Baigiamoji projekto ECOFLOW (Nr. LLI-249) konferencija

2019 vasario 26 d. Rygoje (Latvijoje) įvyko ECOFLOW (Nr. LLI-249) projekto baigiamoji konferencija skirta pristatyti baigiamuosius projekto rezultatus. Konferencijoje dalyvavo bendradarbiaujančių institucijų ekspertai (Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras, Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų institutas ir Lietuvos energetikos institutas) bei kiti suinteresuoti asmenys. Konferencijos metu buvo pristatytos ir aptartos šios temos: žuvų buveinių vandens telkiniuose modeliavimo aspektai, ekspedicijų Ventos ir Lielupės upių baseinuose hidromorfologinių matavimų bei biologinių duomenų analizės rezultatai, ekologinio debito įvertinimas atliekant žuvų buveinių modeliavimą. Taip pat aptartos rekomendacijos, skirtos nacionalinių vandens įstatymo galimiems pakeitimams.

Daugiau informacijos apie projektą – projekto svetainėje:
http://old.lei.lt/wp-sub/ecoflow/
 

Ecoflow projekto partnerių logotipai

Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.