.lt
Gediminas Ardzijauskas inžinierius metrologas 209-LK +37037401844
Agnė Bertašienė j. m. d. 328/1-AK +37037401865 Agne.Bertasiene@lei.lt
Andrius Bončkus j. m. d. 202-LK +37037401861 Andrius.Bonckus@lei.lt
Inga Briliūtė j. m. d. 328/1-AK +37037401865 Inga.Briliute@lei.lt
Deimantė Čepauskienė dokt. + j. m. d. 87,88-BRK +37037401951 Deimante.Cepauskiene@lei.lt
Aldevinas Damarodas tekintojas 34-BRK +37037401868
Severinas Damašauskas technikas LK-201 +37037401860
Eugenija Farida Dzenajavičienė m. d. 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Algis Džiugys vyriaus. m. d. 118-AK +37037401874 Algis.Dziugys@lei.lt
Vytautas Gipas inžinierius 214-LK +37037401859 Vytautas.Gipas@lei.lt
Artūras Grubas inžinierius 87-BRK +37037401951 Arturas.Grubas@lei.lt
Audrius Kaminskas inžinierius 201-LK +37037401860
Kazimieras Kapočius inžinierius 214-LK +37037401859 Kazimieras.Kapocius@lei.lt
Inesa Kniuipytė doktorantė Inesa.Kniuipyte@lei.lt
Mindaugas Kulokas j. m. d. 205-LK +37037401864 Mindaugas.Kulokas@lei.lt
Gražina Leonarda Kurševičienė referentė 204-LK +37037401863 Grazina.Kurseviciene@lei.lt
Egidijus Lemanas j. m. d. 89-BRK +37037401825 Egidijus.Lemanas@lei.lt
Vytautas Makūnas šaltkalvis 34-BRK +37037401868
Eugenijus Maslauskas j. m. d. 214-LK +37037401859 Eugenijus.Maslauskas@lei.lt
Rimas Meištininkas doktorantas Rimas.Meistininkas@lei.lt
Edgaras Misiulis j. m. d. 107-LK +37037401876 Edgaras.Misiulis@lei.lt
Mindaugas Mockevičius j. m. d. 202-LK +37037401861 Mindaugas.Mockevicius@lei.lt
Robertas Navakas v. m. d. 103-LK +37037401872 Robertas.Navakas@lei.lt
Antanas Pedišius vyriaus. m. d. 303/2-AK +37037401845 Antanas.Pedisius@lei.lt
Justinas Pedišius j. m. d. 87-BRK +37037401951 Justinas.Pedisius@lei.lt
Vytautas Pedišius inžinierius 19-BRK +37037401869 Vytautas.Pedisius@lei.lt
Rita Petlickaitė doktorantė Rita.Petlickaite@lei.lt
Marius Praspaliauskas v. m. d. 87-BRK +37037401951 Marius.Praspaliauskas@lei.lt
Gediminas Skarbalius dokt. + mech. inž. 107-LK +37037401876 Gediminas.Skarbalius@lei.lt
Arūnas Stankevičius j. m. d. 203-LK +37037401862 Arunas.Stankevicius@lei.lt
Justas Šereika dokt. + inžinierius 206-LK +37037401849 Justas.Sereika@lei.lt
Andrius Tonkonogovas m. d. 203-LK +37037401862 Andrius.Tonkonogovas@lei.lt
Arvydas Tumosa inžinierius 119-LK +37037401880
Janina Vaitasienė inžinierė metrologė 303-AK +37037401971 Janina.Vaitasiene@lei.lt
Irena Vaškevičienė inžinierė 89-BRK +37037401825 Irena.Ramanauskaite@lei.lt
Paulius Vilkinis m. d. 206-LK +37037401849 Paulius.Vilkinis@lei.lt
Audronė Vitkauskienė inžinierė 328/1-AK +37037401865 Audrone.Vitkauskiene@lei.lt
Tomas Vonžodas j. m. d. 89-BRK +37037401825 Tomas.Vonzodas@lei.lt
Vladas Zaleskas j. m. d. 205-LK +37037401864 Vladas.Zaleskas@lei.lt
Gediminas Zygmantas m. d. 202-LK +37037401861 Gediminas.Zygmantas@lei.lt
Jūratė Žaltauskaitė v. m. d. Jurate.Zaltauskaite@lei.lt

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Darius Milčius vadovas (vyriaus. m. d.) 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt
Vygintas Grinis Inovacijų specialistas 301-LK Vygintas.Grinis@lei.lt
Jūratė Klimaitienė inžinierė 305-LK +37037401905 Jurate.Klimaitiene@lei.lt
Martynas Lelis vyriaus. m. d. 308-LK +37037401904 Martynas.Lelis@lei.lt
Violeta Melinienė inžinierė 303-LK +37037401991
Albinas Svirskis laborantas 310-LK
Simona Tučkutė v. m. d. 306-LK +37037401916 Simona.Tuckute@lei.lt
Marius Urbonavičius v. m. d. 301-LK +37037401824 Marius.Urbonavicius@lei.lt
Šarūnas Varnagiris v. m. d. 301-LK +37037401824 Sarunas.Varnagiris@lei.lt

Ūkio padalinys (03)

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Marijus Poška Vadovas 231-AK +37037401988 Marijus.Poska@lei.lt
Rimas Bieliauskas elektrikas 125-AK +37037401977 Rimas.Bieliauskas@lei.lt
Teresa Bieliauskienė budėtoja 101-AK +37037401814
Juozas Bobinas vairuotojas Garažas ED +37037401987
Algis Diktoras santechnikas 004-LK +37037401975
Danguolė Jocienė budėtoja 101-AK +37037401814
Rimas Kalkauskas santechnikas 004-LK +37037401975
Kęstutis Kaminskas stalius 005-LK +37037401821
Vitoldas Kavaliauskas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 324-AK +37037401939 Vitoldas.Kavaliauskas@lei.lt
Kęstutis Kielius vairuotojas Garažas ED +37037401987
Saulius Liesionis sargas 101-AK +37037401814
Rimas Matulionis vairuotojas Garažas ED +37037401987
Kęstutis Paulauskas elektrikas 002-LK +37037401974
Danguolė Venskauskienė sargė 101-AK +37037401814

Kita

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Algirdas Jasinskas m. d. Algirdas.Jasinskas@lei.lt
Algirdas Jasinskas m. d. Algirdas.Jasinskas@lei.lt