Ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto posėdyje patvirtinta LEI plėtojamo projekto koncepcija

Lapkričio 12 d. vykusiame Ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto posėdyje pritarta dar trims vertinimui pateiktoms koncepcijoms.

Vienos iš patvirtintų koncepcijų plėtotojas – Lietuvos energetikos institutas. Džiaugiamės, jog inovatyvios energetikos dalyvių ilgai lauktas projektas „Išmaniųjų energetikos sistemų MTEPI infrastruktūros sukūrimas“ buvo įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą.

Šį projektą Ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto posėdyje pristatė Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius. Pristatymo metu teigta, jog viena iš sričių, kurioje būtinas proveržis ir aktyvus mokslininkų dalyvavimas – atsinaujinanti energetika. Vėjo ir saulės energetikos technologijos leidžia generuoti „žaliąją“ elektrą ir šilumą, taip mažinant klimato kaitą sukeliančių dujų emisiją, ir didinti šalies energetinę nepriklausomybę nuo įvežtinių energijos išteklių.

Viena iš energetikos sričių, kurioje aktyviai dirba užsienio mokslininkai – vandenilio, kaip energijos ištekliaus ir energijos saugojimo šaltinio panaudojimas. Būtent išmaniųjų energetikos sistemų MTEPI infrastruktūros sukūrimas Lietuvoje užtikrintų teigiamus pokyčius vykdant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą energetikoje.

Vandenilio panaudojimas energijos gamyboje ir saugojime – tai ambicingi siekiai ir visai kito lygio inovacijos, leisiančios Lietuvai stoti į aukščiausių lyderių gretas.

Projekte išskiriamos trys tyrimų kryptys ir planuojama kiekvienai iš jų išbandyti ir pademonstruoti po vieną integruotą energetinių ekosistemų koncepciją:

• Žaliasis vandenilis – vandenilio gavyba, jo naudojimas transportui bei kitoms dviem šio projekto ekosistemoms – žaliųjų biodegalų gamybai ir vandenilinei energijos saugojimo sistemai, perkeliančiai atsinaujinančią energiją iš vasaros į žiemą (integruotai į išmaniąją pastatų energetikos ekosistemą);
• Žalieji biodegalai – pažangių žaliųjų biodegalų gamybos technologijos įrenginio CO2 konversijai į dujinius arba skystuosius angliavandenilius įdiegimas bei integravimas į atsinaujinančiais energijos ištekliais paremtas energetikos ir transporto sistemas;
• Išmanioji pastatų energetikos ekosistema – naujų atsinaujinančiais energijos ištekliais paremtų technologijų ir sprendimų diegimas, testavimas ir integravimas išmaniosiose energijos tiekimo pastatams sistemose, apimančiose elektros, šilumos bei vėsumos gamybą ir tiekimą, energijos kaupimą ir saugojimą.

„Pritarėme idėjai, kurios ilgai laukė visi inovatyvios energetikos dalyviai ir verslas – vandenilis yra mūsų ateities ekonomikos DNR plano varomoji jėga. Išmanaus žaliojo miestelio pilotine infrastruktūra, žaliasis vandenilis transportui, žalieji biodegalai ir išmanioji pastatų energetikos ekosistema – visa tai bus sukurta įgyvendinus patvirtintą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rengtą koncepciją“, – komentavo finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Plačiau apie posėdyje patvirtintas koncepcijas: Ateities ekonomikos DNR: ilgai lauktos inovacijos žaliojo kurso plėtrai, finansinių nusikaltimų prevencijai ir sveikatos apsaugos sistemai

Plačiau apie projektą: „Išmaniųjų energetikos sistemų MTEPI infrastruktūros sukūrimas“