Artėja papildomo priėmimo konkursas į doktorantūros studijas LEI

Artėja papildomo priėmimo konkursas į VF nuolatinės formos doktorantūros studijas!
LEI studijos vykdomos Energetikos ir termoinžinerijos, Aplinkos inžinerijos ir Ekonomikos mokslo kryptyse.

Disertacijų tyrimų tematikos 2020 m.: www.lei.lt/doktorantura/papildomas-priemimas-i-doktoranturos-studijas

Kodėl daktaro laipsnio verta siekti Lietuvos energetikos institute?

☑️ LEI – tai ne vien studijos, bet ir ateities mokslininko darbo vieta! Lietuvos energetikos institutas yra puiki vieta siekiantiems stabilumo ir ilgalaikės darbo vietos mokslininko karjerai vystyti.

☑️ Institute sudaromos sąlygos įsidarbinti, save realizuoti ir tobulėti dalyvaujant seminaruose, tarptautiniuose projektuose, skelbiant mokslo pasiekimus tarptautinėse konferencijose, stažuojantis užsienio mokslo centruose.

☑️ Doktorantūra LEI paremta praktiniu moksliniu darbu, todėl yra patraukli tiems, kas nenori dirbti lektoriaus darbo (nors yra galimybė užsiimti ir tuo).

☑️ Priimtiems į VF doktorantūros vietas studijų laikotarpiu mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio stipendija: 1-aisias studijų metais – 741 Eur/mėn, nuo antrųjų – 858 Eur/mėn.

Stojimai vyks rugsėjo pradžioje, tiksli data bus paskelbta rugpjūčio pabaigoje.

Sekite informaciją www.lei.lt/doktorantura