Baigiama Lietuvos energetikos instituto pertvarka iš biudžetinės į viešąją įstaigą

Lietuvos eneregetikos instituto viršelio paveikslėlis socialiniams tinklams

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pertvarkyti Lietuvos energetikos institutą (LEI) iš biudžetinės į viešąją įstaigą. Teisinio statuso pakeitimas leis efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir panaudoti jų rezultatus pramonėje.

„Tai pirmasis valstybinis mokslinių tyrimų institutas, startuosiantis nauju teisiniu statusu, kuris išplečia mokslinių tyrimų vykdymo ir jų rezultatų pritaikymo galimybes. Tikimės, kad šis pačių mokslininkų inicijuotas žingsnis palengvins mokslo ir verslo bendradarbiavimą, galintį kurti didelę pridėtinę vertę“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Atsižvelgiant į teisinio statuso keitimą Vyriausybės nutarimu patvirtinti nauji LEI įstatai. Naujajai viešajai įstaigai perduodamas šiuo metu Lietuvos energetikos instituto patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas Kaune, Breslaujos g. 3, taip pat investuojamas kilnojamasis turtas formuojant viešosios įstaigos LEI dalininko – valstybės, kuriai atstovauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, – kapitalą.

Teisinio statuso keitimo procesą jau yra pradėję dar du valstybiniai mokslinių tyrimų institutai – Fizinių ir technologijos mokslų centras ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vyriausybė taip pat yra davusi sutikimą dėl Inovatyvios medicinos centro teisinio statuso keitimo.

Pertvarkius institutus iš biudžetinių į viešąsias įstaigas bus užtikrinta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos kokybė, sudarytos sąlygos operatyviau panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su ūkio subjektais, socialiniais partneriais, efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, diegti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje kuriant atžalines įmones, didinti mokslinių tyrimų komercializavimą, stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.


Parengta pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimą spaudai:
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/baigiama-lietuvos-energetikos-instituto-pertvarka-is-biudzetines-i-viesaja-istaiga