Atrinkti asociacijos „Santakos slėnis“ jungtiniai KTU, LSMU, VDU bei LEI mokslininkų grupių projektai

Skatinant aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) vykdys jungtinius KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektus.

Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriais įgyvendins tris finansuojamus projektus:

1. Dozių verifikavimo metodo tikslinėje radionuklidų terapijoje sukūrimas (RaDos).
Vykdytojai: LSMU, KTU ir LEI tyrėjai. LEI dalies vadovas – dr. dr. G. Stankūnas, LSMU – dr. D. Vajauskas, KTU – dr. D. Adlienė.

2. Silicio nanodalelių lazerinė abliacija ir jų panaudojimas greitaeigių puslaidininkių detektoriuose UV fotonų aptikimui (Uvsense).
Vykdytojai KTU ir LEI. LEI dalies vadovė dr. D. Gimžauskaitė, KTU dalies vadovas – dr. A. Lazauskas.

3. Nanotechnologijų taikymas, kuriant padidintos biologinės saugos, medicininės paskirties tekstilines medžiagas (NANOTEXTILES).
Vykdytojai LEI ir LSMU. LEI dalies vadovas – dr. D. Milčius, LSMU dalies vadovė – dr. A. Giedraitienė.

Projektų pradžia – 2023 m. balandžio 11 d. Projektų pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Asociacija „Santakos slėnis“ vienija ir integruoja stambiausių Kauno mokslo, technologijų ir studijų institucijų – Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos energetikos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Kauno mokslo ir technologijų parko bei koncerno „Achemos“ grupė veiklas mokslo ir verslo slėnyje „Santaka“.

Asociacijos tikslas – vystyti tarpsritinius tyrimus, sukurti tinkamas sąlygas kokybiškų tyrimų paslaugų verslo įmonėms teikimui ir taip efektyvinti mokslo ir verslo sąveikos procesus, koordinuoti technologijų kūrimo bei jų komercializavimo procesus padedant kurti ir vystyti įmones bei pritraukti reikiamas investicijas.

Plačiau apie asociaciją: www.santakosslenis.lt/