1956 – 2021 m. – Lietuvos energetikos instituto 65-metis!

🎉 1956 – 2021 M. – LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO 65-METIS!

Lietuvos energetikos institutas, pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras, šiandien yra tarp svarbiausių Lietuvoje mokslo tiriamųjų institucijų.

🔰 Lietuvos energetikos instituto istorija prasidėjo 1956 m. spalio 1 d., kai LTSR MA Fizikos-technikos institutas buvo reorganizuotas į atskirus Fizikos ir matematikos, Statybos ir architektūros bei Energetikos ir elektrotechnikos institutus.
🔰 1967 m. sausio 1 d. institutas reorganizuotas į LTSR MA Fizikinių-techninių energetikos problemų institutą (FTEPI).
🔰 Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. institutas buvo pavadintas Lietuvos energetikos institutu.

Plačiau apie LEI:
www.lei.lt/apie-lei/