Sertifikatai

Lietuvos energetikos instituto veiklos pažymėjimų, atestatų, licencijų ir sertifikatų sąrašas

Sertifikatas Nr. 9000-558A
Lietuvos energetikos institutas atitinka LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus šioje veiklos srityje: moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos technologijos ir socialinių mokslų srityse

Išsamiau

Dokumentą išdavusi institucija: Viešoji įstaiga LST Sert
Kontaktinis asmuo: Daiva Šiaučiūnienė

Sertifikatas Nr. 14000-171A
Lietuvos energetikos institutas atitinka LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus šioje veiklos srityje: moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos technologijos ir socialinių mokslų srityse

Išsamiau

Dokumentą išdavusi institucija: Viešoji įstaiga LST Sert
Kontaktinis asmuo: Daiva Šiaučiūnienė

Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.036
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti: (1) šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymus; (2) patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.02.004
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti skysčių ir dujų srauto parametrų, šilumos energijos, slėgio, oro drėgnio ir temperatūros matuoklių, saikiklių bei dujų ir vandens srauto etaloninių įrenginių kalibravimą.

Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.06.005
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti dujinius virimo prietaisus, dujų, skysčių ir šilumos energijos skaitiklius, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisus, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros matavimo priemones.

Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.030-03
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti vandens ir šilumos energijos skaitiklių bei matavimo sistemų, skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti, atitikties vertinimą pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, kuriuo perkelta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotąja direktyva 2015/13/ES.

Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija Nr. 0283
Lietuvos energetikos institutui suteikiama teisė naudoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius ir vykdyti veiklą Ignalinos atominės elektrinės kontroliuojamojoje zonoje.

Išsamiau

Dokumentą išdavusi institucija: Radiacinės saugos centras
Kontaktinis asmuo: Vitoldas Kavaliauskas