Kviečiame į antrąją CERN Baltijos konferenciją (CBC 2022) įvyksiančią spalio 10 – 12 d.

CBC 2022 konferencijos baneris

2022 m. spalio 10 – 12 dienomis Vilniuje, Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC), vyks antroji CERN Baltijos šalių konferencija (CBC 2022). Tai kasmetinė CERN Baltijos grupės (CBG) organizuojama konferencija, kurios vieta rotuojama CBG šalyse narėse ir priimančiose institucijose. Lietuvos energetikos institutas taip pat yra įsitraukęs į CERN Baltijos grupės veiklą. Į renginį kviečiame mokslininkus, inžinierius, visų pakopų studentus ir pramonės atstovus.

Tikslai ir uždaviniai

Vadovaudamasi CBG principais (skaidrumas, sąžiningumas, dalijimasis ir bendradarbiavimas), konferencija išsikėlė šiuos tikslus:

  • Užmegzti ryšius ir kurti CERN (ir ne tik) bendruomenę Baltijos šalyse.
  • Skatinti bendradarbiavimą (-us) dalijantis informacija apie tai, kas ką daro? Kokie yra interesai, temos, kompetencijos, siekiai?
  • Sukurti daugiadisciplininių ryšių platformą, kurioje pavieniai Baltijos šalių mokslininkai, mokslininkų grupės ir įmonės galėtų rasti sinergijos ir bendradarbiavimo galimybių.
  • Informuoti ir įtraukti suinteresuotąsias šalis ir pramonės šakas visose Baltijos šalyse.

Konferencija siekiama suburti Baltijos šalių mokslininkus ir mokslinių tyrimų institucijas, padėti organizuoti veiklą, nukreiptą į ilgalaikę CERN misiją ir su ja susijusį bendradarbiavimą / eksperimentus.

Apimtis ir temos

Mokslinė ir techninė CERN Baltijos šalių konferencija apima visą CERN ir su juo susijusios veiklos spektrą (pvz., mokslinius tyrimus, inžineriją, skaičiavimus, pramonę ir politiką).

Temos yra susijusios, bet neapsiriboja šiomis sritimis: greitintuvai, detektoriai ir kitos pažangiosios technologijos, didelės energijos fizika, duomenų mokslas ir kompiuterija, branduolinė medicina. Nuo fizikos iki inžinerijos, nuo fundamentaliųjų mokslų iki pramonės. Temos bus logiškai susietos su CBG veikla, vykdoma bendradarbiaujant su CERN, eksperimentais ir tyrimais: pavyzdžiui, CMS, CLIC, FCC, MEDICIS, AEGIS, CLOUD ir kt.

Tikslinė auditorija ir dalyviai

Su CERN susiję mokslininkai, inžinieriai, studentai (visų lygių) ir pramonės atstovai (įskaitant Estijos, Lietuvos ir Latvijos CERN pramonės ryšių palaikymo pareigūnus), taip pat Baltijos šalių suinteresuotosios šalys.

Bus kviečiami CERN ir CBG narių institucijų ekspertai pranešėjai, kurie prisidės prie kiekvienos temos aptarimo.

 
Svarbiausi terminai
Registracija ir konferencijos svetainė: https://indico.cern.ch/e/cbc2022
Pranešimų santraukų pateikimas iki rugsėjo 15 d.
Konferencijos pradžia: Spalio 10 d. 9:00 val.
Konferencijos pabaiga: Spalio 12 d. 19:00 val.

Preliminarus dalyvio mokestis:
120 Eur

Kontaktai
cbc-2022@cern.ch

Vieta:
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Saulėtekio al. 3. LT-10257 Vilnius
Lietuva

CERN Baltic Group narių logotipai