LEI mokslininkas Andrius Tamošiūnas išrinktas LMA Jaunosios akademijos nariu. Sveikiname!

Andrius Tamošiūnas
Dr. Andrius Tamošiūnas (asmeninio archyvo nuotr.)

Lietuvos mokslų akademijos įkurta LMA Jaunoji akademija pasipildė naujais nariais. Š. m. gruodžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas paskelbė LMA Jaunosios akademijos naujų narių rinkimų rezultatus. Iš 37 kandidatų LMA mokslų skyriuose išrinkti dešimt LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) narių. Remiantis LMA mokslų skyriuose sudarytų komisijų siūlymais ir LMA mokslų skyrių teikimu, Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas dr. Andrius Tamošiūnas (technologijos mokslai) išrinktas naujuoju LMA Jaunosios akademijos nariu, ketverių metų kadencijai. Sveikiname!

Jaunosios akademijos nariais renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų. Žemiau pateikiame LMA pranešimo ištrauką, pristatančią Andrių Tamošiūną:

Technologijos mokslų atstovas Dr. Andrius Tamošiūnas (energetika, Lietuvos energetikos institutas). Mokslinės veiklos sritis – termohidrodinaminių procesų tyrimas vandens garo plazmoje ir jos taikymas organinių medžiagų konversijai. Tyrimai susiję su atliekų tvarkymu ir sintetinių degalų / chemikalų gamyba panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Jis yra aktyvus mokslininkas, 2016 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijos laureatas, 2011 m. jam skirta prof. Raimondo Viskantos stipendija (Purdue universitetas, JAV). Trijų monografijų bendraautoris. Vadovavo / vykdė šešis tarptautinius ir dešimt nacionalinių projektų. Mokslinius rezultatus pristatė 32 pranešimuose mokslo konferencijose. 27 straipsnių autorius, iš 20 Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje paskelbtų publikacijų 13-os yra pagrindinis autorius, h indeksas 8.

Išsamiau apie naujai išrinktus LMAJA narius – LMA pranešime.

LMAJA logo